Hoppa till innehåll

Vård­företagarnas uppförandekod

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens goda utveckling och tillväxt och därmed för dess framtid. Vårdföretagarnas medlemsföretag förväntas inte bara att följa samhällets lagar och förordningar utan också att arbeta i linje med Vårdföretagarnas uppförandekod och krav på att arbeta för en hög kvalitet och en god etik.

Följa

  • Vård­företagarnas etiska riktlinjer
  • Vård­företagarnas krav på transparent redovisning
  • Vård­företagarnas stadgar

Agera

  • med god transparens och öppenhet för att bygga förtroende för den privata vård- och omsorgs­branschen så att förbundets och branschens intressen inte skadas
  • på ett öppet och förtroendefullt sätt i förhållande till Vård­företagarna lämna relevant information till ledning, styrelse och Vård­företagarnas etikråd samt att samråda i principiellt betydelsefulla frågor

Åtaga sig

  • att tillämpa Vård­företagarnas kollektivavtal
  • att teckna kollektivavtalade försäkringar och betala in avgifter för alla anställda som omfattas av kollektivavtalade försäkringar
  • att på företagets hemsida öppet redovisa information om kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse enligt Vård­företagarnas anvisningar
  • att som ny medlem delta i introduktionssamtal eller introduktions­utbildning