Aktuellt ur debatten

Rättelse av Sjöstedts osanningar

Igår frågades Jonas Sjöstedt ut i TV4 om bland annat vinster i välfärden. Han motiverade sitt krav på vinstreglering med tre osanna påståenden. Jag vet inte om Sjöstedt är felinformerad eller medvetet sprider osanningarna. Men en partiledare som gör anspråk på regeringsmakten måste hålla sig till fakta. Och ett beslut som berör hundratusentals människors välfärd får inte vila på falska antaganden. Här är sanningen, Jonas Sjöstedt.

Valets förlorare: Äldreomsorgen

Ännu vet ingen vilka som kommer att stå som vinnare i valet. Men redan nu går det att urskilja en verklig förlorare: Äldreomsorgen. Redan tidigare var många svenskar osäkra på om vår äldreomsorg fungerar som den ska. Flera kampanjinslag från olika aktörer går ut på att förstärka den bilden. Att svartmåla äldreomsorgen för att spä på allmänhetens oro. Med följd att medarbetare känner sig förtalade, nyrekryteringen försvåras ytterligare, och framför allt – ännu fler äldre blir livrädda för att hamna i beroende av omsorgen.

Visa fler…