Analys från Vård­företagarna

Vårdskulden och pandemin

De uppskjutna vårdbehoven

Pandemin fortsätter sätta sjukvården under press. Många besök, utredningar, operationer och behandlingar har ställts in. Med data från SKR:s Vården i siffror följer Vård­företagarna löpande utvecklingen på nationell och regional nivå. Vi lämnar också förslag på hur privata vårdgivare kan bidra till att fler patienter får den vård de behöver.

Jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

Vård­företagarna har låtit det oberoende analys­företaget Sirona utföra kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare, för höftprotesoperationer och operationer av grå starr. Studien omfattar tre regioner, som anonymiserats. Resultaten indikerar att betydligt fler patienter kan få sina vårdbehov mötta genom att privata vårdgivare anlitas, än om operationerna sker på regionernas egna sjukhus.

På den här sidan presenterar vi i tur och ordning:

  • Inledning om de uppskjutna vårdbehoven
  • De uppskjutna vårdbehoven i Sverige – utförda operationer och åtgärder 2020 jämfört med 2019
  • Scenarioanalys: Hur lång tid tar det att arbeta bort de uppskjutna vårdbehoven?
  • De uppskjutna vårdbehoven – region för region
  • Jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare
  • Vård­företagarnas förslag för att fler ska få vård snabbare
  • Aktuellt om vårdskulden

De fullständiga underlagen, analyserna och våra rekommendationer finns för nedladdning här:

De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå

En jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

Vård­företagarnas rekommendationer – så kan fler få vård snabbare

Om underlagen

Utifrån data från SKR:s Vården i siffror har vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

Den jämförande studien, som utförts av det oberoende analys­företaget Sirona, utgår från kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare i tre regioner.

Närmare beskrivning av metod och tillvägagångssätt för datainsamling finns i de fullständiga underlagen till höger.

Fullständiga underlag

De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå

En jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

Vård­företagarnas rekommendationer – så kan fler få vård snabbare

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör underlaget eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Karin Liljeblad, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.