Hoppa till innehåll

En jämförande analys av privata vårdgivares ersättningar och offentliga vårdgivares kostnader

Vårdföretagarna har låtit analysföretaget Sirona jämföra pris och kvalitet för fyra vanliga ingrepp i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Kostnaderna för höftledsoperationer, knäledsoperationer, gråstarrsoperationer och framfallskirurgi i offentlig respektive privat regi har jämförts och resultatet är tydligt: I privat regi får man betydligt mer vård per skattekrona.

Om en höftledsoperation genomförs av Region Skåne eller Västra Götaland kostar det skattebetalarna cirka 104 000 kronor. När en privat vårdgivare får i uppdrag att göra samma operation kostar den 65 000. En kostnadsbesparing på närmare 40 procent. För en knäprotesoperation är skillnaden 30 procent och för framfallsoperationer 22–44 procent, beroende på specifik åtgärd och region. För starroperationer – som hör till Sveriges vanligaste med 150 000 operationer årligen – är skillnaderna enorma. De två regionerna i analysen genomför operationerna för ungefär 15 000 kronor, medan motsvarande kostnad hos privata vårdgivare är 5 000.

Regionerna kan spara 65 miljoner kronor årligen 

Genom att låta privata vårdgivare stå för 25 procent av operationerna som idag utförs av offentliga vårdgivare inom de fyra områden som analyserats kan de två regionerna, och därmed skattebetalarna, spara 65 miljoner kronor årligen.

Ännu viktigare är att patienter som idag tvingas vänta för länge på operation snabbare skulle få sina behov tillgodosedda. Det skulle dessutom ge goda samhällsekonomiska effekter, exempelvis när sjukskrivna snabbare kan komma tillbaka i arbete.

Alla vinner på en ökad samverkan

– Analysen slår hål på en av de myter som ofta sprids om privat vård. Den är inte dyrare – tvärtom. Alla vinner på en ökad samverkan. En ökad samverkan skulle innebära vinster för patienter såväl som skattebetalare. Varje region borde se över hur den kapacitet som finns faktiskt nyttjas, och hur fler kan få vård utan att det kostar mer. Allt längre vårdköer och skenande kostnader är ett stort problem i hälso- och sjukvården. En ökad samverkan är en del av lösningen, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård.