Bransch Sjukvård

Omkring 533 av Vårdföretagarnas medlemsföretag är verksamma inom hälso- och sjukvården. Tillsammans har de cirka 30 000 årsanställda. De privata vårdgivarna är både små och stora, såväl vinstdrivande som idéburna verksamheter, belägna runt om i hela landet. Bransch Sjukvård driver det gemensamma näringspolitiska arbetet för och med våra medlemsföretag i hälso- och sjukvården.

Prioriterade frågor

Vårt arbete i Bransch Sjukvård utgår från Vård­företagarnas tre fokusområden:

  • Förtroende. Allmänheten, patienter, landsting och politiska beslutsfattare ska uppfatta den privat drivna sjukvården som samhällsviktig och ha högt förtroende för den.
  • Vårdens kvalitet. Privat driven sjukvård ska vara kvalitetsledande, och kvaliteten ska vara synlig och jämförbar. Den privat drivna vården ska gå i bräschen när det gäller att mäta och redovisa kvalitet.
  • Villkoren för vård­företagandet. Beslutsfattare på alla nivåer ska som både lagstiftare och beställare ge alla vårdgivare förutsättningar som präglas av förutsägbarhet, sund konkurrens och möjlighet till utveckling och innovation. Vi betonar vikten av dialog med våra medlems­företag och att se privata vårdgivare som partners i vården.

Vad gör vi?

Bransch Sjukvårds ambition är att vara ständigt uppdaterade kring frågor som berör den privat drivna sjukvården. Vi driver frågor i medlemmarnas intresse, både på kort och lång sikt. Vi håller koll på vad som är på gång inom politiken och hos myndigheter, där vi är engagerade i aktuella utredningar och projekt. Vi tar fram fakta och policyförslag som berör den privat drivna sjukvården. Vi tar kontakt med politiker på riks- och landstingsnivå, myndigheter, regioner och landsting, organisationer och andra aktörer som är viktiga för oss. Vi medverkar vid seminarier och driver även opinion i press och sociala medier.

Styrelse

Peter Seger, VD, Sophiahemmet, Branschordförande
Henrik Brehmer, Kommunikationsdirektör, Capio
Kenneth Jacobsson, Affärsområdeschef, Praktikertjänst
Stefan Johansson, VD, Achima Care
Eva Laurin, Personal och kvalitetsdirektör, Lideta
Conny Mathiesen, VD, Helsa
Sofia Palmquist, VD, Aleris (adjungerad)
Charlotta Wikström, Affärsområdeschef, Unilabs
Patrik Wreeby, VD, Premicare
Anneli Virenhem, VD, Active Landvetter
Jan-Åke Zetterström, Sjukhuschef, Ersta Sjukhus
Daniel Öhman, VD, GHP (adjungerad)

 

Valberedning

Lotta Wiström, ägare Sinnligt, ordförande
Lars Gustafsson, VD Vårdcentraler i Väst
Stefan Bremberg, chefsläkare, Capio Närsjukvård