Hoppa till innehåll

I april 2022 bedömdes Covid 19-pandemin vara över i Sverige. Nu har det gått två år sedan pandemin officiellt förklarades över i Sverige och frågan är vad som har hänt med vårdköerna? Hur har andelen i vårdkön som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation utvecklats? Se siffror region för region.

2022 bedömdes Covid 19-pandemin vara över i Sverige. Under pandemin ökade vårdköerna till den planerade specialistvården.

Nu har det gått två år sedan pandemin officiellt förklarades över i Sverige och frågan är vad som har hänt med vårdköerna.

Fler har väntat olagligt länge nu än 2022

I Sverige var det totalt 2 900 personer fler i april 2024 som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation jämfört med i april 2022. Andelen som väntat längre än vårdgarantin vad densamma i april 2024 som i april 2022.

I 10 av 21 regioner var andelen som väntat längre än vårdgarantin på en åtgärd/operation högre i april 2024 än i april 2022.

Från 41 % till 53 % i Region Västerbotten

I Region Västerbotten har andelen ökat från 41 procent till 53 procent mellan april 2022 till april 2024.

– En viss förbättring kan noteras de första månaderna på året vad gäller antalet personer som väntat längre än vårdgarantin för att få träffa en specialist. Dock ligger nivåerna i april för antalet som väntat längre än vårdgarantin för att få en åtgärd eller operation högre än i både april 2022 och april 2023, säger Björn Arnek, branschekonom.

– Det är inte pandemin, strejken, finanskrisen eller annat som orsakar vårdköerna. Flera åtgärder krävs för att ingen ska behöva vänta längre än vårdgarantin. Att upphandla mer vård så att kapaciteten möter de faktiska behoven i landet är en nyckel som kan göra stor skillnad för många, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert sjukvård.