Hoppa till innehåll

Branscher och styrelser

Här hittar du våra fyra underliggande branscher och våra styrelser.

Branscher inom Vårdföretagarna

För att tydligare driva varje branschs prioriterade frågor finns fyra underliggande branscher med branschstyrelser inom Vård­företagarna med en ansvarig expert på Vård­företagarnas kansli.

Styrelser, valberedning och årsmöte

Här hittar du alla personer som sitter i Vårdföretagarnas styrelser och valberedningar. Här hittar du stadgar och handlingar till årsmötet.

Vårdföretagarnas styrelse 2024–2025

Ordförande
Peter Seger, Sophiahemmet, ordförande

Vice ordförande och ledamöter
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg – vice ordförande
Ordförande Bransch Individ och Familj   

Madeleine Lundström, Forenede Care​ ​(nyval) – vice ordförande

Ann Söderström, Carlanderska  
– Ordförande Bransch Sjukvård ​

Britta Wallgren, Capio  ​

Fredric Käll, Vivida Assistans ​

Marika Philipson, Särnmark ​
– Representant Bransch Personlig assistans 

Mark Jensen, Ambea​

Ola Klingenborg, Team Olivia​

Sofia Palmquist, Aleris​

Sofie Wallenberg, Praktikertjänst ​

Hans Dahlgren, Humana Assistans ​(nyval)

Patrick Livijn, AdeoCare ​​(nyval)

Patrik Högberg, Attendo Sverige ​​(nyval)

Åsa Andersson, Stiftelsen Stora Sköndal ​(nyval)
– Ordförande Bransch Äldreomsorg (från 1 juni)

Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot

Vårdföretagarnas valberedning 2024-2025

Martin Tivéus, Attendo, sammankallande 
Helena Sjölander, Passal
Stefan Bremberg, Capio Närsjukvård
Urban Olsson, Esplanadens tandvård i Sala
Elisabet Keussen, Keussen Consulting
Claus Forum, Iris Hadar

Instruktion för valberedningen
(beslutad 2024-05-14)

Ledamot i Almega ABs styrelse 20242025

Peter Seger, Sophiahemmet​

Madeleine Lundström, Forenede Care, nyval

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 2024–2025

Peter Seger, Sophiahemmet ​

Marcus Hamlin, Lansen Omsorg ​

Marika Philipson, Särnmark 

Årsmötet 2024