Hoppa till innehåll

Nollvision för väntetider

Hundratusentals människor står i vårdkö, och många av dem har väntat olagligt länge på den vård de enligt lag har rätt till. Sjukskrivningar, smärta och sänkt livskvalitet kan vara konsekvenser som drabbar den som inte får hjälp med sina besvär. Nollvision för väntetider är ett initiativ för att korta väntetiderna inom vård och omsorg, för ingen ska behöva vänta onödigt länge.

”Jag är ett praktexempel på varför en enformig vård inte funkar.”

– Isabell, patient hos Mando

När Isabell blev sjuk kände hon att ingen förstod och att ingen kunde hjälpa henne. Det var först när hon kom till Mando som hon fick den hjälp hon behövde, och kunde påbörja sin resa mot att bli frisk.

”Patienter ska inte behöva vänta. Det är målet och då kommer det mycket kreativa lösningar från personalen också.”

– Ann Söderström, sjukhuschef Carlanderska Sjukhuset

Carlanderska Sjukhuset är en icke vinstdrivande stiftelse i Göteborg. Genom att ha korta ledtider, ständigt jobba med förbättringsarbete och ha nöjda medarbetare lyckas Carlanderska själva uppnå Nollvision för väntetider.

”Den största och viktigaste förändringsfaktorn för att nå nollvision och få en bättre sjukvård, är samverkan.”

– Kenneth Ilvall, Specialist i allmänmedicin och Medicinskt ansvarig på Medicheck

Medicheck är en digifysisk vårdgivare, vilket innebär att de arbetar både digitalt och fysiskt. Vårdgivaren har genom automatiseringar och samverkan lyckats hjälpa många med sköldkörtelsjukdom att bli friska och få ett normalt liv.

”Det känns jättebra att korta köerna just på barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsyk i den regionen.”

– Caroline Byström, Verksamhetschef Modigo

Modigo lyfter värdet av att planera in längre men färre besök så att utredningar kan slutföras snabbare. Genom att tänka nytt skapar Modigo samhällsekonomiska vinster, både i tid och pengar. Arbetssätten har lett till att verksamheten har kunnat korta köerna inom barn- och ungdomspsykiatri.

”Vi har en verksamhet som är väldigt tillgänglig. Den är tillgänglig för alla i Sverige och en operation får man oftast inom någon vecka. ”

– Björn Waldebäck, Verksamhetschef Praktikertjänst Ortopedi Stockholm

Praktikertjänst Ortopedi Stockholm är en klinik som har fokus på axlar och knä-patienter. De gör cirka 2 500 operationer och träffar 900 patienter per år.

”I Region Jämtland Härjedalen brottades några vårdcentraler med långa köer till psykolog. Vi fick möjlighet att hjälpa till att eliminera den kön.”

– Joacim Stalfors, Chief Medical Officer Doktor24

Doktor24 är en nationella digital vårdgivare som erbjuder besök hos sjuksköterskor, läkare och psykologer. Hos Doktor24 har effektiv personalplanering och teknikanvändning lett till att vårdgivaren har korta köer.

”Framtiden är digital. Och det är så vi väljer att jobba. Vi vill vara tillgängliga för patienterna där de är.”

– Natalie Dejbakhsh Klintenstedt, Enhetschef Aleris Sömnapné

Aleris Sömnapné kortar köerna genom nya arbetssätt och ökad samverkan. Fler behöver våga tänka nytt för att öka tillgängligheten.

Vad tycker svenskarna om valfrihet i vård och omsorgen?

89%

anser att det är rätt att man kan välja vilket sjukhus eller vilken vårdcentral man vänder sig till.

63%

uppger att de är ganska eller mycket oroliga att inte få vård i tid.

Vård­företagarnas vision – noll väntetider inom vård och omsorg

Den lagstadgade vårdgarantin, som innebär att alla ska få vård inom en viss tid, är satt ur spel och över 200  000 patienter har väntat längre än vårdgarantin utlovar. Enligt tidigare bedömningar behöver 560 nya äldreboenden öppna fram till 2026, en byggtakt Sverige inte är  i närheten av idag. Närmare hälften av kommunerna uppger samtidigt brist på LSS-boenden, vilket innebär att personer med funktionsvariationer inte kan flytta hemifrån i vuxen ålder.  

Vårdgarantin måste fungera i praktiken och patienternas rättigheter stärkas. Äldre som behöver en plats på särskilt boende ska slippa den otrygghet som en lång väntan kan innebära. Personer med funktionsvariationer måste få möjlighet till den frigörelse som en flytt till eget boende betyder och rätt att leva som alla andra med individ­anpassad assistans. 

Våra medlems­företag och deras medarbetare bidrar till att fler får sin vård och omsorg tillgodosedd genom smartare arbetssätt, innovationer och effektiv användning av gemensamma resurser. De vill och kan göra ännu mer.  

Det är fullt möjligt att avskaffa de svenska vårdköerna – om Sveriges politiker vill. Tillsammans kan vi uppnå en nollvision för väntetider.