Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Vårdföretagarna och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 127 träffar.

Äldreomsorg+2

Promemoria: Krav på folkhögskolorna när undersköterska blir en skyddad yrkestitel

Diarienummer: U2022/03863 Vårdföretagarnas remissvar Promemoria Remissinstanser  

16 mars 2023

Äldreomsorg+2

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad

Dnr. 4.

22 februari 2023

Sjukvård+1

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt

Dnr 4.

22 februari 2023

Sjukvård

Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierande hälso- och sjukvården

Remiss Ds 2022:15 Vårdföretagarnas svar på remissen Länk till remissinstanser  

15 november 2022

Äldreomsorg

Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer

Remiss 2022:41   Vårdföretagarnas svar » Remissinstanser

15 november 2022

Äldreomsorg

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten

Remiss S2022/02856 Vårdföretagarnas svar Remissmissiv  

8 november 2022

Individ- och familjeomsorg

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnat slutredovisning av regeringsuppdraget 2021/02373 har Vårdföretagarna lämna följande yttrande.   Vårdföretagarnas yttrande Till uppdraget, regeringen.

24 oktober 2022

Äldreomsorg+2

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad

Diarienr 4.

14 oktober 2022

Sjukvård+2

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram

Remiss SOU 2022:22 Vårdföretagarnas svar Remissinstanser  

30 september 2022

Innovation+2

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om det europeiska hälsodataområdet, COM(2022) 197 final

Remiss S2022/02539 » Vårdföretagarna och TechSveriges svar på remissen.

19 augusti 2022

Sjukvård

Remiss Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga SOU 2022:6

Remiss SOU 2022:6, diarienummer S2022/01247 Vårdföretagarnas svar Bilaga till remissvaret: Rapport Den privatdrivna sjukvårdens erfarenheter av pandemin

10 juni 2022

Individ- och familjeomsorg

Från delar till helhet. Delbetänkande av samsjuklighetsutredningen

SOU 2021:93 Vårdföretagarnas remissvar

30 april 2022

Äldreomsorg

Kvalitetspremie inom hemtjänsten

KS 2021/1471 Vårdföretagarnas svar på remissen Tjänsteutlåtande Remissinstanser

8 februari 2022

Sjukvård

Reglering av privata sjukvårdsförsäkringar SOU 2021:80

Remiss SOU 2021/06996 Vårdföretagarnas svar på remissen.

31 januari 2022

Äldreomsorg

Vilja välja vård och omsorg

– En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre Vårdföretagarnas remissvar på SOU 2021:52

10 december 2021

Sjukvård

Vägen till ökad tillgänglighet – långsiktighet, strategisk och i samverkan

Remiss SOU 2021/59 Vårdföretagarnas remissvar.

5 november 2021

Personlig assistans

Stärkt rätt till personlig assistans 2021:37

Diarienr: S2021/04587 Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser

1 oktober 2021

Äldreomsorg

Remiss särskilda förkunskapskrav för utbildningar med inriktning specialistundersköterska inom äldreomsorg

MYH 2020/6909 Remissen från Myndigheten för yrkeshögskolan Vårdföretagarnas svar

17 september 2021

Äldreomsorg

Coronakommissionens slutsatser om äldreomsorgen

Remiss på motion med Dnr KS 2021/122 inkom från kommunstyrelsen Stockholm stad Följebrev Motionen/remiss Vårdföretagarnas svar

1 september 2021

Sjukvård

Remiss reviderade riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

Vårdföretagarnas remissvar på (RS 2020-0632) Remiss från Region Stockholm

14 juni 2021

Individ- och familjeomsorg

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (S2021/02397)

Vårdföretagarnas svar på remiss S2021/02397 Remissinstanser  

11 juni 2021

Äldreomsorg+1

SOU 2021:4 Informationsöverföring inom vård och omsorg

» Vårdföretagarnas remissvar SOU 2021:4

28 maj 2021

Äldreomsorg

Promemoria – förordning om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg

Vårdföretagarnas remissvar Remissinstanser S2021/002252  

31 mars 2021

Personlig assistans

Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd

Remiss S2020/09872 » Remissinstanser » Vårdföretagarnas remissvar

31 mars 2021

Moms

Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av lokaler

Remiss Fi2020/05159 Vårdföretagarnas remissvar Näringslivets Skattedelegations svar Remissmissiv Promemorian

21 mars 2021

Visa fler