Analys från Vård­företagarna

Vårdskulden och pandemin

Coronapandemin har satt sjukvården under stor press. Många besök, utredningar, operationer och behandlingar har ställts in, eller skjutits upp, under de senaste månaderna. Planeringen måste nu påbörjas för att ta hand om alla väntande patienter som annars riskerar att fara illa. Detta samtidigt som vården under lång tid kommer att behöva ta omhand behov hos patienter som blir svårt sjuka i COVID-19, samt utveckla omfattande rehabiliteringsinsatser.

Utifrån data från SKR:s Vården i siffror jämför vi antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020. Vi belyser speciellt april då pandemins effekter kraftigt påverkade specialistvården.

Vi är ödmjuka inför det faktum att det är en stor utmaning som sjukvården har framför sig. De privata vårdgivarna kan och vill vara regionens partners i arbetet för att ge patienter den vård de behöver.

På den här sidan presenterar vi i tur och ordning:

  • Vårdskulden i Sverige – utförda operationer och åtgärder 2020 jämfört med 2019
  • Scenarioanalys: Hur lång tid tar det att arbeta bort vårdskulden?
  • Vårdskulden – region för region
  • Vård­företagarnas förslag för att fler ska få vård snabbare
  • Aktuellt om vårdskulden

Den fullständiga rapporten finns för nedladdning som pdf.

Om underlaget

Utifrån data från SKR:s Vården i siffror har vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

I beräkningarna av vårdskulden har vi utgått från scenariot att volymen operationer och åtgärder under maj (där data om vårdvolymerna inte offentliggjorts än) t.o.m. augusti ligger kvar i nivå med april. I takt med att in­rapporterade siffror blir tillgängliga uppdaterar vi scenariot.

Tiden för att arbeta bort vårdskulden utgår från tre antaganden om kapacitetsökningar i hela specialistvården (regionernas sjukhus och privata vårdgivare).

Fullständig rapport

Om du vill ha en mer detaljerad redogörelse för vårdskulden och läget i din region finns ytterligare statistik att tillgå i den fullständiga rapporten. Där finns också flera av Vård­företagarnas förslag mer ingående beskrivet.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårdskulden eller andra områden som rör Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Karin Liljeblad, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.