Aktuellt ur debatten

En slutsats värd att dra - om och om igen

Socialstyrelsens senaste redovisning visar att privata äldreboenden lyckas bättre än kommunala på samtliga påverkbara kvalitetsparametrar som myndigheten lyfter fram. Även då hemtjänsten undersöks visar det sig att de privata utförarna står sig väl jämfört med de offentliga. I en SKOP-undersökning framkom att åtta av tio socialchefer anser att fristående utförare i social omsorg bidrar till kvalitetsutveckling. Det skriver Håkan Tenelius i en replik i Länstidningen Östersund.

Visa fler…