Hoppa till innehåll
Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna

Ny forskar­rapport: Granskning av sjukvårdspolitikens nya inriktning i Region Stockholm

Regionledningen i Stockholm saknar lämpliga beslutsunderlag och har inte utrett förslagen ordentligt innan de genomförts. Det är riskfyllt att snabbt genomföra stora outredda förändringar av en så komplex verksamhet som specialistvård. Detta konstaterar forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren i en ny rapport om omställningsplanen i Region Stockholm.

Sedan valet 2022 har den rödgröna koalition som styr Region Stockholm satt i gång långtgående förändringar av sjukvården. Vårdval och privat vård ska ersättas av upphandlingar och vård i regionens regi. Vårdföretagarna har bett forskarna Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren granska omställningsplanens beslutsunderlag och möjlighet till måluppfyllelse.

Forskarrapporten visar att de beslutsunderlag som finns innehåller alldeles för enkla analyser som inte håller för granskning. Rapportförfattarna har begärt ut relevanta handlingar från regionen för att se vilka konsekvensanalyser som ligger bakom den nya politiska inriktningen. Till deras förvåning visade det sig att beslutsunderlag i flera fall saknas helt.

Regionens omställningsplan hänvisar till exempel till en genomlysning av samtliga vårdval och ”fördjupad utredning” för de områden där utmaningarna är störst. Men inga genomlysningar eller utredningar tycks existera. Efter upprepade förfrågningar har man fått bekräftat att inget sådant material finns att tillgå.

Planerade besparingar inom andra vårdområden framstår även de som ogrundade förhoppningar. Risken är i stället uppenbar att vårdköerna kommer att växa (och den lagstadgade vårdgarantin åsidosättas) i jakten på minskad vårdkonsumtion.

– Det är en omfattande omställning av sjukvården som regionstyret fattat beslut om. Det rör sig om cirka 1,2 miljoner patienter och 4,2 miljoner vårdkontakter årligen. En rimlig utgångspunkt och förväntan vid en sådan här stor förändring av stockholmarnas sjukvård är att den föregåtts av en gedigen analys. Vad kommer dessa förändringar innebära för patienterna och vad kommer det i slutändan att kosta? Rapporten visar svart på vitt att det inte finns någon seriös konsekvensanalys från den styrande majoriteten i Region Stockholm. Omställningsplanen riskerar därför att skapa stora problem för väldigt många patientgrupper och skada högspecialiserad vård som byggts upp under lång tid, säger Antje Dedering, förbundsdirektör Vårdföretagarna.