Analys från Vård­företagarna

Så kortar vi vårdköerna

Vårdköer – så kan fler få vård snabbare

Vårdköerna är långa – många patienter har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin utlovar. Vårdgarantin har i praktiken satts ur spel. Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Inte en enda patient ska behöva vänta onödigt länge på vård.

Den privat drivna sjukvården kan och vill hjälpa till mer. En jämförande studie, som Sirona har gjort på Vård­företagarnas uppdrag, visar att om regionerna skulle använda privata vårdgivares fulla kapacitet skulle de dessutom få mer vård för pengarna än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus. När det gäller höftproteser kan uppemot 50 % fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter.

Följande tre åtgärder, som vi beskriver närmare nedan, bör snabbt genomföras:

• Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna

• Guida patienterna till vårdgivare med kortast köer

• Stärk patienternas rätt att söka vård i hela landet

Med data från SKR:s Väntetider i vården följer Vård­företagarna löpande utvecklingen på nationell och regional nivå. Vi lämnar också förslag på hur privata vårdgivare kan bidra till att fler patienter får den vård de behöver. Ta del av rapporten i sin helhet här. 

Om underlagen

Analysen Så kortar vi vårdköerna bygger på data från SKR:s Väntetider i vården t.o.m. januari 2023.

Den jämförande studien Mer vård för pengarna med privata vårdgivare, som utförts av det oberoende analys­företaget Sirona, utgår från kostnads- och ersättningsjämförelser mellan offentliga och privata vårdgivare i tre regioner.

Analysen De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå mars-dec 2020 bygger på data från SKR:s Vården i siffror där vi jämfört antalet genomförda operationer och andra åtgärder under 2019 med 2020.

Närmare beskrivning av metod och tillvägagångssätt för datainsamling finns i de fullständiga underlagen till höger.

Fullständiga underlag

Väntetider och vårdköer inom specialistvården

En jämförande studie: Mer vård för pengarna med privata vårdgivare

De uppskjutna vårdbehoven – på nationell och regional nivå (mars-dec 2020)

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör underlaget eller Vård­företagarnas arbete i sjukvårdsfrågor? Vänligen kontakta Sabina Joyau, näringspolitisk chef.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör hälso- och sjukvården i Sverige.