Hoppa till innehåll

Äldres valfrihet – en politik i otakt med väljarna

Möjligheten att välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden är ännu sämre. Trots att det finns privata utförare i runt 100 kommuner finns det endast verklig valfrihet i 23 av dessa. Det betyder att närmare 1,7 miljoner av befolkningen 65 år och äldre, motsvarande drygt 80 procent av befolkningen i den åldersgruppen, saknar möjligheten att välja var de vill bo på ålderns höst.

Önskan att själv bestämma vem som utför ens äldreomsorgsinsatser är mycket stark bland svenskar generellt. Bland befolkningen 85 år och äldre anser så många som 9 av 10 att man ska få välja vilken hemtjänstutförare man har och på vilket äldreboende man ska bo. I samma grupp anser hela 9 av 10 att man också ska kunna välja mellan privat och offentligt drivna äldreboenden.

För att det ska finnas valfrihet för de äldre att få välja utförare inom äldreomsorgen krävs dock två förutsättningar, dels att det finns privata utförare inom äldreomsorgen, dels att det finns ett system för valfrihet inom äldreomsorgen på plats. Trots att en så stor andel av de äldre vill kunna välja mellan privata och offentliga utförare är det anmärkningsvärt i hur många kommuner som dessa förutsättningar saknas.

I fler än 200 svenska kommuner saknas i praktiken möjlighet att välja ett privat hemtjänstalternativ. Detta trots att det finns LOV-system i över 150 kommuner. I drygt 70 kommuner där det finns LOV-system saknas i det närmaste helt privata utförare. Den huvudsakliga orsaken till detta är undermåliga ekonomiska förutsättningar. Sammantaget betyder det att över en miljon äldre i praktiken saknar valfrihet inom hemtjänsten.

Den förda politiken går i otakt med de äldres önskemål.