Aktuellt ur debatten

Varför motarbetar FI kvinnors företagande?

Jennifer Råsten, FI, menar att att det behövs mer feminism i näringslivet för att åstadkomma tillväxt och för att öka innovationskraften. Traditionellt sätt missgynnas kvinnor av ett mansdominerat näringsliv som förminskar kvinnors företagande, är andemeningen av Råstens artikel. Det är precis samma förminskande och osynliggörande Jennifer Råstens kolleger Feministiskt Initiativ gör sig skyldiga till när de motarbetar privata vårdgivare och vill förbjuda vinster i välfärden.

Visa fler…