Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Vårdföretagarna och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 117 träffar.

Sjukvård

Remiss Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga SOU 2022:6

Remiss SOU 2022:6, diarienummer S2022/01247 Vårdföretagarnas svar Bilaga till remissvaret: Rapport Den privatdrivna sjukvårdens erfarenheter av pandemin

10 juni 2022

Individ- och familjeomsorg

Från delar till helhet. Delbetänkande av samsjuklighetsutredningen

SOU 2021:93 Vårdföretagarnas remissvar

30 april 2022

Äldreomsorg

Kvalitetspremie inom hemtjänsten

KS 2021/1471 Vårdföretagarnas svar på remissen Tjänsteutlåtande Remissinstanser

8 februari 2022

Sjukvård

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80

Remiss SOU 2021/06996 Vårdföretagarnas svar på remissen.

31 januari 2022

Äldreomsorg

Vilja välja vård och omsorg

– En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre Vårdföretagarnas remissvar på SOU 2021:52

10 december 2021

Sjukvård

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktighet, strategisk och i samverkan

Remiss SOU 2021/59 Vårdföretagarnas remissvar.

5 november 2021

Personlig assistans

Stärkt rätt till personlig assistans 2021:37

Diarienr: S2021/04587 Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser

1 oktober 2021

Äldreomsorg

Remiss särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning specialistundersköterska inom äldreomsorg

MYH 2020/6909 Remissen från Myndigheten för yrkeshögskolan Vårdföretagarnas svar

17 september 2021

Äldreomsorg

Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen

Remiss på motion med Dnr KS 2021/122 inkom från kommunstyrelsen Stockholm stad Följebrev Motionen/remiss Vårdföretagarnas svar

1 september 2021

Sjukvård

Remiss reviderade riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Vårdföretagarnas remissvar på (RS 2020-0632) Remiss från Region Stockholm

14 juni 2021

Individ- och familjeomsorg

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (S2021/02397)

Vårdföretagarnas svar på remiss S2021/02397 Remissinstanser  

11 juni 2021

Äldreomsorg+1

SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg

» Vårdföretagarnas remissvar SOU 2021:4

28 maj 2021

Äldreomsorg

Promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser S2021/002252  

31 mars 2021

Personlig assistans

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Remiss S2020/09872 » Remissinstanser » Vårdföretagarnas remissvar

31 mars 2021

Moms

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Remiss Fi2020/05159 Vårdföretagarnas remissvar Näringslivets Skattedelegations svar Remissmissiv Promemorian

21 mars 2021

Äldreomsorg

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Remiss SOU 2020:70 Vårdföretagarnas remissvar Remissmissiv Betänkandet 2020:70  

19 mars 2021

Individ- och familjeomsorg+1

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020:47

Vårdföretagarna har lämnat följande remissvar över slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst, Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag. Skrivelsen från SKR (fd SKL) som nämns i Vårdföretagarnas svar finns  med som bilaga i pdf:en.

1 februari 2021

Medarbetare i vården och omsorgen

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Vårdföretagarnas svar på remiss Ds2020:15

10 oktober 2020

Sjukvård

God och nära vård SOU 2020:19

Vårdföretagarna har besvarat remissen Diarienummer: S2020/02841/FS. Vårdföretagarna fick förlängd svarstid till den 14 september. Läs Vårdföretagarnas svar » Länk till remissinstanser och till remissen.

31 augusti 2020

Äldreomsorg

Betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst

Vårdföretagarna har besvarat  remissen SOU 2020:14 Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser 2020 14

14 augusti 2020

Äldreomsorg

Förslag till nya allmänna råd om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen 2020:163. Vårdföretagarnas remissvar på 2020 163. Missiv 2020 163 pdf med alla skrivelser.

6 juli 2020

Offentlig upphandling+1

Idéburen välfärd SOU 2019:56

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

30 juni 2020

Personlig assistans

Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

S2020/00202/SOF Vårdföretagarna har besvarat remissen.

23 juni 2020

Sjukvård

Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 januari 2020

Sjukvård

Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska behandlingar Ds 2019:20

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

2 januari 2020

Visa fler