Remisser

Här hittar du remisser som har inkommit till Vårdföretagarna och, i de fall vi har svarat, remissvaren som vi har lämnat.

Visar 25 av totalt 91 remisser

Kvalitet+1

Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

20 september 2019

Personlig assistans

Behov av hjälp med andning och sondmatning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

18 april 2019

Individ- och familjeomsorg

Omsorg, gränssättning och våldsförebyggande arbete. Kunskapsstöd för personal på HVB för barn och unga.

Vårdföretagarna har svarat på remissen.

16 april 2019

Sjukvård+1

Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för fysioterapi

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

14 november 2018

Ersättningssystem+1

Förslag till ändring av Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

31 augusti 2018

Vårdens finansiering

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

15 juni 2018

Sjukvård

Förslag till föreskrifter om riktade hälso­undersökningar

Vårdföretagarna har besvarat remissen tillsammans med Almega.

31 maj 2018

Sjukvård

Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

28 maj 2018

Individ- och familjeomsorg

Kvalitetssäkring av HVB

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

21 mars 2018

Individ- och familjeomsorg

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

2 mars 2018

Kvalitet

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60)

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

27 februari 2018

Personlig assistans

Remiss Vissa förslag om utbetalning av assistansersättning

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

16 februari 2018

Äldreomsorg

Förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

5 februari 2018

Personlig assistans

Remiss Vissa förslag om personlig assistans

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

22 december 2017

Individ- och familjeomsorg

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsulentverksamheter

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

22 december 2017

Villkor för vårdföretagande

Offentlig upphandling med anledning av Välfärdsutredningens förslag

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

29 november 2017

Sjukvård

Slopad skattefrihet för förmån av hälso-och sjukvård

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

24 november 2017

Sjukvård

God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild SOU 2017:53

Vårdföretagarna har besvarat remissen

2 oktober 2017

Äldreomsorg+1

Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre SOU 2017:21

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

29 september 2017

Äldreomsorg+4

Välfärdsutredningens slutbetänkande SOU 2017:38

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

11 september 2017

Äldreomsorg+4

Ny dataskyddslag SOU 2017:39

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

1 september 2017

Äldreomsorg+1

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

30 juni 2017

Arbetsmiljö+1

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbetet

Vårdföretagarna har besvarat remissen

17 maj 2017

Sjukvård

Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista

Vårdföretagarna har besvarat remissen.

13 april 2017

Äldreomsorg+1

Förslag på förfrågningsunderlag valfrihetssystem enligt LOV

Vårdföretagarna har besvarat remissen. Vårdföretagarnas remissvar.

30 mars 2017

Visa fler