Hoppa till innehåll

Det finns en felaktig föreställning i politiken om att personlig assistans är dyrt och att färre brukare skulle innebära en besparing. Såväl S- som M-ledda regeringar har därför velat spara på assistansen. Men i den rapport som Grant Thornton tagit fram på uppdrag av Vårdföretagarna framgår att assistans är ekonomiskt fullt jämförbar med andra insatser.

Grant Thorntons rapport, med kostnadsjämförelsen mellan privat och kommunalt utförd assistans, visar vad som skulle inträffa om de privata utförarna och de ideella organisationerna inte längre kunde bedriva assistans. Samhällskostnaden skulle öka med över 6 miljarder kronor.

Det saknas en långsiktigt hållbar finansiering. Det utgår i dag ingen indexering ens utifrån kollektivavtalade löneökningar. I år räknades ersättningen upp med 2,5 procent, samtidigt som löneökningarna för alla med kollektivavtal ligger betydligt högre. Förra året räknades den upp med 1,5 procent – även det en bra bit under löneökningarna. Många utförare har redan tvingats lämna assistansen.

Vårdföretagarna ställer med utgångspunkt i Grant Thorntons rapport två krav på regeringen:

1. Ge personlig assistans rimliga och hållbara ekonomiska förutsättningar – det är kostnadseffektivt.
Med inspiration från det Omsorgsprisindex (OPI) som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Vårdföretagarna kan en långsiktigt hållbar finansieringsmodell tas fram för personlig assistans. Då säkerställs att de seriösa aktörerna med kollektivavtal kan fortsätta verka och fortsätta bidra till en kostnadseffektiv personlig assistans på ett sätt som överensstämmer med slutsatserna i rapporten.

2. Genomför en genomgripande översyn av Försäkringskassans behovsbedömningar.
Försäkringskassans behovsbedömningar har blivit alltmer restriktiva vilket leder till att individer som skulle behöva assistans i stället blir beroende av andra samhällsinsatser eller hårt pressade anhöriga. När vi nu slår fast att assistans är samhällsekonomiskt effektivt måste fler kunna få sin rätt tillgodosedd. Det är hög tid att göra en större översyn av varför antalet brukare fortsätter att minska, trots tydliga och brett förankrade politiska löften om motsatsen.

För 30 år sedan genomförde en borgerlig regering LSS-reformen mitt i en pågående ekonomisk kris. Ebba Buschs (KD) och Johan Pehrsons (L) föregångare bar fram en unik frihetsreform. När vi nu har svart på vitt att frihetsreformen dessutom är kostnadseffektiv borde Tidöpartierna inte tveka: Ge assistansen långsiktiga förutsättningar att fortsätta säkra individens frihet.

– Grant Thorntons rapport visar tydligt att personlig assistans är en kostnadseffektiv insats samtidigt som den ger den enskilde brukaren en möjlighet till ett bra liv. Den konstaterar också att samhällskostnaden skulle vara mycket högre utan de privata utförarna. Det är dags att låta fler få rätt till personlig assistans och se till att utförarna får rimliga och hållbara villkor så att man kan vara kvar i branschen, säger Patrik Silverudd, näringspolitisk expert personlig assistans.

Ladda ner rapporten här.