Hoppa till innehåll

Försäkringar, rådgivning och erbjudanden

Som medlem i Vård­företagarna får du, förutom de fördelar som medlemskapet i sig innebär, ta del av förmåner och erbjudanden av oss och våra samarbetspartners.

Företagsförsäkring i samarbete med Säkra

Som medlem i Vård­företagarna har du förmånen att teckna en företagsförsäkring via Säkra. Eftersom vi är en stor förening har vi kunnat förhandla fram riktigt bra villkor och priser. Det gör att du får en av marknadens bästa försäkringar, speciellt anpassad efter vård- och omsorgs­företagares behov.

Läs mer om försäkring via Säkra.

Försäkringslösning i samarbete med Skandia

Alla medlems­företag kan erbjuda sina anställda att teckna förmånliga gruppförsäkringar. Försäkringen är frivillig och den anställde eller anslutna betalar premien själv. De försäkringar som ingår i ram­avtalet är livförsäkring med barnskydd, trygghetskapitalsförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, kritisk sjukdomsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring samt sjukvårdsförsäkring.

Läs mer om gruppförsäkringen och villkoren på Almegas hemsida.

20 minuters kostnadsfri juridisk rådgivning

Om ditt företag är i behov av hjälp från en advokat, exempelvis i upphandlingsfrågor, har ni som medlem i Vård­företagarna möjlighet att få tjugo minuters fri telefonkonsultation hos Catharina Piper, verksam på Moll Wendén Advokatbyrå. Om de kostnadsfria 20 minuterna inte räcker till för att lösa frågan, utan ytterligare rådgivning behövs, får du 10% rabatt.

Rabatterade arvoden, utbildningar, kurser och kostnadsfri rådgivning hos Institutet för Medicinsk Rätt

Genom ditt medlemskap i Vård­företagarna får du tillgång till bland annat konsultation, utbildningar och kurser hos Institutet för Medicinsk Rätt (IMR) till rabatterade priser. IMR avsätter dessutom en timme varje fredag kl. 08.00 – 09.00 till kostnadsfri rådgivning i vardagliga medicinrättsliga frågor för Vård­företagarnas medlems­företag.

Kontaktuppgifter till IMR:
Telefon: 08-731 50 55
E-postadress: imrab@imrab.se
Hemsida: Imrab.se

Det fullständiga erbjudandet hittar du nedan.

Medlem i Vård­företagarna men inte supportkund hos IMR får

 • Kostnadsfri rådgivning i mer vardagliga medicinrättsliga frågor för verksamheter inom hälso- och sjukvård och tandvård fredagar 08.00 – 09.00
 • 10 % rabatt på supporttjänsten (se nedan)
 • 10 % rabatt på ordinarie konsultarvode
 • 10 % rabatt för deltagande i utbildningar och seminarier
 • 10 % rabatt på förlagsprodukter och Svensk Medicinsk Rätt

Medlem i Vård­företagarna och samtidigt supportkund hos IMR får

 • Råd och stöd i vardagliga medicinrättsliga frågor dagligen av våra jurister
 • Medicinsk Författningsbok årsutgåva. Innehåller lagar och andra föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, arbetsmiljö m.m. ca 1 300 sidor. Bok och digital version
 • Svensk Medicinsk Rätt. Tidning med aktuellt, artiklar, frågor och svar m.m. Fyra ordinarie nummer per år.
 • Kurs- och seminarierabatt 20 % för deltagande i hela utbildningsprogrammet
 • Konsultrabatt 20 %
 • Digital nätverkssamverkan för kompetens- och erfarenhetsutbyten under ledning av jurister från IMR

Supporttjänsten tecknas för en period om tolvmånader. Gäller löpande från godkännande.

Månadspris 2 495 kr (exkl moms). Förskottsbetalning. Ordinarie konsultarvode 3 000 kr/tim.