Hoppa till innehåll

Under en presskonferens på torsdagsmorgonen aviserade sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg att en utredning tillsätts för att stärka vårdgarantin och väsentligt korta tidsgränserna, helt i linje med vad Vårdföretagarna länge föreslaget.

Skärpt vårdgaranti är avgörande för att korta köerna

– Dagens besked från regeringen och Sverigedemokraterna är välkommet. Att patienternas rättigheter stärks rejält är nödvändigt för att fler ska få den vård de behöver och har rätt till. Idag tvingas alldeles för många vänta orimligt länge. En skärpt vårdgaranti tror vi är avgörande för att komma till rätta med de rekordlånga vårdköerna, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

En särskild utredare får i uppdrag att analysera och lämna förslag på en ny, väsentligt stärkt vårdgaranti senast 25 maj 2026. Därutöver ska utredaren senast 2 januari 2025 föreslå statliga insatser för att minska väntetiderna inom den specialiserade vården.

– Vårdföretagarna har, utöver att arbeta för en stärk vårdgaranti, också lämnat konkreta förslag för hur statliga insatser kan bidra till att kapa vårdköer och därmed öka tillgängligheten och jämlikheten. Att regeringen nu tar initiativ i den frågan är positivt för Sveriges patienter. Vårdföretagarnas medlemsföretag är redo att ta ett stort ansvar, säger Antje Dedering.

I mars hade 190 000 patienter väntat olagligt länge på ett första möte med en specialist eller på operation/behandling

Vårdföretagarna följer utvecklingen av köer och väntetider inom den specialiserade vården genom Vårdkörapporten som publiceras varje månad. I den senaste rapporten, som avser statistik för mars månad, hade 190 000 patienter väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin på 90 dagar, antingen på ett första möte med en specialist eller på operation eller behandling.

Fördjupade samarbeten leder till mer vård för pengarna

– De långa väntetiderna har cementerats inom svensk sjukvård. Det leder till stort lidande för patienter och anhöriga som tvingas vänta betydligt längre än i jämförbara länder. Vårdföretagarna är övertygade om att kombination av stärkta patienträttigheter och ett mycket närmare samarbete mellan offentliga och privata vårdgivare är den rätta vägen för att få till en förändring. Det är bra att regeringen ser det, men jag vill också uppmana de 21 regionerna att fördjupa samarbeten med effektiva och uppskattade privata vårdgivare. Det är så vi får bästa och mesta vård för Sveriges patienter, säger Antje Dedering.