Hoppa till innehåll

Bransch Personlig Assistans

Omkring 202 av Vårdföretagarnas medlemsföretag är verksamma inom personlig assistans över i stort sett hela landet. Tillsammans har de cirka 27 000 årsanställda. Företagen är både små och stora, och såväl vinstdrivande som idéburna. Bransch Personlig Assistans driver det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med medlemsföretagen inom assistansbranschen.

Prioriterade frågor

Arbetet i Bransch Personlig Assistans utgår ifrån Vård­företagarnas tre fokusområden.

  • Förtroende
    Allmänheten, brukare, kommuner och politiska beslutsfattare ska uppfatta de privata alternativen inom personlig assistans som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
  • Kvalitet
    De privata assistans­företagen ska vara kvalitetsledande och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Assistans­företagen ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vård­företagandet
    Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla assistansanordnare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Vad gör vi?

Bransch Personlig Assistans har ambitionen att ständigt vara uppdaterad kring frågor som rör assistans­branschen. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse. Det kan handla om aktuella frågor inom politiken, hos Försäkringskassan och andra centrala myndigheter. Vi deltar i utredningar, olika projekt och svarar på remisser. Vi tar fram fakta och policyförslag som rör den privata assistans­branschen. Vi har kontakt med politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för vårt arbete. Vi deltar vid seminarier och driver opinion i press och sociala medier.

Styrelse 2023-2024

Kerstin Leufvén, Passal Assistans, ordförande
Marika Philipson, Särnmark
Mattias Ragnegård, Frösunda
Ann-Cathrine Sandberg, Din förlängda arm AB
Fredrik Sjögren, God Assistans
Marie Hansson, Björka Assistans
Mikael Frisk, Levanda Personlig Assistans
Hans Dahlgren, Humana Assistans (nyvald)
Mats Johannessen, Team Olivia (nyvald)

Valberedning

Helena Sjölander, Passal Assistans – sammankallande
Fredrik Käll, Vivida Assistans

Kontaktpersoner

Patrik Silverudd

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 58 +46 72 070 44 04 E-post

Läs mer

AKTUELLT I BRANSCH PERSONLIG ASSISTANS