Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Vårdföretagarna och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 105 träffar.

Äldreomsorg

Promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser S2021/002252  

31 mars 2021

Personlig assistans

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Remiss S2020/09872 » Remissinstanser » Vårdföretagarnas remissvar

31 mars 2021

Moms

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Remiss Fi2020/05159 Vårdföretagarnas remissvar Näringslivets Skattedelegations svar Remissmissiv Promemorian

21 mars 2021

Äldreomsorg

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Remiss SOU 2020:70 Vårdföretagarnas remissvar Remissmissiv Betänkandet 2020:70  

19 mars 2021

Individ- och familjeomsorg+1

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Vårdföretagarna har lämnat följande remissvar över slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst, Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag. Skrivelsen från SKR (fd SKL) som nämns i Vårdföretagarnas svar finns  med som bilaga i pdf:en.

1 februari 2021

Medarbetare i vården och omsorgen

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Vårdföretagarnas svar på remiss Ds2020:15

10 oktober 2020

Sjukvård

God och nära vård SOU 2020:19

Vårdföretagarna har besvarat remissen Diarienummer: S2020/02841/FS. Vårdföretagarna fick förlängd svarstid till den 14 september. Läs Vårdföretagarnas svar » Länk till remissinstanser och till remissen.

31 augusti 2020

Äldreomsorg

Betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Vårdföretagarna har besvarat  remissen SOU 2020:14 Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser 2020 14

14 augusti 2020

Äldreomsorg

Förslag till nya allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen 2020:163. Vårdföretagarnas remissvar på 2020 163. Missiv 2020 163 pdf med alla skrivelser.

6 juli 2020

Offentlig upphandling+1

Idéburen välfärd SOU 2019:56

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

30 juni 2020

Personlig assistans

Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

S2020/00202/SOF Vårdföretagarna har besvarat remissen.

23 juni 2020

Sjukvård

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 januari 2020

Sjukvård

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ds 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

2 januari 2020

Personlig assistans

Remiss av promemoria Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

9 december 2019

Kvalitet+1

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

20 september 2019

Personlig assistans

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

18 april 2019

Individ- och familjeomsorg

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

Vårdföretagarna har besvarat remissen.   Remissvar Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

16 april 2019

Sjukvård+1

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 november 2018

Ersättningssystem+1

Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

31 augusti 2018

Vårdens finansiering

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

15 juni 2018

Sjukvård

Förslag till föreskrifter om riktade hälso­undersökningar

Vårdföretagarna har besvarat remissen tillsammans med Almega.

31 maj 2018

Sjukvård

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

28 maj 2018

Individ- och familjeomsorg

Kvalitetssäkring av HVB

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

21 mars 2018

Individ- och familjeomsorg

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

2 mars 2018

Kvalitet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

27 februari 2018

Visa fler