Bransch Personlig Assistans

Omkring 220 av Vårdföretagarnas medlemsföretag är verksamma inom personlig assistans över i stort sett hela landet. Tillsammans har de cirka 39 000 årsanställda. Företagen är både små och stora, och såväl vinstdrivande som idéburna. Bransch Personlig Assistans driver det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med medlemsföretagen inom assistansbranschen.

Prioriterade frågor

Arbetet i Bransch Personlig Assistans utgår ifrån Vård­företagarnas tre fokusområden.

  • Förtroende
    Allmänheten, brukare, kommuner och politiska beslutsfattare ska uppfatta de privata alternativen inom personlig assistans som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
  • Kvalitet
    De privata assistans­företagen ska vara kvalitetsledande och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Assistans­företagen ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vård­företagandet
    Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla assistansanordnare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Vad gör vi?

Bransch Personlig Assistans har ambitionen att ständigt vara uppdaterad kring frågor som rör assistans­branschen. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse. Det kan handla om aktuella frågor inom politiken, hos Försäkringskassan och andra centrala myndigheter. Vi deltar i utredningar, olika projekt och svarar på remisser. Vi tar fram fakta och policyförslag som rör den privata assistans­branschen. Vi har kontakt med politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för vårt arbete. Vi deltar vid seminarier och driver opinion i press och sociala medier.

Styrelse 2021-2022

Kerstin Leufvén, ordförande, Passal
Marika Philipson, Särnmark
Mattias Ragnegård, Frösunda
Peter Wahlbäck, Assistans för dig
Carina Wessman, Team Olivia
Andreas Westlund, Humana

Valberedning

Helena Sjölander, Passal
Fredric Käll, Vivida Assistans AB