Analys från Vård­företagarna

Vårdskulden och pandemin

Pandemin har satt och sätter åter sjukvården under stor press. Många besök, utredningar, operationer och behandlingar har ställts in. Nu frestar pandemin åter starkt på sjukvårdens personal och sjukvårdens kapacitet, genom snabbt eskalerande vårdbehov med svårt sjuka patienter i covid-19. Då blir det särskilt viktigt att akutsjukhusen kan fokusera sina resurser på de patienter som verkligen behöver deras hela kompetens och arsenal.

Samtidigt bör regionerna i möjligaste mån säkerställa att den planerade sjukvården påverkas så lite som möjligt. Detta dels för att inte öka vårdskulden ännu mer, dels för att många av de patienter som i våras fick sin vård uppskjuten av patientsäkerhetsskäl behöver få sina vårdbehov tillgodosedda. Sjukdomstillstånd, operationer och andra ingrepp som går att ta hand om utanför akutsjukhusens väggar bör snabbt och i största möjliga mån slussas över till andra vårdgivare. Det handlar både om planerade ingrepp och operationer som inte kan vänta. På så vis kan vi använda hela sjukvårdssystemets kapacitet optimalt.

Vård­företagarna fortsätter att följa vårdskulden löpande. Utifrån data från SKR:s Vården i siffror jämför vi antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

Vi är ödmjuka inför det faktum att det är en stor utmaning som sjukvården har framför sig. De privata vårdgivarna kan och vill vara regionens partners i arbetet för att ge patienter den vård de behöver.

På den här sidan presenterar vi i tur och ordning:

  • Vårdskulden i Sverige – utförda operationer och åtgärder 2020 jämfört med 2019
  • Scenarioanalys: Hur lång tid tar det att arbeta bort vårdskulden?
  • Vårdskulden – region för region
  • Vård­företagarnas förslag för att fler ska få vård snabbare
  • Aktuellt om vårdskulden

Den fullständiga rapporten finns för nedladdning som pdf.

Om underlaget

Utifrån data från SKR:s Vården i siffror har vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

I beräkningarna av vårdskulden har vi utgått från scenariot att volymen operationer och åtgärder återgår till 2019 års kapacitet i september 2020. I takt med att in­rapporterade siffror blir tillgängliga uppdaterar vi scenariot.

Tiden för att arbeta bort vårdskulden utgår från tre antaganden om kapacitetsökningar i hela specialistvården (regionernas sjukhus och privata vårdgivare).

Fullständig rapport

Om du vill ha en mer detaljerad redogörelse för vårdskulden och läget i din region finns ytterligare statistik att tillgå i den fullständiga rapporten. Där finns också flera av Vård­företagarnas förslag mer ingående beskrivet.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vårdskulden eller andra områden som rör Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Karin Liljeblad, näringspolitisk expert.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.