Hoppa till innehåll

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regioner; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regioner; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Antalet personer som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi uppgick i maj 2024 till nästan 1 500 personer. Det motsvarade nästan hälften, 49 procent, av samtliga personer som väntat på en åtgärd inom ryggkirurgi.

Antalet som väntat på en åtgärd inom ryggkirurgi längre än 90 dagar har sjunkit något de senaste månaderna men låg i maj i år trots det över nivåerna i maj 2022 och 2023. Jämfört med 2021 var dock nivån lägre.Trots att andelen av de som väntat på en åtgärd inom ryggkirurgi längre än 90 dagar ligger närmare 50 procent är andelen lägre än såväl 2021 som 2022. Andelen är dock marginellt högre än i maj 2023.

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regionen; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regionen; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

– I maj var det fler individer som hade väntat längre på en åtgärd eller operation inom den planerade specialistvården än både i maj 2022 och maj 2023. Alltså, ingen ljusning i sikte vad gäller uppfyllandet av vårdgarantin för åtgärder och operationer, säger Björn Arnek, branschekonom. 

– Ojämlikheten i landet är ju här också tydligt. Den som bor i Region Östergötland får sannolikt vänta längre på en operation än den som bor i Region Jönköping. För många kan en resa mellan regioner vara ett bättre alternativ än att vänta och här måste kapaciteten som finns nå hela landets patienter på ett bättre sätt, säger Karin Elinder, näringspolitisk expert, sjukvård.