Som medlem i Vårdföretagarna kan du logga in och hitta information om ditt/dina kollektivavtal, mallar och blanketter, verktyg som underlättar ditt dagliga arbete. Du hittar snabbt och enkelt dina kontaktpersoner.

Vem kan bli medlem?

Vårdföretagarna är en organisation för privata vård- och omsorgsföretag. Läs om vem som kan bli medlem i Vårdföretagarna. Läs också om Vårdföretagarnas uppförandekod

 

I ditt medlemskap ingår

Näringspolitik - Vårdföretagarna deltar i debatten

Vårdföretagarna följer vård- och omsorgsbranschens utveckling och deltar aktivt i den näringspolitiska debatten inom en rad olika områden. Läs mer om Vårdföretagarnas näringspolitiska arbete.

Vårdföretagarnas övergripande mål är att privat driven vård och omsorg ska finnas i hela landet och kunna väljas av alla. Därför fokuseras vårt näringspolitiska arbete på tre prioriterade områden:

  • Förtroende.
  • Vårdens och omsorgens kvalitet.
  • Villkoren för vårdföretagandet.

Läs mer om Vårdföretagarnas mål.

Vårdföretagarna är remissinstans. Som medlem kan du påverka beslutsfattare genom att delta i våra undersökningar i Vårdföretagarpanelen

 

Rådgivning av Sveriges främsta experter inom arbetsrätt inom ramen för Almega

Du har stöd dygnet runt av vår kunskapsbank på webben – Arbetsgivarguiden. Här får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – alltid tillgängligt. Du kan även ladda ner användbara mallar, checklistor och blanketter. I Arbetsgivarguiden hittar du också svar på dina frågor kring pension, försäkringar, lön, lagar, arbetsmiljö och allt annat som rör dig i din roll som arbetsgivare och chef. När ditt medlemskap är aktiverat får du inloggningsuppgifter till Arbetsgivarguiden och kan börja använda våra tjänster.

Som medlem kan du alltid kontakta våra rådgivare för att få svar på dina frågor, via telefon eller mail. Vår jour som du når via telefon är öppen under dagtid och kontaktar du oss via mail, så får du svar senast dagen efter.

 

Hjälp vid förhandling

Som medlem hos oss får du hjälp och råd vid förhandlingar av våra erfarna förhandlare och experter. Vi finns i hela landet och ger dig personlig och professionell rådgivning i arbetsrätt, arbetsmiljö, lön och pensionsfrågor. Vårdföretagarna bistår också alltid med förhandlingshjälp i lokala och centrala förhandlingar.

 

Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett avtal mellan en arbetsgivarorganisation och fackförbund som reglerar villkor dem emellan gällande anställningsformer, arbetstid, ersättningar och försäkringar mm. Varje juridisk person, dvs företag tecknar avtal för sin bransch och i stort sett alla anställda omfattas då oavsett om de är medlemmar i fackförbund eller inte. Ett kollektivavtal innebär ett tydligare regelverk mer anpassat för respektive bransch och fredsplikt råder under avtalsperioden. Vårdföretagarna förhandlar åtta kollektivavtal: Tandvård, Dentallaboratorier, Företagshälsovård, Vård och behandlingsverksamhet, Äldreomsorg, Personlig assistans, Ambulans, Städningsarbete i egen regi. Läs mer om kollektiv här (länk inom kort).

 

Ett brett utbud av utbildningar och kurser

Kunskap är grunden till att ditt företag fungerar effektivt och lönsamt. Hos oss hittar du kurser om avtal, lagar, lön och ledarskap – för att nämna några av de ämnen vi kan utbilda dig i. Vi håller kurs i våra lokaler men kan också komma till dig på ditt företag. Och hittar du inte det du söker i vårt breda kursutbud kan vi skräddarsy en kurs efter era behov. Som medlem i Vårdföretagarna får du via Almega ett rabatterat, extra förmånligt pris på Almegas ordinarie kursutbud. Läs mer om vårt kursutbud.

 

Tillsammans gör vi skillnad inom vård och omsorg

Alla medlemsföretag inom Vårdföretagarna har ett ansvar för hur branschen verkar och hur den uppfattas. Vårdföretagarna arbetar för att höja branschens anseende genom att värna om god affärssed och kvalitet i vård- och omsorgssektorn. Vårdföretagarna har som stöd till företagen byggt upp en uppförandekod. Ett medlemsföretag åtar sig följa och agera i linje med, samt att fullfölja de åtaganden som ingår i medlemskapet.

Vårdföretagarnas medlemmar kan få del av medlemsmärke och Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration.

 

Almega banar väg för tjänsteföretagen

Almega driver sina medlemmars viktigaste förändringsfrågor även på politisk nivå. Vi uppvaktar och ställer krav på politiker och beslutsfattare för att företagande i Sverige ska bli effektivare, enklare och mer konkurrenskraftigt. Vi är med och påverkar utvecklingen av till exempel reglering av skatt, arbetskraft och offentlig upphandling. Med forskning och information till allmänhet och politiker arbetar vi också för en arbetsmarknad med bättre och modernare kollektivavtal. Vi skapar bättre förutsättningar för arbetsgivare i Sverige på såväl lokal som global nivå. Läs mer om vårt gemensamma opinionsarbete.

 

Gruppförsäkring

Rabatt på Trygghetsrådet/omställningsförsäkring – när du är medlem och ditt företag omfattas av kollektivavtal  rabatteras avgiften med minst hälften.

Företagsförsäkring

Vi erbjuder förmånlig företagsförsäkring genom Säkra.

Lönestatistik

Ta del av lönestatistik via AON. Läs mer om marknadslönestatistik.

 

Vad kostar det då?

Kostnaden för ett medlemskap varierar utefter ditt företags storlek, antal anställda och vilket förbund du kommer att tillhöra. Kostnaden består av: Grundavgift för samtliga medlemsföretag är 3000 kr per år. Därutöver utgår en rörlig avgift baserad på föregående års lönesumma samt serviceavgift och särskild branschavgift. Till sist går en avgift till Svenskt Näringsliv där avgiften beror på om du har fler eller färre än 250 anställda.

 

Medlemskap i Vårdföretagarna innebär även medlemskap i Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är Sveriges ledande företrädare för näringslivet och har en samlande roll i såväl arbetsgivarfrågor som näringspolitiska frågor. Medlemskapet i Vårdföretagarna är ett dubbelt medlemskap: i avgiften ingår medlemskap i Svenskt Näringsliv. Läs mer om fördelarna med medlemskap i Svenskt Näringsliv på deras sajt.

 

Vem kan bli medlem?

Vårdföretagarna är en organisation för privata vård- och omsorgsföretag. Läs om vem som kan bli medlem i Vårdföretagarna. Läs också om Vårdföretagarnas uppförandekod

Kontakta oss via intresseanmälan så kontaktar någon dig som kan svara på alla dina frågor kring medlemskapet, till exempel inträdesansökan och avgifter. Skicka in en intresseanmälan redan i dag. I morgon kan din nya smidigare framtid börja!

Vill du komma i kontakt med oss?

Här är kontaktuppgifter till oss som arbetar med medlemskap.