Bransch Personlig Assistans

Omkring 220 av Vårdföretagarnas medlemsföretag är verksamma inom personlig assistans över i stort sett hela landet. Tillsammans har de cirka 39 000 årsanställda. Företagen är både små och stora, och såväl vinstdrivande som idéburna. Bransch Personlig Assistans driver det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med medlemsföretagen inom assistansbranschen.

Prioriterade frågor

Arbetet i Bransch Personlig Assistans utgår ifrån Vård­företagarnas tre fokusområden.

  • Förtroende
    Allmänheten, brukare, kommuner och politiska beslutsfattare ska uppfatta de privata alternativen inom personlig assistans som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
  • Kvalitet
    De privata assistans­företagen ska vara kvalitetsledande och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Assistans­företagen ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vård­företagandet
    Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla assistansanordnare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation.

Vad gör vi?

Bransch Personlig Assistans har ambitionen att ständigt vara uppdaterad kring frågor som rör assistans­branschen. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse. Det kan handla om aktuella frågor inom politiken, hos Försäkringskassan och andra centrala myndigheter. Vi deltar i utredningar, olika projekt och svarar på remisser. Vi tar fram fakta och policyförslag som rör den privata assistans­branschen. Vi har kontakt med politiker på riks- och kommunnivå, myndigheter, organisationer och andra aktörer som är viktiga för vårt arbete. Vi deltar vid seminarier och driver opinion i press och sociala medier.

Styrelse 2020-2021

Maria Nyström, Olivia Personlig assistans AB, ordförande
Jonny Håkansson, Omsorgs-gruppen (nyvald)
Kerstin Leufvén, Passal-väst
Marika Philipson, Särnmark (nyvald)
Mattias Ragnegård, Frösunda
Jens Runesson, JA assistans
Peter Wahlbäck, Assistans för dig
Hanna Weitman, Björkö Assistans-Östergötland
Andreas Westlund, Humana
Peter Westman, Kompis assistans

Valberedning

Annette Homle, Team Olivia
Helena Sjölander, Passal
Fredric Käll, Vivida Assistans AB