Vård­företagarnas

uppförandekod

Vård­företagarna arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i vård- och omsorgssektorn. Detta gemensamma ansvar är avgörande för branschens utveckling och tillväxt och därmed dess framtid. Vård­företagarna har därför som stöd till företagen byggt upp en uppförandekod. I uppförandekoden ingår bland annat att följa Vård­företagarnas etiska riktlinjer och krav på transparent redovisning.