Formella villkor för medlemskap

För att ansöka om medlemskap i Vård­företagarna krävs att: