Vård­företagarnas politikerdialog

Vårdföretagarnas politiska kontakter omfattar alla partier med inflytande över vårdföretagandets villkor. Det är viktigt att folkvalda oavsett partitillhörighet får möjlighet att grunda sina beslut på bra underlag. Vi bidrar med både fakta och idéer om utvecklingen.

För oss är transparens i påverkansarbetet en självklarhet. Nedan redovisar vi därför de ersättningar vi betalar till politiska partier för möjligheten att närvara vid viktiga event. Här bokför vi också de möten som Vårdföretagarnas kansli har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter där avsikten är att inför viktiga beslut redovisa våra ståndpunkter och fakta om branschen.