Hoppa till innehåll
Porträtt av ung man

BUP-rapporten

Analys från Vård­företagarna

Allt fler barn och unga mår dåligt. Samtidigt ser vi att många regioner har svårt att hålla vårdgarantin till BUP, som är på 30 dagar. Vårdföretagarna granskar och följer vårdköerna till BUP, och presenterar BUP-rapporten som finns samlad på denna sida.

Många barn i kön och långa väntetider till första besöket hos BUP

Antalet barn som ställdes i kön för ett första besök till BUP under perioden januari-april 2024 var 15 000.

Det var en minskning med 1 700 jämfört med samma period 2023 men en ökning jämfört med 2021 och 2022.

Vi prognostiserar att antalet barn som ställs i kön för ett första besök hos BUP kommer att vara drygt 40 000 under helåret 2024.

Över 50 procent av barnen som söker sig till BUP får vänta i kön längre än vårdgarantin på 30 dagar på sitt första besök. Andelen hittills under 2024 är den högsta under åren 2021-2024.

Andelen av barn som får vänta i kön längre än vårdgarantin för ett första besök hos BUP skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna.

I Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april.

I två regioner, Region Sörmland och Region Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin.

En fördubbling av inflödet till utredning inom BUP sedan 2021

Antalet barn som ställdes i kön till en utredning inom BUP var 9 200 under perioden januari-april 2024.

Det är en fördubbling jämfört med samma period 2021.

Vi prognostiserar att antalet barn ställs i kön för en utredning inom BUP kommer att vara närmare 28 000 för helåret 2024.

Nästan 8 av 10 barn i kön fick vänta längre än vårdgarantin på 30 dagar på att få en utredning inom BUP perioden januari-april 2024.

Det är en andel som legat konstant på denna höga nivå under perioden 2021-2024

Andelen barn som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024.

Andelen var över 70 procent i 13 regioner och till och med över 90 procent i två region, Region Västerbotten och Region Kronoberg.

I endast två regioner var det under 10 procent av barnen i kön som väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under januari-april 2024.

60 procentig ökning av inflödet till behandling inom BUP sedan 2021

Antalet barn som ställdes i kön för en behandling inom BUP var 7 000 under perioden januari-april 2024.

Det var samma nivå som under motsvarande period 2023 men en ökning med 2 500 jämfört med 2021.

Vi prognostiserar att antalet barn ställs i kön för en behandling inom BUP kommer att vara drygt 20 000 för helåret 2024

Drygt 6 av 10 barn i kön hade väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar för att få en behandling inom BUP under januari-april 2024

Andelen som väntat längre än vårdgarantin har dock minskat något jämfört med motsvarande period 2022 och 2023.

Andelen av barn som väntat i kön längre än vårdgarantin var över 50 procent i 16 av 21 regioner under perioden januari-april 2024.

Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten.

Vårdgarantin och väntetidsstatistik

Vårdgarantin barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

För BUP finns det sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och ungdomar inte ska behöva vänta längre än 30 dagar på en första bedömning samt ytterligare 30 dagar till en fördjupad utredning eller behandling.

Väntetidsdata för den planerade specialistvården

Varje månad rapporterar regionerna data till den nationella väntetidsdatabasen. Statistik från den visas på väntetider.se. Väntetidsdatabasen är en lagstadgad databas och regionerna bär rapporteringsskyldighet som enligt regeringen ska finnas för att följa upp vårdgarantin. I den här rapporten redovisas endast väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Fullständiga underlag

Vill du veta mer?

Har du frågor som rör underlaget eller Vård­företagarnas arbete i frågor som rör personlig assistans? Vänligen kontakta Johan Lahne, näringspolitisk expert Individ- och Familjeomsorg.

Läs gärna mer om de senaste nyheterna och Vård­företagarnas ståndpunkter i frågor som rör Individ- och Familjeomsorg i Sverige.

Arkiv BUP-rapporten

Är du intresserad av att läsa någon av våra andra upplagor av BUP-rapporten. Alla finns här nedan.

2024

AKTUELLT INOM INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG