Hoppa till innehåll

Jobba hos oss

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlems­företag med 105 000 årsanställda.

Vård­företagarna är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemmarna i Almegas förbund – ca 11 000 företag med tillsammans över 550 000 medarbetare – representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Vård­företagarnas medlemmar är per automatik medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 49 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med totalt över 1,5 miljoner medarbetare.

På Almegas hemsida samlas utannonserade tjänster från Vårdföretagarna och de andra förbunden inom Almega.