Hoppa till innehåll

Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlems­företag med 105 000 årsanställda.

Vård­företagarna är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemmarna i Almegas förbund – ca 11 000 företag med tillsammans över 550 000 medarbetare – representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Vård­företagarnas medlemmar är per automatik medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 49 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med totalt över 1,5 miljoner medarbetare.

Professionell rådgivning och service

Tillsammans med Vård­företagarna och Almega kan vård- och omsorgs­företagare bli säkrare arbetsgivare och ägna mer tid åt sin kärnverksamhet.

Vård­företagarna hjälper till med alla personalfrågor, från anställning till uppsägning. Duktiga förhandlare och experter ger personlig och professionell rådgivning i förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö, jämställdhet, diskriminering, försäkringar och offentlig upphandling.

För att erbjuda alla medlemmar bästa service sträcker sig Almegas verksamhet över hela landet. Almega hjälper tjänste­företagare att skapa ett bra förhållande mellan arbetsgivare och anställda. Almega kan arbetsgivarfrågor för tjänste­företag.

Näringspolitiskt arbete för en stark, kvalitetsledande bransch

Vård­företagarna bedriver ett omfattande näringspolitiskt arbete. Vi har en ständig dialog med politikerna och bidrar med underlag till deras beslut. Vi följer myndigheternas arbete för att ta tillvara företagens intressen.

Vård­företagarna vill att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela Sverige och kunna väljas av alla. Därför måste:

  • Förtroende. Allmänheten och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privata vården och omsorgen som samhällsviktig och lita på att privata utförare levererar en god vård, är goda arbetsgivare och bidrar till välfärdens utveckling.
  • Vårdens och omsorgens kvalitet. Privat vård och omsorg ska vara kvalitetsledande, och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar.
  • Villkoren för vård­företagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla utförare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.