Aktuellt ur debatten

Privat driven äldreomsorg håller hög kvalitet

Socialdemokraterna har startat en ny kampanjsida som lyfter ett enskilt fall där en anhörig är missnöjd med bemanningen på ett äldreboende. Aftonbladet och Dagens Arena har lyft denna berättelse tidigare. Utan att veta något om fallet så är det alltid tragiskt när personer far illa eller är missnöjd med äldreomsorgen, oavsett om det drivs i privat eller kommunal regi. Socialdemokraternas kampanj bygger på att eftersom äldreboenden i privat drift har lägre bemanning leder det till sämre omsorg än i den kommunala driften. Detta antagande kan tyckas enkelt att hålla med om men det får faktiskt inte stöd i forskningen, de privata äldreboendena håller inte sämre kvalitet än de kommunala.

Visa fler…