Hoppa till innehåll

Väntetider första besök: Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april. I två regioner, Sörmland och Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin på ett första besök än vårdgarantin. Väntetid utredning: Andelen barn i kön som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024. Andelen var över 90 procent i två regioner, Västernorrland och Kronoberg. Väntetid behandling: Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten. Se hela listan region för region genom att ladda ned bilagan.

8 av 10 barn får vänta längre än vårdgarantin 

Närmare åtta av tio barn i kön till utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, fick vänta längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari-april 2024. Totalt ställdes 9 200 barn i kö under samma period. Vårdföretagarnas prognos för helåret 2024 pekar mot att närmare 28 000 barn bedöms behöva en utredning inom BUP.

– Det är fortsatta väldigt många barn som söker sig till BUP. Vår prognos för helåret indikerar att antalet barn kommer att överskrida 40 000. Tyvärr är samhället långt i från att klara att leverera på de löften om korta väntetider man ställt ut oavsett om det gäller en första kontakt, en utredning eller en behandling. De flesta regionerna har klara problem här, säger Björn Arnek, branschekonom och analytiker på Vårdföretagarna.

Inflödet till BUP minskat under 2024

Inflödet till BUP minskade något under de första fyra månaderna 2024. 14 900 barn ställdes i kön till ett första besök, jämfört med 16 600 under motsvarande period i fjol. Trots det lägre inflödet ökar andelen barn som får vänta längre än vårdgarantins 30 dagar på ett första besök något. Hälften väntar längre än den bortre tidsgränsen. För de som bedöms behöva en utredning är måluppfyllelsen ännu lägre. I 13 regioner får minst 7 av 10 barn vänta längre än 30 dagar och rikssnittet ligger på 77 procent.

Också i ledet efter första besök och utredning – när barnet bedöms behöva behandling – är väntetiderna långa. I riket som helhet får 63 procent av barnen vänta längre än 30 dagar och i 16 av 21 regioner väntar mer än hälften av barnen längre än vårdgarantin.

Långa köer, ett svek från vuxenvärlden

 – Att först behöva vänta länge på ett första besök, därefter utredning och behandling är oerhört påfrestande för många familjer. Att åtta av tio får vänta längre än vårdgarantin är ett svek från vuxenvärlden. Det är uppenbart att fler vårdgivare måste få vara med och ta ett större ansvar för att barn ska få hjälp i tid – det klarar inte regionerna på egen hand. Dessutom måste barnens rättigheter stärkas betydligt, så att de kan få vård på annat håll när vårdgarantin inte hålls, säger Johan Lahne, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Ladda ned Vårdföretagarnas BUP-rapport för statistik och siffror region för region. Vi visar bland annat hur respektive regions måluppfyllelse ser ut för första besök, utredning och behandling. Dessutom finns en riksövergripande prognos för helåret 2024.