Jobba hos oss

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlems­företag med 105 000 årsanställda.

Vård­företagarna är en av nio samverkande bransch- och arbetsgivar­organisationer inom förbundsgruppen Almega. Medlemmarna i Almegas förbund – ca 11 000 företag med tillsammans över 550 000 medarbetare – representerar ett 60-tal olika branscher i tjänstesektorn.

Vård­företagarnas medlemmar är per automatik medlemmar i Svenskt Näringsliv, som är den ledande företagar­organisationen i Sverige. Idag arbetar Svenskt Näringsliv och dess 49 medlems­organisationer för drygt 60 000 medlems­företag med totalt över 1,5 miljoner medarbetare.

På Almegas hemsida samlas utannonserade tjänster från Vårdföretagarna och de andra förbunden inom Almega.

Just nu söker vi på Vårdföretagarna en Näringspolitisk expert med inriktning personlig assistans.