Formella villkor för medlemskap

För att ansöka om medlemskap i Vård­företagarna krävs att:

Om medlemsansökan avslås kan företaget inkomma med ny ansökan tidigast 24 månader efter datum för avslaget.
Om särskilda omständigheter inträffat t ex ny ägarbild, kan ett nytt ställningstagande göras avseende karenstiden.