Hoppa till innehåll
Vårdpersonal med patienter

Patienttoppen 2024

Rapport från Vårdföretagarna

Vård­företagarna publicerar för trettonde året i rad Patienttoppen, som är en analys av SKR:s nationella patientenkät för primärvården.

Primärvården utgör grunden för den svenska hälso- och sjukvården och nära hälften av den består av privata vårdgivare. Den patientupplevda kvaliteten är viktig att följa över tid och resultaten bör tillgängliggöras för allmänheten. Därför redovisar vi årligen Patienttoppen.

Patientenkäten genomfördes i slutet av 2023 och omfattar 1 199 vårdcentraler i landets samtliga 21 regioner. Av dessa är 550 privat drivna, vilket motsvarar en andel om 46 procent.

Vi jämför, liksom tidigare år, patientnöjdheten hos privat och offentligt drivna vårdcentraler.

Resultaten presenteras nedan, uppdelat efter region. Vi har också sammanställt en lista över de 100 populäraste vårdcentralerna i hela landet. All data kommer från SKR:s nationella patientenkät.

Resultaten i korthet: 

 • 77 av de 100  vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.
 • I samtliga 21 regioner är det privat drivna vårdcentraler som uppskattas mest.
 • I 15 av 21 regioner toppar en privat driven vårdcentral listan.
 • De privat drivna vårdcentralerna har i snitt  något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar  än de offentligt drivna vårdcentralerna. Skillnaderna är små, men entydiga.

Patienttoppen 2024 – de 100 populäraste vårdcentralerna i de 21 regionerna

Placering 1-20

Placering 21-40

Placering 41-60

Placering 61-80

Placering 81-100

Blekinge

 • 3 av de 4 mest uppskattade vårdcentralerna i Blekinge är privat drivna.
 • I Blekinge är 21 vårdcentraler med i undersökningen, varav 7 är privat drivna. Det motsvarar 33 procent av vårdcentralerna.

 

 

Dalarna

 • Den mest uppskattade vårdcentralen i Dalarna är privat driven.
 • I Dalarna är 31 vårdcentraler med i undersökningen, varav 6 är privat drivna. Det motsvarar 19 procent av vårdcentralerna.

Gotland

 • Den mest uppskattade vårdcentralen på Gotland är privat driven.
 • På Gotland är 6 vårdcentraler med i undersökningen, varav 2 är privat drivna. Det motsvarar 33 procent av vårdcentralerna.

Gävleborg

 • Den mest uppskattade vårdcentralen i Gävleborg är privat driven.
 • 6 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Gävleborg är privat drivna.
 • I Gävleborg är 41 vårdcentraler med i undersökningen, varav 16 är privat drivna. Det motsvarar 39 procent av vårdcentralerna.

Halland

 • De 6 mest uppskattade vårdcentralerna i Halland är privat drivna.
 • 8 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Halland är privat drivna.
 • I Halland är 46 vårdcentraler med i undersökningen, varav 22 är privat drivna. Det motsvarar 48 procent av vårdcentralerna.

Jämtland

 • 4 av de 7 mest uppskattade vårdcentralerna i Jämtland är privat drivna.
 • I Jämtland är 26 vårdcentraler med i undersökningen, varav 6 är privat drivna. Det motsvarar 23 procent av vårdcentralerna.

Jönköping

 • 5 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Jönköping är privat drivna.
 • I Jönköping är 45 vårdcentraler med i undersökningen, varav 14 är privat drivna. Det motsvarar 31 procent av vårdcentralerna.

Kalmar

 • De 4 mest uppskattade vårdcentralerna i Kalmar är privat drivna.
 • I Kalmar är 38 vårdcentraler med i undersökningen, varav 12 är privat drivna. Det motsvarar 32 procent av vårdcentralerna.

Kronoberg

 • De 3 mest uppskattade vårdcentralerna i Kronoberg är privat drivna.
 • I Kronoberg är 30 vårdcentraler med i undersökningen, varav 11 är privat drivna. Det motsvarar 37 procent av vårdcentralerna.

Norrbotten

 • Den mest uppskattade vårdcentralen i Norrbotten är privat driven.
 • I Norrbotten är 29 vårdcentraler med i undersökningen, varav 5 är privat drivna. Det motsvarar 17 procent av vårdcentralerna.

Skåne

 • De 8 mest uppskattade vårdcentralerna i Skåne är privat drivna.
 • I Skåne är 170 vårdcentraler med i undersökningen, varav 88 är privat drivna. Det motsvarar 52 procent av vårdcentralerna.

Stockholm

 • De 13 mest uppskattade vårdcentralerna i Stockholm är privat drivna.
 • I Stockholm är 235 vårdcentraler med i undersökningen, varav 166 är privat drivna. Det motsvarar 71 procent av vårdcentralerna.

Sörmland

 • 3 av de 5 mest uppskattade vårdcentralerna i Sörmland är privat drivna.
 • I Sörmland är 30 vårdcentraler med i undersökningen, varav 11 är privat drivna. Det motsvarar 37 procent av vårdcentralerna.

Uppsala

 • De 13 mest uppskattade vårdcentralerna i Uppsala är privat drivna.
 • I Uppsala är 45 vårdcentraler med i undersökningen, varav 24 är privat drivna. Det motsvarar 53 procent av vårdcentralerna.

Värmland

 • De 3 mest uppskattade vårdcentralerna i Värmland är privat drivna.
 • I Värmland är 30 vårdcentraler med i undersökningen, varav 8 är privat drivna. Det motsvarar 27 procent av vårdcentralerna.

Västerbotten

 • 3 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Västerbotten är privat drivna.
 • I Västerbotten är 37 vårdcentraler med i undersökningen, varav fem är privat drivna. Det motsvarar 14 procent av vårdcentralerna.

Västernorrland

 • 5 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Västernorrland är privat drivna.
 • I Västernorrland är 30 vårdcentraler med i undersökningen, varav 11 är privat drivna. Det motsvarar 37 procent av vårdcentralerna.

Västmanland

 • 8 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Västmanland är privat drivna.
 • I Västmanland är 27 vårdcentraler med i undersökningen, varav 16 är privat drivna. Det motsvarar 59 procent av vårdcentralerna.

Västra Götaland

 • 8 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Västra Götaland är privat drivna.
 • I Västra Götaland är 209 vårdcentraler med i undersökningen, varav 105 är privat drivna. Det motsvarar 50 procent av vårdcentralerna.

Örebro

 • Den mest uppskattade vårdcentralen i Örebro är privat driven.
 • I Örebro är 30 vårdcentraler med i undersökningen, varav 3 är privat drivna. Det motsvarar 10 procent av vårdcentralerna.

Östergötland

 • 2 av de 10 mest uppskattade vårdcentralerna i Östergötland är privat drivna.
 • I Östergötland är 45 vårdcentraler med i undersökningen, varav 12 är privat drivna. Det motsvarar 27 procent av vårdcentralerna.