Hoppa till innehåll

Formella villkor för medlemskap

För att ansöka om medlemskap i Vård­företagarna krävs att:

Företaget

– är ett svenskregistrerat aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelse eller förening med sin huvudsakliga verksamhet inom vård- och omsorgssektorn i Sverige
– bedriver verksamhet med anställd personal
– innehar och uppvisar registreringsbevis, samt är registrerat för F-skatt och som arbetsgivare, samt för moms där det är tillämpligt
– inte har restförda skatter och avgifter
– då tillstånd krävs för att bedriva verksamhet ska företaget inneha sådant tillstånd
– har kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 eller motsvarande
– förbinder sig att följa Vård­företagarnas uppförandekod
– företaget förbinder sig att genomgå introduktions­utbildning för blivande medlemmar Vård­företagarna
– har en hemsida som uppfyller Vård­företagarnas transparenskrav

Ägare och ledning

– ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande befattningshavare och revisorer är lämpliga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Övrigt

– ett medlemskap innebär att alla företag i en koncern, som bedriver vård och omsorg, vilkas verksamhet berättigar till anslutning till Vård­företagarna, tecknar och tillämpar kollektivavtal utifrån sin verksamhet.

– om medlemsansökan avslås kan företaget inkomma med ny ansökan tidigast 24 månader efter datum för avslaget. Om särskilda omständigheter inträffat t ex ny ägarbild, kan ett nytt ställningstagande göras avseende karenstiden.

– alla medlems­företag listas öppet på Vård­företagarnas hemsida