Hoppa till innehåll

Vård­företagarnas politikerdialog

Vårdföretagarnas politiska kontakter omfattar alla partier med inflytande över vårdföretagandets villkor. Det är viktigt att folkvalda oavsett partitillhörighet får möjlighet att grunda sina beslut på bra underlag. Vi bidrar med både fakta och idéer om utvecklingen.

För oss är transparens i påverkansarbetet en självklarhet. Nedan redovisar vi därför de ersättningar vi betalar till politiska partier för möjligheten att närvara vid viktiga event. Här bokför vi också de möten som Vårdföretagarnas kansli har med folkvalda politiker och företrädare för myndigheter där avsikten är att inför viktiga beslut redovisa våra ståndpunkter och fakta om branschen.

Kontaktperson

Ersättningar vid partiers evenemang

2024
Utställare Centerpartiets kommundagar 2-3 februari: 30 000 kr
Utställare Liberalernas riksmöte 9-10 mars: 35 000 kr
Utställare Moderaternas Sverigemöte 12-13 april: 51 600 kr

2022
Digitala utställare Centerpartiets kommundagar 4-5 februari: 15 000 kr
Moderaternas Sverigemöte 25-26 mars: 48 000 kr
Kristdemokraternas KD-dagar 1-2 april: 35 000 kr

2021
Digitala utställare Moderaternas Sverigemöte 27 mars: 12 500 kr

2020
Inga ersättningar.

2019
Socialdemokraternas partikongress 21-24 mars: 57 000 kr

2018
Liberalernas riksmöte 21-22 april: 35 000 kr

2017
Moderaternas Arbetsstämma 12-15 oktober: 34 000 kronor
Socialdemokraternas partikongress 8-12 april: 50 000 kronor
Moderaternas Sverigemöte 24-25 mars: 12 000 kronor

Politikerdialog 2024

22 maj

Vårdföretagarna träffade Jan Jönsson, oppositionsborgarråd och vice ordförande i socialnämnden i Stockholm. Samtalet handlade om LSS i allmänhet men personlig assistans i synnerhet. Inte minst assistansens samhällskostnader diskuterades.

Vårdföretagarna representerades av Patrik Silverudd.

21 maj

Vårdföretagarna träffande Aida Hadzialic, finansregionråd i Region Stockholm, samt Karin Fälldin, regionråd i Region Stockholm. Mötet handlade om omställningsplanen i Region Stockholm och det kommande beslutet kring den geriatriska vården i region Stockholm.

Vårdföretagarna representerades av Peter Seger (Sophiahemmet), Tobias Wiren och Erik Pauldin (Capio), Sofia Palmqvist, Jens Eriksson och Kenan Harbas (Aleris), Sofie Wallenberg och Kata Hansson (Praktikertjänst) samt Antje Dedering, Ida Ingerö och Karin Elinder (Vårdföretagarna).

13 maj

Vårdföretagarna träffade Axel Conradi, regionråd, samt Mårten Blix, policychef, för Moderaterna i Region Stockholm. Mötet handlade bl.a. om det pågående genomförandet av Omställningsplanen. 

Vårdföretagarna representerades av Antje Dedering, Ida Ingerö och Karin Elinder.

8 maj

Vårdföretagarna träffade Axel Darvik och Amelie Tarschys ingre, gruppledare respektive vice gruppledare för Liberalerna inom SKR. Samtalet handlade om Grant Thorntons rapport om assistansens samhällskostnader och behovet av rimliga ekonomiska villkor för såväl privata utförare som landets kommuner inom personlig assistans.

Vårdföretagarna representerades av Patrik Silverudd.

6 maj

Vårdföretagarna träffade representanter för Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Västra Götalandsregionen. På mötet som ägde rum på Carlanderska sjukhuset representerades flera av Vårdföretagarnas medlemmar med verksamhet i Västra Götalandsregionen. Mötet handlade framförallt om vårdköer och den potential som finns bland Vårdföretagarnas medlemmar.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Karin Elinder.

24 april

Vårdföretagarna träffade riksdagsledamöterna Martina Johansson (C), Marcus Wennerström (S) och Mona Olin (SD) tillsammans med familjehemsföräldrar och familjehemskonsulenter för ett samtal om hur fler barn och unga kan få möjlighet att växa upp i en familj

Vårdföretagarna representerades av Johan Lahne och Ida Ingerö.

24 april

Vårdföretagarna träffade representanter för Sverigedemokraterna i socialutskottet. Mötet handlade om vårdköer och Vårdföretagarnas förslag att ta ett nationellt initiativ för att korta köer.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Karin Elinder.

22 april

Vårdföretagarna träffade Rasmus Elfström, förbundsordförande Centerstudenter, Elsa Weiss, Moderata Ungdomsförbundet och Carl Sträng, Liberala Ungdomsförbundet. Mötet handlade om kompetensförsörjning inom vård och omsorg samt innovation.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Elin Oskarsson.

22 april

Vårdföretagarna träffade Erik Berg, förbundsordförande Liberala Ungdomsförbundet och Viktor Karlsson, sjukvårdspolitisk talesperson Liberala Ungdomsförbundet. Mötet handlade om sjukvård.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Elin Oskarsson.

18 april

Vårdföretagarna träffade Karin Fälldin Centerpartiets regionråd i Region Stockholm. Mötet handlade om arbetet med Omställningsplanen i Region Stockholm.

Vårdföretagarna representerades av Antje Dedering, Ida Ingerö och Karin Elinder.

17 april

Vårdföretagarna träffade Kristdemokraternas regionfullmäktigegrupp i Region Stockholm. Mötet handlade framförallt om vikten av utförarneutral samverkan för att korta köer och utveckla primärvården samt utvecklingen i och med Omställningsplanen i Region Stockholm.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Karin Elinder.

16 april

Vårdföretagarna träffade Centerpartiets nätverk för kommun- och regionpolitiker för en diskussion om konkreta åtgärder mot kriminalitet inom vård och omsorg. 

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö.

15 april

Vårdföretagarna träffade Nynäshamns KSO Marcus Svinhufvud,, kommundirektör Carina Lundberg Uudelepp, ordförande i socialnämnden Christina Sönnergren och förvaltningschef Mikael Landberg. Diskussion om möjlighet att återinföra kapacitetstak och se över hur hemtjänst i glesbygd kan tillhandahållas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Vårdföretagarna representerades av Anna Bergendal

11 april

Vårdföretagarna träffade Moderaternas regionfullmäktigegrupp i Region Uppsala.  Mötet handlade framförallt om Vårdföretagarnas prioriterade frågor med att korta köer, stärka primärvården samt det förebyggande arbetet för att motverka välfärdsbrottslighet.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Karin Elinder.

8 april

Vårdföretagarna träffade Moderaterna i Stockholms stad som representerades av Christoffer Fjellner (oppositionsborgarråd och gruppledare), Andrea Hedin (oppositionsborgarråd), Hugo Laigar (ledamot äldrenämnden) samt Nils Annink (borgarrådssekreterare). Mötet handlade om olika frågor inom äldreomsorgen såsom kompetensförsörjning, välfärdsteknik, måltider och styrning.

Vårdföretagarna representerades av ledamöterna i bransch äldreomsorgs styrelse

27 mars

Vårdföretagarna träffade Hanna Lundin Jernberg gruppledare ( L) i Umeå och vice ordförande i individ- och familjenämnden och Veronica Kerr gruppledare (KD) och vice ordförande äldrenämnden. Mötet handlade om valfriheten inom hemtjänst och situationen för privata alternativ inom hemtjänsten.  

Vårdföretagarna representerades av Anna Bergendal

22 mars

Vårdföretagarna träffade Marta Obminska, kommunstyrelseledamot för Moderaterna i Uppsala för ett samtal om det politiska läget i Uppsala och frågor som rörde LSS, personlig assistans och äldreomsorg.

Vårdföretagarna representerades av Patrik Silverudd.

22 mars

Vårdföretagarna träffade kommunalrådet i opposition Jennie Claesson, Liberalerna, för ett samtal om det politiska läget i Uppsala och frågor som bland annat rörde LSS, psykiatri och äldreomsorg. 

Vårdföretagarna representerades av Patrik Silverudd.

18 mars

Vårdföretagarna träffade Malin Danielsson, riksdagsledamot (L) och funktionsrättspolitisk talesperson för ett samtal om läget inom personlig assistans. 

Vårdföretagarna representerades av branschsstyrelsen för personlig assistans samt Ida Ingerö och Patrik Silverudd.

14 mars

Vårdföretagarna träffade, tillsammans med Kenan Harbas och Jens Eriksson från Aleris, representanter för Sverigedemokraterna i SKR för ett samtal om sjukvård och vårdköer. 

Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder, Anna Bergendal och Ida Ingerö. Mötet ägde rum på Aleris Närakut Hötorget där man även fick en visning av verksamheten.

14 mars

Vårdföretagarna träffade, tillsammans med Kata Hansson från Praktikertjänst, riksdagsledamot Ardalan Shekarabi (S) för ett samtal om effektiva åtgärder mot kriminella aktörer i vård och omsorg.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö.

13 mars

Vårdföretagarna träffade Sverigedemokraternas grupp i SKR för ett samtal om vårdköer, äldreomsorg och placerade barn.

Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder, Anna Bergendal, Johan Lahne och Ida Ingerö.

12 mars

Vårdföretagarna träffade ledningen i Region Stockholm representerade av Aida Hadzialic och Gustaf Hemming samt politiskt sakkunniga. Mötet handlade om Omställningsplanen i Region Stockholm och ägde rum på Capio St Görans sjukhus.

Vårdföretagarna representerades av Antje Dedering och Karin Elinder. Medlemsföretag representerade var Capio, Aleris och Praktikertjänst.

6 mars

Vårdföretagarna träffade Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens socialutskott samt politiskt sakkunnig. Mötet handlade om vårdköer, personlig assistans och insatser för placerade barn.

Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö och Patrik Silverudd.

6 mars

Vårdföretagarna träffade Sverigedemokraternas ledamöter i riksdagens socialutskott samt politiskt sakkunnig. Mötet handlade om valfrihet och behovet av nya äldreboenden.

Vårdföretagarna representerades av Anna Bergendal och Björn Arnek.

1 mars

Vårdföretagarna träffade representanter för Moderaterna i Region Kalmar och pratade om vårdköer och privata aktörers bidrag till sjukvården.

Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder och Ida Ingerö

28 februari

Vårdföretagarna träffade Inger Tolsved Rosenqvist och Lisa Flinth från Liberalerna i Region Skåne. Under mötet diskuterades bl.a. målsättningar i Region Skåne framåt samt vissa regionspecifika frågor kring faktureringssystem i regionen.

Vårdföretagarna representerades av utvecklingsansvarige Daniel Forslund och näringspolitisk expert Karin Elinder.

23 januari

Vårdföretagarna träffade statssekreterare Miriam Söderström för en dialog om Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering och näringspolitisk chef Ida Ingerö

12 januari

Vårdföretagarna träffade representater för Sverigedemokraternas region- och kommunpolitiker. Mötet fokuserades på en dialog kring vårdköer och möjligheterna som finns att se till att använda den kapacitet som finns för hela landets vårdbehov. Välfärdsbrottslighet och vårdmomsen var andra frågor som berördes i dialogen.

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk chef Ida Ingerö och näringspolitisk expert Karin Elinder.

Politikerdialog 2023

14 december

Vårdföretagarna träffade tillsammans med flera medlemsföretag regionråden Aida Hadzialic (S) och Gustav Hemming (C) i Region Stockholm för ett samtal om omställningsplanen i regionen och den oro Vårdföretagarna hyser för hur de otillräckliga konsekvensanalyserna kommer att drabba regionens patienter.

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering och näringspolitisk chef Ida Ingerö.

13 december

Vårdföretagarna träffade tillsammans med medlemsföretag Edvin Bernhardsson, politiskt sakkunnig i regeringskansliet (KD) för ett samtal om hur man kan korta vårdköerna.

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk chef Ida Ingerö.

10 december

Vårdföretagarna träffade Malin Danielsson, riksdagsledamot och funktionsrättspolitisk talesperson för Liberalerna. Mötet handlade i huvudsak om personlig assistans. 

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk expert Patrik Silverudd.

8 december

Vårdföretagarna träffade företrädare för Centerpartiet för att diskutera samhällets insatser för barn och unga, HVB och konsulentstödda familjehem.Vid mötet deltog Martina Johansson (C), ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt talesperson i frågor som rör familjerätt och utsatta barn och unga. Malin Björk (C), Talesperson i konstitutionella frågor, Henrietta Ludwig (C), Skarpnäcks Stadsdelsnämnd och Johanna Tegelstam (C), Pol.sak. Stockholms Stad

Vårdföretagarna representerades Johan Lahne, Vårdföretagarna.

7 december

Vårdföretagarna träffade de moderata riksdagsledamöterna Malin Höglund (tillika funktionsrättspolitisk talesperson för M) och Thomas Ragnarsson från Socialutskottet för att diskutera framför allt läget inom personlig assistans. 

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk expert Patrik Silverudd.

5 december

Vårdföretagarna deltog i ett möte med ansvariga för Hälso- och sjukvården i Region Stockholm: Talla Alkurdi (S), Sandra Ivanovic (MP) samt Christine Lorne och Karin Fälldin (C). Fokus för mötet var en diskussion om Omställningsplanen, där konsekvensanalys för patienter och medarbetare, effekter på övriga vården i regionen och underlag för de ekonomiska besparingarna efterfrågades. Vårdföretagarnas medlemsföretag representerades av Peter Seger (Sophiahemmet), Britta Wallgren samt Erik Pauldin (Capio), Jens Eriksson och Kenan Harbas (Aleris) samt Klas Pyk och Hugo Lewne från Primavård.

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk chef Ida Ingerö och näringspolitisk expert Karin Elinder.

1 december

Vårdföretagarna träffade ledamöter för (Kd) och (M) i socialnämnden, Uppsala Kommun, för att diskutera samhällets insatser för barn och unga, HVB och konsulentstödda familjehem. Vid mötet deltog: Sofia Andersson (M), 2:e vice ordf. socialnämnden, Leif Boström (Kd), ledamot socialnämnden och Sara Elingfors (M), pol.sak. Uppsala Kommun.

Vårdföretagarna representerades av Johan Lahne, Vårdföretagarna.

16 november

Vårdföretagarna deltog på möte med minister Acko Ankarberg om konkreta och effektiva åtgärder för att stoppa kriminella aktörer inom primärvården.

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering och näringspolitisk chef Ida Ingerö.

11 oktober

Vårdföretagarna deltog på möte med bland annat minister Camilla Waltersson Grönvall, Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg, Ivos generaldirektör Sofia Wallström samt en rad representanter för funktionsrättsrörelsen om åtgärder för att stoppa kriminella aktörer inom personlig assistans och säkerställa att alla assistansanvändare får assistans av god kvalitet i enlighet med LSS intentioner.

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk chef Ida Ingerö.

19 september
Vårdföretagarna träffade civilminister Erik Slottner, statssekreterare Natasa Ristic Davidson samt politiskt sakkunnig Eleonor Edström. Mötet handlade om behovet av långsiktigt hållbara samt konkurrensneutrala villkor i omsorgen samt hur en ändring av lagen av valfrihet kan bidra till det. 

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk expert Anna Bergendal samt branschekonom Björn Arnek.  

15 september

Vårdföretagarna träffade Hugo Laigar, ledamot i äldrenämnden, Stockholms stad. Mötet handlade om hur privata alternativ kan bidra till att utveckla kommunens äldreomsorg. 

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk expert Anna Bergendal. 

7 september

Vårdföretagarna träffade socialminister Jakob Forssmeds statssekreterare Petra Noreback (KD) och pol.sakk. Daniel Braw samt medarbetare på Socialdepartementet för att diskutera förslag för hur regeringens satsning på en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården skulle kunna etableras. Mötet skedde tillsammans med branschkollegorna i TechSverige, Swedish Medtech och Lif.

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering och utvecklingsansvarige Daniel Forslund. 

1 september

Vårdföretagarna träffade regionrådet Marie Morell (M) för att diskutera utvecklingsfrågor kopplat till Region Östergötland och SKR:s Sjukvårdsdelegation.

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk expert Karin Elinder och utvecklingsansvarige Daniel Forslund.

30 augusti
Vårdföretagarna besökte Moderaternas fullmäktigegrupp i Stockholms stad. Mötet handlade om olika upphandlingsformer av privat driven omsorg.

Vårdföretagarna representerades av näringspolitisk expert Anna Bergendal. 

30 augusti
Vårdföretagarna träffade Lina Nordqvist, L, samt representanter för Liberalerna på kommun- och regionnivå i ett digitalt möte. Mötet handlade om Vårdföretagarnas prioriterade frågor för Vård och omsorg.

Vårdföretagarna representerades av Anna Bergendahl, Johan Lahne, Patrik Silverudd och Karin Elinder.

Vårdföretagarna träffade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, statssekreterare Anna Pettersson Westerberg och politiskt sakkunnig Rasmus Hegefors tillsammans med SKR och Kommunal. Mötet handlade om kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering samt näringspolitisk expert Anna Bergendal. 

30 juni

Vårdföretagarna träffade Nike Örbrink, vice ordföranden i äldrenämnden, Stockholms stad. Mötet handlade om förutsättningarna för privata alternativ kan bidra till att utveckla kommunens äldreomsorg. 

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering och näringspolitisk expert Anna Bergendal. 

21 juni
Vårdföretagarna träffade Christofer Bergenblock (C) , ledamot i Riksdagens Socialutskott samt Martina Johansson (C), ledamot i Socialförsäkringsutskottet samt talesperson i frågor som rör familjerätt och utsatta barn och unga.
Mötet handlade om: Vårdföretagarna presenterade nytt faktaunderlag om boendeinsatser för utsatta barn och unga, samt förslag för hur vi kan stärka kvalitén och öka tryggheten på HVB.

Vårdföretagarna representerades av: Björn Arnek och  Johan Lahne.

14 juni
Vårdföretagarna träffade äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, statssekreterare Anna Pettersson Westerberg och politiskt sakkunnig Rasmus Hegefors. Mötet handlade om hur riktade statsbidrag inom äldreomsorgen kan utformas för att få bästa effekt samt om kompetensförsörjning i äldreomsorgen.

Vårdföretagarna representerades av förbundsdirektör Antje Dedering samt näringspolitisk expert Anna Bergendal. 

9 juni 2023

Vårdföretagarna träffade bla Aida Hadzialic, finansregionråd (S) samt Gustav Hemming, 1:a vice ordförande Regionstyrelsen (C ).
Vårdföretagarna representerades av Britta Wallgren samt Erik Pauldin (Capio), Kata Hanson (Praktikertjänst), Sofia Palmqvist och Kenan Harbas (Aleris), Peter Seger (Sophiahemmet) samt Antje Dedering och Karin Elinder.

Mötet handlade om ”Omställningsplanen”.

1 juni 2023

Vi träffade:  Johan Hultberg (M) och Malin Höglund (M), ledamöter i Riksdagens Socialutskott, samt Jonas Falk, pol.sak. samt Vendela Björk, pol.sek.

Mötet handlade om: Vårdföretagarna presenterade nytt faktaunderlag om boendeinsatser för utsatta barn och unga, samt förslag för hur vi kan stärka kvalitén och öka tryggheten på HVB.

Vårdföretagarna representerades av: Björn Arnek och  Johan Lahne.

30 maj 2023

Vi träffade:  Christian Carlsson (Kd), ordförande i Riksdagens Socialutskott. 

Mötet handlade om: Vårdföretagarna presenterade nytt faktaunderlag om boendeinsatser för utsatta barn och unga, samt förslag för hur vi kan stärka kvaliteten på insatserna och öka tryggheten på HVB.

Vårdföretagarna representerades av: Björn Arnek och  Johan Lahne.

30 maj 2023
Vi träffade Lina Nordqvist, riksdagsleamot för Liberalerna.
Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder och Patrik Silverudd.

Mötet handlade om: vårdmomsen, arbetet mot minskade köer och ökade möjligheter till patientrörlighet samt aktuella frågor inom område Assistans.

29 maj 2023
Vi träffade Max Haienhjelm, Richard Svensson och Göran Härgenstam, representerande SD Region Östergötland.
Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder.

Mötet handlade om: vårdköer och utveckling för att med ökad samverkan inom LOU och LOV minska dessa.

25 maj 2023

Vi träffade:  Hanna Victoria Mörck (V), Socialnämndens ordförande i Uppsala Kommun. 

Mötet handlade om: hur samhället bättre kan möta utsatta barn och unga samt hur privata omsorgsgivare bidrar i det arbetet.

Vårdföretagarna representerades av: Fatima Alassaad och Peyman Saleh, Humana samt Johan Lahne, Vårdföretagarna.

24 maj 2023
Vi träffade Amelie Tarchys Ingre, regionråd för Liberalerna i Region Stockholm.
Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder och deltog gjorde även Kenan Harbas från Aleris.

Mötet handlade om: Den kommande omställningsplanen i Region Stockholm, effekter på tillgänglighet och kostnadsutveckling samt effekter av underfinansiering av SPSV.

15 maj 2023
Vi träffade Irene Svenonius och Charlotte Boberg, regionråd för Moderaterna i Region Stockholm.
Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder samt medlemsrepresentanter från Praktikertjänst Sara Banegas och Britt Inger Kajsnäs.

Mötet handlade om: Region Stockholms arbete med ”omställningsplanen” och effekter på tillgänglighet samt kostnadsutveckling.

28 april 2023
Vi träffade Sjukvårdsminister Acko Ankarberg.
Vårdföretagarna representerades av Antje Dedering och Karin Elinder.

Mötet handlade om: Åtgärder för att minska väntetider, stärka kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården samt behov av utförar- och teknikneutrala digitala reformer.

27 april 2023
Vi träffade Christine Lorne, primärvårdsråd, Sandra Ivanovic Rubin, Daniel Johansson, Rotelansvarig rotel IV hos Socialdemokraterna, samt politiska sekreterare från S, MP och C.
Vårdföretagarna representerades av Karin Elinder och Daniel Forslund samt styrelseledamöterna Sofia Palmqvist och Britta Wallgren och styrelseledamot i bransch sjukvård Jens Eriksson. Med på mötet var även Kenan Harbas och Erik Paulin från medlemsföretagen Capio respektive Aleris.

Mötet handlade om: Region Stockholms arbete med ”omställningsplanen” samt eftersträvansvärd konsekvensanalys och processer för god samverkan.

27 april 2023
Vi träffade Martin Holmen(M) och Rasmus Hegefors (M) politiskt sakkunniga hos äldreminister Anna Tenje. Vårdföretagarna representerades av Anna Bergendal

Mötet handlade om hur statsbidrag kan utformas för att höja kvalitet och utveckla all äldreomsorg samt prioriterade frågor för Vårdföretagarnas medlemmar inom äldreomsorg

14 april 2023
Vi träffade Malin Höglund (M), ledamot i Riksdagens Socialutskott samt Anders Lindh (M), vice KSO i Falu kommun.  Mötet ägde rum på Abila Öppenvård, Dalarna tillsammans med VD och ägarna Nils Ullberg och Johanna Persson, samt Sheila Jones. Därtill Ulf Kassfeldt, Högskolan Dalarna. Vårdföretagarna representerades av Johan Lahne

Mötet handlade om hur privata aktörer bidrar till forskning inom Socialtjänsten samt öppenvårdsinsatser för barn och unga.

31 mars 2023
Vi träffade: Jan Jönsson, oppositionsborgarråd Stockholms stad (L), Marcus Wåhlberg, borgarrådssekreterare (L)
Vårdföretagarna representerades av Christina Cedergren, Cedergruppen, Fredrik von Malmborg, Nytida samt Johan Lahne, Vårdföretagarna

Mötet handlade om: LOV, LSS-insatser, dagligverksamhet samt boende.


28 mars 2023
Vi träffade: Andrea Hedin, oppositionsborgarråd Stockholms stad (M), Nils Annink, borgarrådssekreterare (M)
Vårdföretagarna representerades av Simon Ezra, Humana, Fredrik von Malmborg, Nytida samt Johan Lahne, Vårdföretagarna

Mötet handlade om: Gängkriminalitet och insatser för utsatta barn och unga i Stockholms stad

15 mars 2023
Vi träffade: Sverigedemokraterna i socialutskottet ledamöterna Linda Lindberg, Carina Ståhl Herrstedt , Johnny Svedin, Carita Boulwén  samt politisk handläggare Felicia Siecke
Vårdföretagarna representerades av Antje Dedering, , Karin Elinder, Anna Bergendal

Mötet handlade om: Privat driven vård och omsorg och utmaningar inom vård och omsorg.

13 mars 2023
Vi träffade: Andrea Hedin, oppositionsborgarråd Stockholms stad (M), Nils Ahnik, borgarrådssekreterare (M)
Vårdföretagarna representerades av Ulf Thörnevik, Blomsterfonden, Kayhan Utkutug, Eveo, Anders Broberg, Humana, Conny Mathiesen, Norlandia/Frösunda, Anna Bergendal, Vårdföretagarna

Mötet handlade om: Förutsättningarna för privat driven äldreomsorg i Stockholms stad

10 mars 2023
Vi träffade: Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordf. Individ- och familjenämnden i Umeå Kommun.
Vårdföretagarna representerades av Jennie Edman, Solgläntan samt Johan Lahne, Vårdföretagarna

Mötet handlade om: Vårdkedjan för utsatta barn och unga, HVB samt IVO.

9 mars 2023
Vi träffade: Anders W Jonsson, särskild utredare samt Ariane Andersson, sekreterare i Utredningen om utvärdering av genomförande av vaccinering mot sjukdomen covid-19.  
Vårdföretagarna representerades av Sara Banegas, Praktikertjänst, Daniel Kernell, Doktor24, Gustav Storm, Capio, Karin Elinder, Vårdföretagarna samt Johan Lahne, Vårdföretagarna.

Mötet handlade om: Privata vårdgivares erfarenheter och lärdomar om vaccinationer under pandemin.

7 mars 2023
Vi träffade: Filip Wiljander (M), ordf. Socialnämnden, Nacka Kommun.
Vårdföretagarna representerades av Viktör Jöhnk, Misa, Fredrik von Malmborg, Nytida samt Johan Lahne, Vårdföretagarna

Mötet handlade om: LSS-verksamheter

7 mars 2023
Vi träffade Jacob Lundberg, politiskt sakkunnig Finansdepartementet samt Eleonor Edström, politiskt sakkunnig Civildepartementet.
Vårdföretagarna representerades av Björn Arnek, branschekonom, Peter Seger, ordförande Vårdföretagarna samt Joachim Agrell, Mannheimer Swartling

Mötet handlade om: Negativa konsekvenser av vårdmomsen och behov av förändringar i momssystemet.

14 februari 2023
Vi träffade Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall, Stefan Ek, politiskt sakkunnig samt Anna Bohman, departementssekreterare.
Vårdföretagarna representerades av Sabina Joyau, näringspolitisk chef och Johan Lahne, näringspolitisk expert.

Mötet handlade om: Reformbehov inom HVB-verksamhet, LSS-verksamhet och personlig assistans.

30 januari 2023
Vi träffade Malin Danielsson (L), funktionsrättspolitisk talesperson.
Vårdföretagarna representerades av Niklas Lundin och Caroline Vadeby från Nytida , Johan Lahne samt Antje Dedering förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Mötet handlade om: LSS, kompetensförsörjning samt närliggande omsorgsfrågor.

27 januari 2023
Vi träffade Martin Holmén, politiskt sakkunnig hos äldreminister Anna Tenje.

Vårdföretagarna representerades av Sabina Joyau, näringspolitisk chef, Björn Arnek, branschekonom, Anna Bergendal, näringspolitisk expert. Med på mötet var även Stefan Svanström, Chef Samhällskommunikation Attendo samt Anton Vajk, etableringschef Vardaga.

Mötet handlade om: Svensk äldreomsorg, privat driven äldreomsorg och de utmaningar som äldreomsorgen står inför.

Politikerdialog 2022

20 december 2022
Vi träffade Finansregionrådet Aida Hadzialic och Klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionrådet Gustav Hemming och Kanslichef Lars Nordgren.
Vårdföretagarna representerades av Peter Seger VD Sophiahemmet, Sofia Palmquist VD Aleris, Sara Banegas, chefläkare Praktikertjänst, Erik Pauldin, director public affairs Capio Norden, Kenan Harbas, press- och public affairs chef Aleris samt Antje Dedering förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Mötet handlade om: Presentation av mittenkoalitionen och inriktningen på den antagna politiska plattformen, det övergripande ekonomiska läget i Region Stockholm och framtida samverkan.

16 december 2022
Vi träffade Malin Höglund (M) ledamot i Riksdagens socialutskott
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal, Johan Lahne och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Reformbehov inom äldreomsorg och individ och familjeomsorg

14 december 2022
Vi träffade Socialdemokraterna i Riksdagens socialutskott, i ett rundabordssamtal tillsammans med välfärdsfacken, Läkarförbundet och SKR
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Välfärdens finansiering och reformer för att säkra kompetensförsörjningen.

29 november
Vi träffade Äldreminister Anna Tenje och statssekreterare Anna Pettersson Westerberg Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering, Sabina Joyau och Anna Bergendal
Mötet handlade om: statsbidrag till äldreomsorgen, skyddad yrkestitel och kompetensförsörjning.

25 november
Vi träffade Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönwall.
Statsrådet medverkade från scen på branschkonferens för medlemsföretag inom personlig assistans samt på ett efterföljande möte med Vårdföretagarna.
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering
Mötet handlade om: aktuella frågor inom personlig assistans

25 november
Vi träffade Christian Carlsson (Kd) ordförande i Riksdagens socialutskott
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Anna Bergendal
Verksamhetsbesök hos medlemsföretaget Kavat Vård på äldreboendet La Casa
Mötet handlade om: Äldreomsorgens vardag och utmaningar

15 november
Vi träffade Anders W Jonsson, Christofer Bergenblock, ledamöter i Riksdagens socialutskott samt Lars Krangnes tjänsteman på Centerpartiets riksdagskansli
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering, Sabina Joyau, Anna Bergendal och Johan Lahne
Mötet handlade om: Vården och omsorgens utmaningar och förslag till reformer

14 november
Vi träffade Ulrika Westerlund (Mp), ledamot i Riksdagens socialutskott
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Vården och omsorgens utmaningar och förslag till reformer

18 oktober
Vi träffade: Henrik Nilsson, verkställande direktör 2nd Chance Stödboende, Katja Juntunen, verksamhetschef 2nd Chance Stödboende, Pernilla Schubert (KD).
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne och Jenny Svensson
Verksamhetsbesök hos medlemsföretaget 2nd Chance Stödboende.
Mötet handlade om: Socialtjänstinsatser för vuxna.

11 augusti
Vi träffade: Gabriel Kroon (SD) gruppledare region Stockholm och förstakandidat i Stockholms stad
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Verksamhetsbesök hos medlemsföretaget Eveo.
Mötet handlade om hemtjänsten och dess villkor i Stockholms stad.

5 juli
Vi träffade Lars Rådén (M), vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden region Stockholm.
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Natasa Ristic Davidson.
Mötet handlade om: Sjukvårdsopinionen (Demoskopundersökning) och vårdval.

21 juni
Vi träffade: Lina Nordquist, ( L) riksdagsledamot
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Ida Ingarö
Mötet handlade om tillsyn och tillstånd inom omsorgen.

1 juni
Vi träffade: Gabriel Kroon (SD) gruppledare region Stockholm och förstakandidat i Stockholms stad
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Ida Ingarö
Mötet handlade om villkor för privat driven omsorg i Stockholms stad.

25 maj
Vi träffade Region Skåne förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna Manfalk (M) tillsammans med vårdgivare Ögoncentrum Annedal, Vårda Ögonklinik Malmö, Capio Ögon Malmö, Aleris Ögon, Actis Care Malmö, Rexis Ögoncentrum Ystad, Ögonläkarna Eslöv. Svenskt Näringsliv var sammankallande.
Vårdföretagarna representerades av: Natasa Ristic Davidson.
Mötet handlade om: Ersättningssystemet i vårdval ögonsjukvård.

9 maj
Vi träffade: Emelie Orring, Regionråd (M), ordf. Regionstyrelsen samt Malin Sjöberg Högrell, Regionråd (L) ordf. i Sjukhusstyrelsen. Mötet ägde rum på Nyby vårdcentral (Prima Vård) tillsammans med regionchef Pernilla Netinder och verksamhetschef Marie Rådahl.
Vårdföretagarna representerades av: Natasa Ristic Davidson och Johan Lahne.
Mötet handlade om: Nyby vårdcentrals (Prima vård) verksamhet och uppdrag för region Uppsala.

9 maj
Vi träffade: Emelie Orring, Regionråd (M), ordf. Regionstyrelsen, Malin Sjöberg Högrell, Regionråd (L) ordf. i Sjukhusstyrelsen samt Edvin Alam, pol.sek. (M). Mötet ägde rum på Aleris Ögon Uppsala tillsammans med Johan Färnstrand, vd Aleris sjukvård Sverige, Ida Ankar, affärsområdeschef Aleris Ögon samt Anna Larsson, enhetschef Aleris Ögon Uppsala.
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne och Natasa Ristic Davidson.
Mötet handlade om: Aleris Ögon Uppsalas verksamhet och uppdrag för region Uppsala.

22 april
Vi träffade: Utbildningsminister Anna Ekström (S), Statssekreterare Samuel Engblom och Kristina Persdotter.
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne.
Mötet handlade om utbildningsutbudet inom vården, omsorgen och socialtjänsten. Vid mötet deltog även övriga parter på arbetsmarknaden inom vården och omsorgen, samt representanter för utbildningsväsendet.

7 april
Vi träffade: SKR Emma Spak, sektionschef Vård och omsorg, Heléne Lundkvist Nymansson, sektionschef Hälsa och jämställdhet och Lasse Einarsson, Programberedningen Postpandemi
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne, Sabina Joyau, Ann Söderström och Tobias Wirén.
Mötet handlade om: den privatdrivna vårdens lärdomar och erfarenheter från pandemin.

4 april
Vi träffade: Emilie Orring (M), Regionstyrelsens ordförande Region Uppsala och Johan Von Knorring, Regiondirektör samt Carina Bäckström, Vårduppdragschef.
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne, Johan Färnstrand och Kenneth Jacobsson.
Mötet handlade om: den privatdrivna vårdens lärdomar och erfarenheter från pandemin.

1-2 april
Medverkan som utställare på Kristdemokraternas KD-dagar (kommun- och regionalpolitiska dagar).
Vårdföretagarna representerades av: Natasa Ristic Davidson och Johan Lahne.

30 mars
Vi träffade: Martin Engström, Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Region Halland.
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne, Anders Ekström och Tobias Wirén.
Mötet handlade om: den privatdrivna vårdens lärdomar och erfarenheter från pandemin.

30 mars 
Vi träffade: riksdagsledamot Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C) och Aphram Melki, riksdagsledamot (C). Mötet ägde rum på Sophiahemmet tillsammans med VD Peter Seger, Gustaf Storm VD för Capio Artro Clinic och Per Svedmark Verksamhetschef Ryggkirurgiskt Centrum.
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Natasa Ristic Davidson.
Mötet handlade om: Sophiahemmets, Capio Artro Clinics och Ryggkirurgiskt Centrums verksamheter och mottagande av försäkringspatienter.

25-26 mars
Medverkan som utställare på Moderaternas Sverigemöte.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal, Sabina Joyau och Julia Setterberg.

24 mars
Vi träffade: Anders Ahlsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Mikael Ohrling, Direktör egenägd vård, Sara Pütsep, Planeringschef, Lena Hanberg, Avdelningschef specialiserad vård.
Vårdföretagarna representerades av: Johan Lahne, Natasa Ristic Davidson, Peter Seger, Sara Banegas, Tobias Wirén, Johan Färnstrand.
Mötet handlade om: den privatdrivna vårdens lärdomar och erfarenheter från pandemin.

15 mars
Vi träffade: Linda Lindberg (SD), ledamot i Riksdagens socialutskottet.
Vårdföretagarna representerades av:  Antje Dedering och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Aktuella sjukvårdsfrågor.

10 mars
Vi träffade: Acko Ankarberg Johansson (KD), Socialutskottets ordförande med medarbetare.
Vårdföretagarna representerades av:  Natasa Ristic Davidson och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Aktuella sjukvårdsfrågor.

24 februari
Vi träffade (digitalt): Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i Haparanda kommun
Vårdföretagarna representerades av:  Anna Bergendal.
Mötet handlade om: Privata aktörer inom äldreomsorgen och driftentreprenader.

23 februari
Vi träffade (digitalt): Anders W Jonsson, Sofia Nilsson och Aphram Melki, ledamöter för Centerpartiet i Socialutskottet.
Vårdföretagarna representerades av: Natasa Ristic Davidson och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Aktuella sjukvårdsfrågor.

4 – 5 februari
Medverkan som digital utställare på Centerpartiets kommundagar.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal, Anders Manell, Johan Lahne och Sabina Joyau.

27 januari
Vi träffade (digitalt): Sofia Wallström, Generaldirektör på Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.
Vårdföretagarna representerades av:  Anna Bergendal och Antje Dedering.
Mötet handlade om: IVO:s handläggningstider, krav på verksamhetschefer i tillståndsprövning med mera.

26 januari
Vi träffade (digitalt): den moderata gruppen i Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Äldreomsorgens utveckling och pandemin.

Politikerdialog 2021

6 december
Vi träffade (digitalt): Sofia Wallström, Generaldirektör på Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Anna Bergendal.
Mötet handlade om: IVO:s tillsyn av särskilt boende under pandemin, förslag och utförarråd på IVO.

25 november
Vi träffade: Aida Hadzialic (S) Regionråd i Stockholm och politisk sekreterare Ludvig Broomé. Mötet ägde rum på Aleris Rehab Station tillsammans med Peter Seger, Johan Färnstrand, Sara Banegas och Henrik Brehmer, samtliga ledamöter i bransch sjukvårds styrelse
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: fakta om privata utförare inom sjukvården och äldreomsorgen samt Vårdföretagarnas förslag till reformer.

17 november
Vi träffade: Moderaterna i socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: nationella kvalitetskriterier inom personlig assistans

20 oktober
Vi träffade: riksdagsledamot Nicklas Attefjord (MP). Mötet ägde rum på Capio Artro Clinic tillsammans med Chefläkare Tobias Wirén och VD Gustaf Storm
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Capio Artro Clinics verksamhet och uppdrag för region Stockholm

7 oktober
Vi träffade: socialminister Lena Hallengren (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Erik Lindén
Mötet handlade om: om arbetsgivares insatser för att höja vaccinationstäckningen bland personal i vård och omsorg

6 oktober
Vi träffade (digitalt): förtroendevalda Moderater i Jönköpings län samt riksdagsledamot Helena Bouveng (M)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: kvinnors vårdföretagande

4 oktober
Vi träffade (digitalt): regionrådet Niclas Nilsson och gruppledning (SD), Region Skåne
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: regionernas samarbete med den privat drivna sjukvården och åtgärder mot oseriösa aktörer

9 september
Vi träffade (digitalt): Göran Stiernstedt och utredningssekreterare i Coronakommissionen
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Henrik Brehmer, Karin Liljeblad och Johan Lahne
Mötet handlade om: den privat drivna sjukvårdens bidrag och erfarenheter under pandemin

8 september
Vi träffade (digitalt): Lars Rådén, Vice ordförande HSN Stockholm medarbetare
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad och Sabina Joyau
Mötet handlade om: vårdval och privat driven vård

27 augusti
Vi träffade (digitalt): Anders Åhrlin, Moderaternas oppositionsråd i Örebro
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Mötet handlade om: privat driven äldreomsorg

25 augusti
Vi träffade socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Märta Stenevi tillsammans med flera andra av arbetsmarknadens parter.
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering, förbundsdirektör och Peter Seger, ordförande för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård.
Mötet handlade om: diskriminering av medarbetare i vården. Hur ska vårdgivaren förhålla sig till patientens rätt att välja och välja bort läkare och samtidigt efterleva exempelvis diskrimineringslagen.

24 augusti
Vi träffade (digitalt): Viktor Söderqvist, Socialstyrelsen, Avdelningen för behörighet och statsbidrag
Vårdföretagarna representerades av: Ulf Thörnevik och Anna Bergendal
Mötet handlade om: hur statsbidrag till äldreomsorgen kan utformas mest ändamålsenligt

1 juni
Vi träffade (digitalt): Olivia Wigzell, utredare En äldreomsorgslag, Dir. 2020:142
Vårdföretagarna representerades av: Ulf Thörnevik, Ulla Tansen och Anna Bergendal
Mötet handlade om: Vårdföretagarna diskuterade vad som är viktigt ur ett utförarperspektiv i utredningens frågor

17 maj
Vi träffade (digitalt): Nicklas Attefjord (Mp) ledamot i riksdagens socialutskott
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: sjukvården under pandemin och den uppskjutna vården

7 maj
Vi träffade (digitalt): den statliga utredaren Karin Lewin samt sekretariatet i Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar.
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård
Mötet handlade om: försäkrings- och regionfinansierad sjukvård

19 april
Vi träffade (digitalt): Representanter för Liberalerna i Eskilstuna.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal.
Mötet handlade om: vad man bör tänka på vid införande av LOV i äldreomsorgen.

29 mars
Vi träffade (digitalt): den statliga utredaren Karin Lewin samt sekretariatet i Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar.
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård.
Mötet handlade om: försäkrings- och regionfinansierad sjukvård.

27 mars
Medverkan som digital utställare på Moderaternas Sverigemöte.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal, Ida Ingerö, Sabina Joyau och Karin Liljeblad.

15 mars
Vi träffade (digitalt): regionrådet Jonas Andersson (L) och den politiska hälso- och sjukvårdsledningen (M), (C), (KD), (MP), (L) i VGR
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad och Karl Johansson Bäckgren, Capio Ögon
Mötet handlade om: den uppskjutna vården och nyttan för regionen att ta hjälp av privata vårdgivare

11 mars
Vi träffade (digitalt): regionrådet Talla Alkurdi (S) och medarbetare på S-kansliet i Region Stockholm
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Peter Seger och representanter för Bransch Sjukvård
Mötet handlade om: vårdval, upphandling, vaccinationer och sjukvården under pandemin

8 mars
Vi träffade (digitalt): regionrådet Anna Starbrink (L) och medarbetarna på L-kansliet i Region Stockholm.
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad.
Mötet handlade om: pandemin och samverkan mellan offentligt och privat driven vård.

19 februari
Vi träffade (digitalt): Olivia Wigzell, Generaldirektör för Socialstyrelsen
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Anna Bergendal
Mötet handlade om:  Äldreomsorgens behov av utveckling,  Vårdskulden, Öppna jämförelser

18 februari
Vi träffade (digitalt): Representanter för Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Karlshamn
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Mötet handlade om: vad man bör tänka på vid införande av LOV i äldreomsorgen

8 februari
Vi träffade (digitalt): Marie-Louise Hänel Sandström, Ulrika Jörgensson, Mats Sander och Camilla Waltersson Grönvall, ledamöter (M) i riksdagens socialutskott samt politiska tjänstemännen Stefan Ek och Karl Opdal.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Äldreomsorgens utveckling och pandemin.

28 januari
Vi träffade (digitalt): Lina Nordquist (L) och Barbro Westerholm (L), ledamöter i riksdagens socialutskott.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Äldreomsorgens utveckling och pandemin.

22 januari
Vi träffade (digitalt): den statliga utredaren Karin Lewin samt sekretariatet i Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar.
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvård.
Mötet handlade om: försäkrings- och regionfinansierad sjukvård.

14 januari
Vi träffade (digitalt): Kristina Nilsson (S), vice ordförande i riksdagens socialutskott.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Äldreomsorgens utveckling och pandemin.

14 januari
Vi träffade (digitalt): Oskar Taxén, politisk sekreterare hos Socialminister Lena Hallengren.
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau.
Mötet handlade om: Äldreomsorgens utveckling och pandemin.

Politikerdialog 2020

10 december
Vi träffade (digitalt): regionrådet Aida Hadzialic (S), Region Stockholm samt de politiska sekreterarna Frida Gunnarsson och Jakob Stone
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas styrelse för Bransch Sjukvård
Mötet handlade om: hur Region Stockholm bäst kan dra nytta av de privata vårdgivarna för att möta vårdbehoven under pandemin och framöver

30 november
Vi träffade (digitalt): den statliga utredaren Gunilla Gunnarsson samt sekretariatet i Tillgänglighetsdelegationen
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: hur regionerna kan använda privata vårdgivare för att möta de eftersatta vårdbehoven

12 november
Vi träffade (digitalt): den statliga utredaren Karin Lewin samt sekretariatet i Utredningen om privata sjukvårdsförsäkringar
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvårds styrelse
Mötet handlade om: försäkrings- och regionfinansierad sjukvård

16 oktober
Vi träffade (digitalt): regionrådet Tobias Nässén (M), samt pol sekr Pernilla Ohlin Beji och Carl Henrik Svenson
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvårds styrelse
Mötet handlade om: vårdvalen, vårdskulden och hur privata vårdgivare kan bidra

8 oktober
Vi träffade (digitalt): Anders W Jonsson och Sofia Nilsson, socialutskottet (C) samt Lars Krangnes, politisk tjänsteman
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Aktuella utredningsförslag rörande primärvården

1 oktober
Vi träffade: Helen Ziobro och Sven-Erik Wånell, sekreterare i Coronakommissionen
Vårdföretagarna representerades av: Daniel Andersson, Anna Bergendal, Sabina Joyau, Peter Söderman
Mötet handlade om: Äldreomsorgens förutsättningar och äldreomsorgsföretagens erfarenheter under pandemin

16 september
Vi träffade (digitalt): Kristdemokraternas SKR-grupp
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: Privata vård- och omsorgsgivares erfarenheter under pandemin, vårdskuld och äldreomsorg

15 september
Vi träffade (digitalt): Sofia Nilsson, riksdagsledamot, C, Lars Krangnes, politisk tjänsteman
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering, Sabina Joyau, Eva Nilsson Bågenholm
Mötet handlade om: Äldreomsorg, vårdskuld och privata vårdgivares erfarenheter under pandemin

2 september
Vi träffade: Juno Blom, partisekreterare Liberalerna
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: utvecklingen inom personlig assistans och hur den påverkar assistansanvändarna

27 augusti
Vi träffade (digitalt): Anna Starbrink, regionråd (L) i Region Stockholm, samt tjänstemän från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för Vårdföretagarnas Bransch Sjukvårds styrelse
Mötet handlade om: Privata vårdgivares bidrag under pandemin och tillhörande ersättningsfrågor, samt vårdskulden

26 augusti
Vi träffade: Sofia Nilsson, socialutskottet, (C)
Vårdföretagarna representerades av Ida Ingerö, Maria Nyström, Josefin Mikaelsson och Gabriel Keryakos
Mötet handlade om: rutinerna kring återkrav av utbetald assistansersättning

20 augusti
Vi träffade (digitalt): Socialminister Lena Hallengren med medarbetare.
Vårdföretagarna representerades av: Antje Dedering och Sabina Joyau. Mötet hölls tillsammans med Ulrika Stuart Hamilton och Victoria Engman Broadley, Famna- riksorganisationen för idéburen välfärd
Mötet handlade om: Fristående vårdgivares erfarenheter under pandemin, statsstödet för merkostnader föranledda av pandemin, stilleståndskostnader och vårdskulden.

18 augusti
Vi träffade (digitalt): Acko Ankarberg, riksdagsledamot för (KD)
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Privata äldreomsorgsutförares erfarenheter under pandemin.

17 juni
Vi träffade (digitalt): Alexandra Anstell, Maria Stockhaus och Magdalena Schröder, riksdagsledamöter för (M)
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal, Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: De privata vårdgivarnas erfarenheter under pandemin.

18 maj
Vi träffade (digitalt): Tobias Nässén, regionråd (M) Region Stockholm samt pol sekr Pernilla Ohlin Beji och Carl Henrik Svenson
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: De privata vårdgivarnas erfarenheter under pandemin och tillhörande ersättningsfrågor

28 april
Vi träffade (digitalt): John Bengtsson och Anders Liljeberg, politiskt sakkunniga på moderaternas riksdagskansli
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Äldreomsorgen och särskilda boenden.

10 mars
Vi träffade: Sofia Nilsson C, riksdagsledamot socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Mötet handlade om: Äldreomsorg och konkurrensneutralitet

6 mars
Vi träffade: Politiska tjänstepersonerna Anna Kläppe (C), Malin Stridh (L)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Likvärdiga villkor och kvalitetsuppföljning

6 mars
Vi träffade: Politiker och tjänstemän i Göteborgs stad
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Mötet handlade om: Lagen om valfrihet och hemtjänsten i Göteborg

5 mars
Vi träffade: Sophia Jarl (M), oppositionsråd och andre vice ordförande kommunalstyrelsen Norrköping
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Mötet handlade om: Lagen om valfrihet och hemtjänsten i Norrköping

18 februari
Vi träffade: Lars Hjälmered (M), ordförande i näringsutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal
Mötet handlade om: Lagen om valfrihet och konkurrensneutralitet

Politikerdialog 2019

12 december
Vi träffade: Malin Strid, politisk sakkunnig (L) Statsrådsberedningen
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: Kvalitet inom personlig assistans

9 december
Vi träffade: Malin Strid, politisk sakkunnig (L) Statsrådsberedningen
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Lika villkor

2 december
Vi träffade: Anna Borgs t f kanslichef och Fredrik Wevle, regionrådssekreterare (M) Region Stockholm
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad och Anders Manell
Mötet handlade om: Vårdval i regionen

28 november
Vi träffade (via Skype): Robert Hamberg (M), Anton Nordqvist (MP) och Lennart Ledin (L), Region Jämtland Härjedalen
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad samt Kenneth Jacobsson, Praktikertjänst och Patrik Wreeby, Premicare, ledamöter i Vårdföretagarnas styrelse för Bransch Sjukvård
Mötet handlade om: Utveckling av vårdvalet i Region Jämtland Härjedalen

11 november
Vi träffade:Carina Herrstedt (SD)
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: Finansiering och kvalitet inom personlig assistans.

7 november
Vi träffade: Alliansgruppen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):s styrelse
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Sabina Joyau, Karin Liljeblad, Anna Bergendal och Ida Ingerö
Mötet handlade om: Allmän presentation av Vårdföretagarna, vårdmoms, likvärdiga villkor, äldreomsorg och personlig assistans

31 oktober
Vi träffade: Mats Persson, riksdagsledamot L, och Inger Tolsved Rosenkvist, regionpolitiker L
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: Aktuella frågor inom personlig assistans

25 oktober
Vi träffade: Pia Steensland, riksdagsledamot KD
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: Aktuella frågor inom personlig assistans

24 oktober
Vi träffade: Lina Nordquist, riksdagsledamot (L) samt Malin Strid, politiskt sakkunnig (L)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Likvärdiga villkor i vård och omsorg

15 oktober
Vi träffade: Warda Fatih, politiskt sakkunnig Centerpartiets riksdagskansli
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Likvärdiga villkor i vård och omsorg

9 oktober
Vi träffade: Partisekreterare Märta Stenevi (Mp)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau. Med på mötet var också Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv
Mötet handlade om: Välfärdsföretagande

3 oktober
Vi träffade: Finansminister Magdalena Andersson och socialminister Lena Hallengren tillsammans med representanter för Kommunal, SKL och KFO
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Finansieringen av personlig assistans

27-28 september
Vi besökte: Centerpartiets partistämma i Västerås
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Anders Manell och Sabina Joyau

18 september
Vi träffade: Riksdagsledamot Bengt Eliasson (L)
Vårdföretagarna representerades av: Ida Ingerö
Mötet handlade om: Personlig assistans

9 september
Vi träffade: Jonas Cronert (S), Bengt-Åke Nilsson (L), Anna Nordin (M), Elisabeth Unell (M)
Vårdföretagarna representerades av: Anna Bergendal och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Lagen om valfrihet och hemtjänst

2 september
Vi träffade: Politiska tjänstepersonerna Sophia Metelius (L), Anna Kläppe (C), Joakim Rönnbäck (L)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Likvärdiga villkor

22 augusti
Vi träffade: Kommun- och regionpolitiker, Sverigedemokraterna
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: En grundläggande utbildning om företagande i välfärden

20 augusti
Vi träffade: Socialminister Lena Hallengren (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund och Sabina Joyau
Mötet handlade om: Vårdmoms, tillståndsplikt- och avgifter, tillgänglighet och regeringens välfärdskommission

1 juli
Vi träffade: Riksdagsledamöter: Alireza Akhondi, C, Tobias Andersson, SD, Hampus Hagman, KD, Kjell Jansson, M,
Martina Johansson, C, Josefin Malmqvist, M
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: Vårdmoms och tillståndsplikt

12 juni
Vi träffade: Oskar Taxén, politiskt sakkunnig hos socialminister Lena Hallengren (S) på regeringskansliet, socialdepartementet
Vårdföretagarna representerades av: Rikard Johansson
Mötet handlade om: Hur vi tillsammans bäst bidrar till att förverkliga Vision e-hälsa 2025 med att Sverige ska bli bäst världen i att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter

12 juni
Vi träffade: Centerpartiets ledande regionpolitiker
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Vårdval, vårdmoms och förutsättningar för privata vårdgivare i sjukvården

4 juni
Vi träffade: Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholm
Vårdföretagarna representerades av: Styrelsen för bransch Individ & familj samt Anders Manell
Mötet handlade om: Individ- och familjeomsorg

23 maj
Vi träffade: Leif Jakobsson, statssekreterare hos finansministern, Finansdepartementet
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad samt Joachim Agrell från Deloitte
Mötet handlade om: Vårdmomsen

8 maj
Vi träffade: Politiska tjänstepersonerna Gunnar Caperius (C) och Sophia Metelius (L)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Likvärdiga villkor

24 april
Vi träffade: Maja Fjaestad, statssekreterare hos statsrådet Lena Hallengren (S) samt Sebastian de Toro, statssekreterare hos statsrådet Anders Ygeman (S)
Vårdföretagarna representerades av: Rikard Johansson
Mötet handlade om: Hur vi tillsammans bäst bidrar till att förverkliga Vision e-hälsa 2025 med att Sverige ska bli bäst världen i att nyttja digitaliseringens och e-hälsans möjligheter

5 april
Vi träffade: Annika Remaeus, kansliråd hos statsrådet Lena Hallengren (S).
Vårdföretagarna representerades av: Rikard Johansson
Mötet handlade om: Öppna jämförelser inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

20 mars
Vi träffade: Isabell Ekvall, politiskt sakkunnig hos statsrådet Ardalan Shekarabi samt Oskar Taxén, politisk sakkunnig hos statsrådet Lena Hallengren
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Likvärdiga villkor, tillståndsgivning, vårdmoms

13 mars
Vi träffade: Kristina Nilsson, riksdagsledamot (S), vice ordförande socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Lika villkor, tillståndsgivning, vårdmoms

12 mars
Vi träffade: Per Åsling, riksdagsledamot (C), vice ordförande skatteutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Peter Seger
Mötet handlade om: vårdmoms

28 februari
Vi träffade: Lena Hallengren, Socialminister (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Socialdemokraternas prioritering och 73-punkts programmets genomförande

27 februari
Vi träffade: Sofia Nilsson, riksdagsledamot (C)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: lika villkor i vården och omsorgen

13 februari
Vi träffade: Gabriel Kroon och Helén Schoultz,, regionpolitiker (SD) i SLL och Johan Tireland, pol sekr (SD)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Anders Manell
Mötet handlade om: kompetensförsörjningen i sjukvården

29 januari
Vi träffade: Lina Nordquist, riksdagsledamot (L) och Malin Strid, utredare (L)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau, Karin Liljeblad, Anders Manell
Mötet handlade om: lika villkor i vård och omsorg

25 januari
Vi träffade: Acko Ankarberg Johansson, riksdagsledamot (KD) och Pia Stensland, riksdagsledamot (KD)
Vårdföretagarna representerades av: Fredrik Borelius, Daniel Andersson
Mötet handlade om: samordning av seminarium om personlig assistans

22 januari
Vi träffade: Erik Slottner, Äldreborgarråd Stockholm Stad (Kd)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau, näringspolitisk chef Vårdföretagarna och Ulf Thörnevik, Blomsterfonden
Mötet handlade om: Stockholms stads branschråd för äldreomsorg samt villkor i hemtjänsten

21 januari
Vi träffade: Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: lika villkor i vård och omsorg, patientens rätt till information

Politikerdialog 2018

20 december
Vi träffade: Acko Ankarberg Johansson, Michael Anefur, Camilla Brodin, Hampus Hagman och Pia Steensland, riksdagsledamöter (KD)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: moms i vård och omsorg samt regler och avgifter för tillståndsplikt

27 november
Vi träffade: Acko Ankarberg Johansson, ordförande Socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Vårdföretagarnas styrelse
Mötet handlade om: Rådande politiska läget och vården om omsorgens utmaningar

14 november
Vi träffade: Clara Lindblom, borgarråd (V) Sthlm stad och Anders Åkesson, regionpolitiker (MP) Region Skåne
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och våra medlemsföretag på Vårdföretagarnas Branschdag
Mötet handlade om: De båda politikerna medverkade i programmet på Vårdföretagarnas Branschdag under rubriken ”I huvudet på en politiker”

14 september
Vi träffade: Majoriteten (Erik Pelling (S), kommunalråd) och oppositionen (Fredrik Ahlstedt (M), oppositionsråd) i Uppsala kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius och Anders Manell
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

28 augusti
Vi träffade: Monica Brohede Tellström, ordförande äldrenämnden (L) och Eivor Örenmark (M), 1:e vice ordförande äldrenämnden i Nacka kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

28 augusti
Vi träffade: Hans Forsberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Lisa Eriksson (M), gruppledare i Kungsbacka kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

24 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Malin Larsson (S), ordförande socialnämnden) och oppositionen (Alicja Kapica (M), gruppledare) i Sundsvalls kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

23 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Hannah-Karin Linck (C), regionråd, och Magnus Svensson (C), ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden) och oppositionen (Maria Molin, regionråd (M) och Jennie Forsblom (KD), politisk sekreterare) i Region Gävleborg.
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

22 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Patrik Stenvard (M), kommunstyrelsens ordförande) och oppositionen (Åsa Wiklund-Lång (S), oppositionsråd) i Gävle kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

17 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Carina Nilsson, kommunalråd, S, och Gisela Green, förvaltningsdirektör) och oppositionen (Ulrika Fors Stenmarck, M, Torsten Elofsson, KD, Niels Paarup-Petersen, C och Christina Glad, L)  i Malmö kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

16 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande, S och Mikael Sanfridson, kommunalråd, S) och oppositionen (Muharrem Demirok, kommunalråd, C, Fredrik Lundén, vice ordförande äldrenämnden, M) i Linköpings kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

15 augusti
Vi träffade: Maja Fjaestad, Statssekreterare hos Äldreminister Lena Hallengren
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Tillståndsplikt för socialtjänstverksamheter

9 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Erland Linjer (M), ordförande socialnämnden) och oppositionen (Jana Nilsson (S), oppositionsråd, och Turid Ravlo-Svensson (S), vice ordförande socialnämnden) i Varbergs kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

7 augusti
Vi träffade: Majoriteten (Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd, Kristdemokraterna) och oppositionen (Sophia Jarl, oppositionsråd, Moderaterna) i Norrköpings kommun.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

5 juli
Vi träffade: Anna-Lena Sörenson (S)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad samt Jörgen Månsson och Anneli Virenhem, PrimÖr
Mötet handlade om: förutsättningar för privat driven sjukvård under nästa mandatpreriod

5 juli
Vi träffade: Jonas Andersson (L)
Vårdföretagarna representerades av Karin Liljeblad samt Jörgen Månsson och Anneli Virenhem, PrimÖr
Mötet handlade om: förutsättningar för privat driven sjukvård under nästa mandatperiod i VGR

5 juli
Vi träffade: Karin Rågsjö (V) och Jan Lindholm
Vårdföretagarna representerades av Karin Liljeblad samt Jörgen Månsson och Anneli Virenhem, PrimÖr
Mötet handlade om: förutsättningar för privat driven sjukvård under nästa mandatperiod

2 juli
Vi träffade: Jenny Petersson (M), Cecilia Andersson (C), Ewa-May Karlsson (C), Anna Starbrink (L) och Acko Ankarberg (KD)
Vårdföretagarna representerades av Karin Liljeblad samt Jörgen Månsson och Anneli Virenhem, PrimÖr
Mötet handlade om: förutsättningar för privat driven sjukvård under nästa mandatperiod i VGR

20 juni
Vi träffade: Majoriteten (Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Moderaterna) och oppositionen (Jan Björklund, oppositionsråd, Socialdemokraterna) i Helsingborgs stad.
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

18 juni
Vi träffade: Katrina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun (M)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

15 juni
Vi träffade: Centerpartiets landstingsgrupp, SLL
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Valfrihet i vård och omsorg

14 juni
Vi träffade: Axel Josefsson, oppositionsråd i Göteborgs stad (M)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

8 juni
Vi träffade: Majoriteten (Janet Ågren, ordförande äldrenämnden, Andreas Lundgren, ordförande individ- och familjenämnden och Carin Nilsson, ledamot äldrenämnden, Socialdemokraterna) samt oppositionen (Marianne Normark, Liberalerna, Mattias Larsson, Centerpartiet, Veronica Kerr, Kristdemokraterna och Greger Knutsson, Moderaterna) i Umeå kommun
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

7 juni
Vi träffade: Majoriteten (Marlene Lund Kopparklint, kommunalråd, Moderaterna) samt oppositionen (Linda Larsson, oppositionsråd, och Ingela Wretling, vice ordförande vård- och omsorgsnämnden, Socialdemokraterna) i Karlstads kommun
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

5 juni
Vi träffade: Majoriteten (Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna) samt oppositionen (Eva Nypelius, oppositionsråd, Centerpartiet) i Region Gotland
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

5 juni
Vi träffade: Företrädare för oppositionen i Västerås kommun. Anna Hård af Segerstadt, oppositionsråd (M), Jesper Brandberg, oppositionsråd (L), Elisabeth Unell, oppositionsråd (M), Bengt-Åke Nilsson, ledamot i äldrenämnden (L)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

1 juni
Vi träffade: Majoriteten (Per-Åke Sörman, kommunalråd, Centerpartiet) samt oppositionen (Anders Åhrlin, oppositionsråd, Moderaterna och Karolina Wallström, oppositionsråd, Liberalerna) i Örebro kommun
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

29 maj
Vi träffade: Majoriteten (Ali Khalil, Myrna Persson och Tiemon Okojevoh, Miljöpartiet) samt oppositionen (Stina Lundgren och Kia Hjelte, Moderaterna) i Botkyrka kommun
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

29 maj
Vi träffade: Oppositionen (Anna af Sillén, Moderaterna, Jessica Johansson, Liberalerna, Marita Göransson, Kristdemokraterna, och Martina Hallström, Centerpartiet) i Nyköpings kommun
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

23 maj
Vi träffade: Företrädare för moderata gruppen i SKL
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau och Anders Manell
Mötet handlade om: Innehållet i Vårdföretagarnas valmanifest

22 maj
Vi träffade: Majoriteten (Anna Tenje, Mikael Johansson, Ulf Hedin och Iréne Bladh, Moderaterna) samt oppositionen (Malin Lauber, Socialdemokraterna) i Växjö kommun
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

21 maj
Vi träffade: Majoriteten (Ann-Marie Nilsson, Centerpartiet) samt oppositionen (Margareta Sylvan, Miljöpartiet) i Jönköpings kommun
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

18 maj
Vi träffade: Majoriteten (Love Bergström, Moderaterna och Ann-Marie Sandberg, social- och äldreomsorgsdirektör) samt oppositionen (Rasmus Lenefors, Socialdemokraterna och Anders Lönroth, Miljöpartiet) i Huddinge kommun
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

7 maj
Vi träffade: Majoriteten (Anna Hägglund, Centerpartiet) respektive oppositionen (Veronica Zetterberg och Jan E Fors, Moderaterna) i Falun kommun
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkoren för vård- och omsorgsföretag samt välfärdsfrågor inför valet

3 maj
Vi träffade: Iréne Svenonius och Marie Ljungberg-Schött, landstingsråd (M) och Gustaf Drougge, kanslichef (M), SLL
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, branschordförande, Karin Liljeblad samt representanter för Aleris, Ersta sjukhus och Praktikertjänst
Mötet handlade om: dialogen med landstinget i utvecklingsfrågor, upphandling och vårdval

25 april
Vi träffade: Carl Johan Sonesson, regionråd (M), region Skåne
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Villkoren för vårdföretag samt välfärdsfrågor inför valet

27 mars
Vi träffade: Susanne Nordling, landstingsråd (MP) och Lina Ericson, bitr. kanslichef (MP) i SLL
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius och Karin Liljeblad
Mötet handlade om: nationell sjukvårdspolitik, sjukvårdsfrågor i SLL, vårdval.

14 mars
Vi träffade: Oscar Sjöstedt, Stefan Jakobsson, Dennis Dioukarev, samtliga riksdagsledamöter (SD)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius (med Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Aktuella regeringsförslag, bland annat vinstbegränsning och offentlighetsprincip i välfärdsföretag

13 mars
Vi träffade: Camilla Waltersson-Grönwall, Lena Asplund, Amir Adan, Thomas Finnborg, Anette Åkesson, moderata ledamöter i Riksdagens socialutskott
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Fredrik Borelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad, Karl Rydå
Mötet handlade om: Aktuella regeringsförslag, läget inom personlig assistans, LOV-frågor

9 mars
Vi träffade: Lena Asplund, riksdagsledamot (M)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: sjukvårdsfrågor i Region Västernorrland samt i riksdagen

8 mars
Vi träffade: Elisabeth Svantesson (M), Emil Källström (C), Mats Persson (L), Jakob Forssmed (KD) – alliansens gruppledare i Riksdagens finansutskott
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius (med Friskolornas riksförbund, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Aktuella regeringsförslag bland annat vinstbegränsning och tillståndskrav

6 mars
Vi träffade: Göran Stiernstedt, Daniel Zetterberg och Annika Stjernquist i utredningen Styrning för en mer jämlik vård
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: utredningens arbete och hur Vårdföretagarna kan bidra

1 februari
Vi träffade: Bengt Eliasson (L)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Vinsttak och andra aktuella frågor inom socialutskottets område

25 januari
Vi träffade: Marie Morell (M) landstingsråd, Ola Karlsson (M) landstingsråd
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius med nätverket Svensk Vård
Mötet handlade om: Moderaternas sjukvårdspolitik

17 januari
Vi träffade: Hanna Witt, Nina Radojkovic, Katarina Magnusson, Patrik Määttä, Konkurrensverket
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Konkurrensneutralitet i LOV och vårdval

Politikerdialog 2017

23 november
Vi träffade: Emma Henriksson, KD, socialutskottets ordförande
Vårdföretagarna representerades av: Rikard Johansson
Mötet handlade om: Digitalisering inom vården och omsorgen

15 november
Vi träffade: Anders Henriksson (S) landstingsråd i Kalmar, 1:e vice ordförande i SKL
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius med nätverk Svensk Vård
Mötet handlade om: Sjukvårdens utmaningar, vinstbegränsning för sjukvårdföretag

9 november
Vi träffade: Fredrick Federley (C) och Jasenko Selimovic (L)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Aktuella frågor utifrån Almegas prioriterade EU-frågor

9 november
Vi träffade: Cecilia Malmström, EU-kommisionär
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Globalisering och frihandel

7-8 november
Vi träffade: Gunnar Hökmark (M), Olle Ludvigsson (S), Lars Adaktusson (KD) och Christoffer Fjellner (M)
Vårdföretagarna representerades av: Kansliet
Mötet handlade om: Sociala pelaren, Brexit, vinstfrågan, transparens, patientrörlighetoch övriga EU-frågor

26 oktober
Vi träffade: Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Rikard Johansson
Mötet handlade om: Lagstiftning och välfärdsteknologi

25 oktober
Vi träffade: Oscar Sjöstedt, Stefan Jakobsson, Per Ramhorn, Dennis Dioukarev, riksdagsledmöter (SD)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Reepaluförslaget, kvalitet i välfärden och tillståndskrav för särskilda boenden

24 oktober
Vi träffade: Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk talesperson (MP)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius (tillsammans med Friskolorna, Almega och Svenskt Näringsliv)
Mötet handlade om: Reepaluförslaget, kvalitet i välfärden

17 oktober
Vi träffade: Erik Lövgren, regionråd (S) landstinget Västernorrland
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Listningstak inom vårdval, privata vårdföretags bidrag i välfärden

14 oktober
Vi träffade: Per Wahlberg, oppositionsråd (M) landstinget Västernorrland
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, representanter medlemsföretag
Mötet handlade om: Sjukvården i Västernorrland

14 september
Vi träffade: Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius med nätverket Svensk Vård
Mötet handlade om: KD:s sjukvårdspolitik

24 augusti
Vi träffade: Emma Henriksson (KD), ordförande socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Rikard Johansson
Mötet handlade om: Lagstiftning och välfärdsteknologi

16 augusti
Vi träffade: Axel Ingvarsson, politiskt sakkunnig hos statsrådet Åsa Regner (S)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Tillståndsplikt för entreprenader inom Socialtjänstlagen

5 juli
Vi träffade: Helene Odenjung, (L) SKL:s arbetsutskott, Heléne Fritzon (S), ordförande SKL:s förhandlingsdelegation samt Emma Ölmebäck, utredare Kommunal
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: Kompetensförsörjningsbehov inom äldreomsorg

5 juli
Vi träffade: Jonas Andersson (L), Karin Fälldin (C), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Karin Rågsjö (V)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Rundabordssamtal om förutsättningarna för privata vård- och omsorgsgivare. Arr: PrimÖr och Välfärdens Grupp 8

4 juli
Vi träffade: Maria Arnholm (L) partisekreterare, Anna Starbrink (L) sjukvårdslandstingsråd, Lina Nordquist (L), oppositionslandstingsråd, Joar Forssell, LUF-ordförande
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Aktuella vårdfrågor

21 juni
Vi träffade: Bostadsminister Peter Eriksson (MP)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Byggande av äldreboenden, Tillståndsplikt för entreprenader, Reepaluutredningen

1 juni
Vi träffade: Riksdagsledamöterna Emma Henriksson (KD), Katarina Brännström (M), Jenny Petersson (M), Barbro Westerholm (L)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Tillståndsplikt för entreprenader, Reepalu-utredningen, LOV

12 maj
Vi träffade: Susanne Nordling (MP) m fl landstings- och regionråd (MP)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Inspel till hälso- och sjukvårdsrapport (MP)

11 maj
Vi träffade: Landstingsråden Irene Svenonius (M) och Anna Starbrink (L) i SLL
Vårdföretagarna representerades av: Branschordförande Peter Seger, Karin Liljeblad, representanter medlemsföretag
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i SLL

11 maj
Vi träffade: SKL-politiker, frukostseminarium
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Håkan Tenelius, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Lika villkor privat och offentlig regi

2 maj
Vi träffade: Annika Strandhäll (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Personlig assistans, sjukförsäkringsfrågor

26 april
Vi träffade: Ebba Busch Thor, partiledare Kristdemokraterna
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Förutsättningar för mångfald i vård och omsorg. Kvalitet i äldreomsorgen

6 april
Vi träffade: Alliansgruppen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):s styrelse
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Karin Liljeblad, Sabina Joyau, Fredrik Borelius, Anders Manell
Mötet handlade om: Allmän presentation av Vårdföretagarna, läget inför de kommande avtalsförhandlingarna, problemen inom personlig assistans, vinstförbud, kompetensförsörjning med mera.

6 april
Vi träffade: Per Ramhorn, Stefan Jakobsson, Oscar Sjöstedt, Jonas Millard samtliga SD
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna och Svenskt Näringsliv
Mötet handlade om: Reepaluutredningen, Universitetssjukhus, sjukvårdsförsäkring, offentlighetsprincipen

3 april
Vi träffade: Malena Ranch, Fredrik Leijerstam (MP) Region Uppsala
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i sjukvården

23 mars
Vi träffade: Riksdagsledamöterna Cecilia Widegren (M), Amir Adan (M), Ann-Britt Åsebol (M), Anette Åkesson (M), Jenny Petersson(M), Anders W Jonsson (C), Barbro Westerholm (L), Emma Henriksson (KD)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Karin Liljeblad med Svensk Försäkring
Mötet handlade om: Sjukvårdsförsäkringar, driftsformer för universitetssjukhus, offentlighetsprincip i privat driven vård och omsorg

9 mars
Vi träffade: Iréne Svenonius (M), Anna Starbrink (L) och Margareta Åkerberg (KD) Stockholms läns landsting Vårdföretagarna representerades av: Branschordförande Peter Seger, Karin Liljeblad samt representanter för medlemsföretag
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i SLL

9 februari
Vi träffade: Margareta Fransson och Birgitta Rydhagen (MP), Region Östergötland resp Linköpings kommun
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Reepalu-utredningens konsekvenser och mångfald i vården

31 januari
Vi träffade: Moderata företagarrådet + Cecilia Widegren, Anna König-Jerlmyr, Marie Ljungberg Schött (M)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Reepalu-utredningens konsekvenser

31 januari
Vi träffade: Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Kvalitet i vård och omsorg

24 januari
Vi träffade: Delar av arbetsmarknadsutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Anna-Karin Hatt m.fl.
Mötet handlade om: Diskussion Svenska modellen och kollektivavtalsförhandlingar

18 januari
Vi träffade: Partisekreterare Acko Ankarberg (KD) + gruppledare i kommuner och landsting
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Reepalu-utredningens konsekvenser

18 januari
Vi träffade: Dennis Wedin, kommunpolitiker Stockholm stad (M)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Reepalu-utredningens konsekvenser, Äldreomsorg/ Vårdval

17 januari
Vi träffade: Lotta Edholm, oppositionsborgarråd Stockholm (L)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Reepalu-förslagens konsekvenser, hemtjänst i LOV-system

Politikerdialog 2016

8 december
Vi träffade: Anders Hansson, riksdagsledamot (M)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Vårdval samt Reepaluutredningens konsekvenser

6 december 
Vi träffade: Jan Lindholm, Socialutskottet (MP)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius med nätverket Svensk Vård
Mötet handlade om: Aktuella vårdfrågor

29 november
Vi träffade: Sofia Nilsson, Gruppledare (C)  Östra Göinge
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: Valfrihetsläget, vinstdebatten och konkurrensneutralitet.

28 november
Vi träffade: Landstingsrådet Håkan Jörnehed m fl (V) i SLL
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, branschordförande Bransch Sjukvård
Mötet handlade om: Utveckling av primärvården

24 november
Vi träffade: Peter Danielsson, Cecilia Widegren m fl (M):s välfärdsgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Fredrik Borelius, Sabina Joyau, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Kvalitet i vård och omsorg

17 november
Vi träffade: Landstingsrådet Anna Starbrink (L)
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau och Karin Liljeblad
Utveckling av LOV/vårdval

9 november
Vi träffade: Cecilia Widegren, Margareta B Kjellin m fl i M:s välfärdsgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Fredrik Gren
Mötet handlade om: Kvalitet i vård och omsorg

27 oktober
Vi träffade: Anna Starbrink, m.fl. (L), Stockholms läns landsting
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Vinster i välfärden

26 oktober
Vi träffade: Lars-Erik Lövdén, statlig utredare
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Rikard Johansson
Mötet handlade om: Utredningen om brottslighet mot välfärden

25 oktober
Vi träffade: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, Tomas Baudin, Kommunal
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Linn Bentley
Mötet handlade om: Förutsättningar för extratjänster inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt utbildningssatsning för visstidsanställda inom äldreomsorgen

13 oktober
Vi träffade: Jakob Forssmed (KD) Finansutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

7 oktober
Vi träffade: Anders W Jonsson, (C)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius med Nätverket Svensk Vård
Mötet handlade om: Centerpartiets politik på vårdområdet

6 oktober
Vi träffade: Oscar Sjöstedt, Josef Fransson, Per Ramhorn, Stefan Jakobsson, alla riksdagsledamöter (SD)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna, Almega, Svenskt Näringsliv
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

26 september
Vi träffade: Erika Ullberg och Dag Larsson (S), Stockholms läns landsting
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Vårdval, Reepalu-utredningen

21 september
Vi träffade: Desirée Pethrus, Anders Viklund, LSS-utredningen
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Håkan Tenelius, Fredrik Borelius
Mötet handlade om: Läget inom Personlig assistans

21 september
Vi träffade: Moderata riksdagsledamöter, bl a Michael Svensson, Camilla Waltersson Grönvall, Erik Bengtzboe, Sotiris Delis
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

14 september
Vi träffade: Fredrik Lundgren (L), landstinget Sörmland
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i landstinget Sörmland

7 september
Vi träffade: Moderata Riksdagsledamöter: Michael Svensson, Maria Abrahamsson, Fredrik Schulte, Camilla Waltersson Grönvall
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

1 september
Vi träffade: Emil Källström, Finansutskottet (C)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius tillsammans med Svenskt Näringsliv
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

25 augusti
Vi träffade: Mats Persson, Finansutskottet (L)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna, Svenskt Näringsliv, Almega
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

23 augusti
Vi träffade: Ulf Kristersson, Finansutskottet (M)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius tillsammans med Friskolorna, Almega
Mötet handlade om: Reepalu-utredningen

15 augusti
Vi träffade: Landstingsråden Marie Schött (M) och Anna Starbrink (L)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad samt företrädare för medlemsföretag verksamma inom urologi
Mötet handlade om: Vårdval urologi

7 juli
Vi träffade: Sofia Fölster (M), Karin Rågsjö (V), Anna-Lena Sörenson (S), Jan Lindholm (MP), Jonas Andersson (L) , Christer Jonsson (C)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Rundabordssamtal om vinster för välfärden med privata vårdgivare. Arrangör PrimÖr och Välfärdens Grupp 8

4 juli
Vi träffade: Gabriel Wikström (S) samt ett antal representanter för hälso- och sjukvårdsverksamheter deltog.
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Deltog i middag arrangerad av Telia och Dagens Samhälle med Paul Corrigan professor i Public Health

4 juli
Vi träffade: Bl.a. Emma Henriksson ordförande socialutskottet samt Stig Nyman
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Swedac Rundabordssamtal, vårdens framtidsutmaningar

4 juli
Vi träffade: Tobias Baudin, Kommunal och Anna-Marie Begler, Försäkringskassan samt representanter för SKL, KFO, KFS
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Diskussioner om personlig assistans

3 juli
Vi träffade: Peter Strömbäck GD, Emma Henriksson ordförande socialutskottet (KD), Anders Prinz, Vårdförbundet och Maria Helling, VD Swecare
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Swedac, diskussioner om kvalitet i vården

20 juni
Vi träffade: Sophie Løhde, Sundhets och äldreminister i Danmark samt bl.a. Daniel Forslund (L)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Danska Ambassaden, presentation av Danmarks sjukvårdssystem jämfört med Sveriges system

16 juni
Vi träffade: IVO Insynsråd
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund

10 juni
Vi träffade: Barbro Westerholm (L), riksdagens socialutskott
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Diskuterade Liberalernas vårdpolitik. Mötet arrangerades av nätverket Svensk Vård

7 juni
Vi träffade: Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Diskuterade bl a orsak till vinst och lönsamhet i vård- och omsorgsföretag

31 maj
Vi träffade: Bl.a. Elin Ylvasdotter (S) ordförande s-studenter och Susanne Andersson (S), förbundssekreterare S-kvinnor
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Gästmiddag Kommunals kongress

25 maj
Vi träffade: Diskussioner med flertal politiker bl.a. Emma Henriksson (KD)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Läkarförbundets fullmäktigemiddag

23 maj
Vi träffade: Landstingsråden Anna Starbrink (L) och Marie Schött (M) SLL
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad och Peter Seger
Mötet handlade om: Vårdvalen i SLL

20-21 maj
Vi träffade: Cecilia Widegren (M) och Joakim Larsson (M)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Diskuterade kvalitet och vinster i vård och omsorg i samband med Moderaternas Sverigemöte

16 maj
Vi träffade: Ardalan Shekarabi (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Seminarium & diskussioner om Etisk plattform i Linköping

12 maj
Vi träffade: Kent Andersson (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Middag i samband med World Skills arrangemang av Malmö Stad

2 maj
Vi träffade: Landstingsrådet Agneta Granström (MP) Norrbottens läns landsting
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Konkurrensneutralitet mellan privata och offentliga utförare

29 april
Vi träffade: Regionrådet Anders Åkesson (MP) Region Skåne
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i Region Skåne

28 april
Vi träffade: Cecilia Widegren, gruppledare (M) i socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: M:s och Alliansens vårdpolitik. Mötet arrangerades av nätverket Svensk Vård

21 april
Vi träffade: SKL:s chefekonom Bettina Kashefi
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Kommunernas investeringsbehov samt akut läge för Personlig assistans

6 april
Vi träffade: Gabriel Wikström, Åsa Regnér, Aida Hadzialic (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Dialog om kompetensfrågor

5 april
Vi träffade: Annika Strandhäll (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Partsamtal om ohälsa

23 mars
Vi träffade: Landstingsrådet Vivianne Macdisi (S)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i landstinget Uppsala

15 mars
Vi träffade: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården

9 mars
Vi träffade: Anders Jansson (M) Ordförande omvårdnadsnämnden Gävle kommun
Vårdföretagarna representerades av: Sabina Joyau
Mötet handlade om: LOV i hemtjänst

8 mars
Vi träffade: Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Nordiska jämförelser, villkor för non profit-aktörer

2 mars
Vi träffade: Ledamoten i socialutskottet Per Ramhorn (SD)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: SD:s vårdpolitik. Mötet arrangerades av nätverket Svensk Vård

26 februari
Vi träffade: Möte med Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér, (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Situationen på HVB-hem

23 februari
Vi träffade: Möte med Socialutskottet med SKL
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: HVB/Socialtjänst

23 februari
Vi träffade: Företrädare för majoriteten i Stockholms stadshus, bl a Karin Gustafsson (S), Ewa Larsson (MP) och Torun Boucher (V)
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Återkommunaliseringar av upphandlad omsorg

22 februari
Vi träffade: Regionrådet Amela Alisic-Hodzic (S)
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för privata vårdgivare i Skåne

9 februari
Vi träffade: Öppen utfrågning om socialtjänsten, Socialutskottet
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Ensamkommande flyktingbarn

22 januari
Vi träffade: Regionrådet Jonas Andersson L i Region Västra
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad, Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Valfrihet och mångfald i vården i VGR

21 januari
Vi träffade: SKL:s Alliansgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Flyktingfrågan, upphandlingar, ersättningssystem, vandelsprövning av företag

18 januari
Vi träffade: Dan Ericsson, Utredningen för ett stärkt civilsamhälle
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Villkor för non profit-företag

13 januari
Vi träffade: Christoffer Bernsköld, regionråd (S) i Region Östergötland
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för valfrihet och mångfald i sjukvården i Östergötland

Politikerdialog 2015

18 december
Vi träffade: Christer Zettergren, Migrationsverket
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Flyktingmottagande

17 december
Vi träffade: Ella Bohlin, landstingsråd (KD) i Stockholms läns landsting
Vårdföretagarna representerades av: Peter Seger, Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Landstingets samverkan med privata vårdgivare

16 december
Vi träffade: Ilmar Reepalu + Välfärdsutredningens referensgrupp
Vårdföretagarna representerades av: Håkan Tenelius
Mötet handlade om: Kvalitet i välfärden

15 december
Vi träffade: Erik Lövgren, landstingsråd (S) och Linnea Stenklyft, ordförande i vårdvalsutskottet (S) i landstinget
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för valfrihet och mångfald i sjukvården i Västernorrland

15 december
Vi träffade: Hans Hedlund, gruppledare (C), Ingeborg Wiksten, gruppledare (L) och Mona Hammarstedt, gruppledare (KD) i landstinget Västernorrland
Vårdföretagarna representerades av: Karin Liljeblad
Mötet handlade om: Förutsättningarna för valfrihet och mångfald i sjukvården i Västernorrland

8 december
Vi träffade: Boel Godner, kommunalråd (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund, Sabina Joyau
Mötet handlade om: Etik, LOV, m.m.

1 december
Vi träffade: Gabriel Wikström, sjukvårdsminister (S)
Vårdföretagarna representerades av: Inga-Kari Fryklund
Mötet handlade om: Dialog om kompetensförsörjning