Hoppa till innehåll

Branscher och styrelser

Här hittar du våra fyra underliggande branscher och våra styrelser.

Branscher inom Vårdföretagarna

För att tydligare driva varje branschs prioriterade frågor finns fyra underliggande branscher med branschstyrelser inom Vård­företagarna med en ansvarig expert på Vård­företagarnas kansli.

Styrelser, valberedning och årsmöte

Här hittar du alla personer som sitter i Vårdföretagarnas styrelser och valberedningar. Till här hittar du stadgar och verksamhetsberättelsen.

Vårdföretagarnas styrelse 2023–2024

Ordförande
Peter Seger, Sophiahemmet, ordförande

Vice ordförande och ledamöter
Marcus Hamlin, Lansen Omsorg, vice ordförande
– ordförande Bransch Individ och Familj

Ulrika Eriksson, Attendo

Mark Jensen, Ambea

Ola Klingenborg, Team Olivia (nyvald)

Fredric Käll, Vivida Assistans

Sofia Palmquist, Aleris

Marika Philipson, Särnmark (nyvald)
– ledamot i Bransch Personlig assistans

Ann Söderström, Carlanderska sjukhuset (nyvald)
– ordförande Bransch Sjukvård

Ulf Thörnevik, Blomsterfonden
– ordförande Bransch Äldreomsorg

Sofie Wallenberg, Praktikertjänst (nyvald)

Britta Wallgren, Capio

Anders Åberg, Sydsvenska Hälsogruppen

Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna, självskriven ledamot

Vårdföretagarnas valberedning 2023-2024

Martin Tivéus, Attendo, sammankallande 
Helena Sjölander, Passal
Stefan Bremberg, Capio Närsjukvård
Urban Olsson, Esplanadens tandvård i Sala
Elisabet Keussen, Keussen Consulting (nyvald)
Claus Forum, Iris Hadar (nyvald)

Instruktion för valberedningen
(beslutad 2023-05-15)

Ledamot i Almega ABs styrelse 20232024

Peter Seger
Marcus Hamlin

Ledamöter i Svenskt Näringslivs styrelse 2023–2024

Peter Seger
Marcus Hamlin
Marika Philipson

Årsmötet 2023

Måndagen den 15 maj: