Nollvision för väntetider

Nollvision för väntetider är ett initiativ för att korta väntetiderna inom vård och omsorg.

Läs vidare om hur Vård­företagarnas medlemmar vill lösa den akuta situationen.

Ingen ska behöva vänta i onödan.

 

Medlemsföretagen om nollvisionen

Se filmen här

Vård­företagarnas vision – noll väntetider inom vård och omsorg

Den lagstadgade vårdgarantin, som innebär att alla ska få vård inom en viss tid, är satt ur spel och över 200  000 patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar. Enligt tidigare bedömningar behöver 560 nya äldreboenden öppna fram till 2026, en byggtakt Sverige inte är  i närheten av idag. Närmare hälften av kommunerna uppger samtidigt brist på LSS-boenden, vilket innebär att personer med funktionsvariationer inte kan flytta hemifrån i vuxen ålder.  

Vårdgarantin måste fungera i praktiken och patienternas rättigheter stärkas. Äldre som behöver en plats på särskilt boende ska slippa den otrygghet som en lång väntan kan innebära. Personer med funktionsvariationer måste få möjlighet till den frigörelse som en flytt till eget boende betyder och rätt att leva som alla andra med individ­anpassad assistans. 

Våra medlems­företag och deras medarbetare bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd genom smartare arbetssätt, innovationer och effektiv användning av gemensamma resurser. De vill och kan göra ännu mer.  

Det är fullt möjligt att avskaffa de svenska vårdköerna – om Sveriges politiker vill. Tillsammans kan vi uppnå en nollvision för väntetider.

”Den lagstadgade vårdgarantin är satt ur spel. Våra medlems­företag bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd i tid.”

Antje Dedering
Förbundsdirektör

Sammanfattat om nollvisionen för väntetider

Väntetider är det problem som svenskarna skattar som det största problemet inom vården och omsorgen. Allt för många väntar på den vård och omsorg som de har rätt till – det är ett misslyckande. 

Vill du visa ditt stöd?

Vi vet att våra medlems­företag och deras medarbetare bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd. Vi är stolta över den skillnad som de gör i samhället för att minska väntetiderna. Vi kommer visa vårt stöd, men vi behöver er hjälp för att göra nollvisionen till verklighet.

Nollvisionens kampanjsymbol syftar till att uppmärksamma väntetider inom vård och omsorg. Med hjälp av kampanjsymbolen kan medlems­företag på ett enkelt sätt ta aktiv ställning för förändring. Inte en enda person ska behöva vänta onödigt länge på vård och omsorg.

Kampanjsymbolen finns att ladda hem som statisk och animerad samt i tre olika färglösningar. Formaten är framtagna för att kunna fungera på webbplats och användas i sociala kanaler.

Ladda hem paketet här (ZIP-fil) för att ta del av logotype, banners och material för sociala medier.