Vård­företagarnas etikråd

Medlemskapet i Vårdföretagarna ska vara en kvalitetsstämpel och garanti för att medlemmen följer vår uppförandekod och de medlemskrav som förbundet ställer. Vid tveksamhet och om det anses befogat inhämtar Vårdföretagarna etikrådets uppfattning i enskilda ärenden. Etikrådet är oberoende och står fritt från Vårdföretagarna.

Ledamöter i etikrådet är:

Inger Nyström, f.d. justitieråd och ordförande i etikrådet.

Kjell Kallenberg, präst och docent i empirisk livsåskådningsforskning, tidigare professor vid Uppsala- och senare Örebro Universitet.

Tommy Borglund, lektor Örebro universitet, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm med inriktning mot företagsetik, konsult.

Adjungerad är:

Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna.

Samordnare och sekreterare för etikrådet är Rikard Johansson, kansliet.

 

Läs mer om Vårdföretagarnas etiska riktlinjer här.