Aktuellt ur debatten

Sjösteds plan väcker mer frågor än den ger svar

”Välfärden är inte till salu”. Så låter det när Vänsterpartiet och Jonas Sjöstedt går till val med hopp om att få ingå i nästa regering. Exakt vad ”inte till salu” innebär utvecklar han på DN Debatt den 22/8. Sjöstedt hoppas stilla all oro kring hur detta ska gå till, men i stället väcker artikeln bara fler frågor. En sak är dock kristallklar: Vänsterpartiet vill ta ifrån människor makten att välja förskola, skola, vårdcentral och äldreomsorg, skriver Friskolornas riksförbund och Vårdföretagarna.

Små vårdföretag byggs på eget kapital

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) publicerade igår rapporten Kapital på krita? En ESO-rapport om företagandets finansiering av ekonomie doktor Anders Bornefalk. Huvudresultaten presenterades på SvD Brännpunkt och handlar om att företagens möjligheter att få banklån har försämrats sedan finanskrisen, vilket medfört kapitalförsörjningsproblem för främst mindre och nystartade företag. Detta är ett problem inte minst inom vårdsektorn. Rapporten innehåller även resultat som borde leda till eftertanke för alla vinstförbudsivrare.

Vårdföretagarnas valkampanj 2014: Slår hål på myter varje dag fram till valet

Debatten kring en av valets viktigaste frågor – välfärden och möjligheter med privat drivna vård- och omsorgsföretag – präglas av myter och okunskap. Konsekvenserna av ett eventuellt etablerings- och/eller vinstförbud påverkar en betydande del av befolkningen både på kort och lång sikt. För att slå hål på fördomarna arbetar nu Vårdföretagarna med följande fyra kunskapshöjande aktiviteter inför valet.

Visa fler…