Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Stort genomslag för nationell patient­säkerhet

När jag läser morgonens nyhetssvep möts jag ofta av artiklar med rubriker som ska locka till många klick. Det handlar ofta om allvarliga brister i vården och omsorgen samt vilken som är mest lämpad att bedriva välfärdstjänster. Det är förstås viktigt att lyfta och debattera, men allt för ofta glömmer vi bort att lyfta det viktiga arbetet som görs varje dag, och alla de positiva exempel vården och omsorgen har att visa upp.

Jag har haft förmånen att få representera Vårdföretagarna
i arbetsgruppen för den första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet som lanserades i februari 2020. Handlingsplanen var ett uppdrag från Regeringen för åren 2020-2024 och slår fast att säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med sjukvårdspersonal med relevant kompetens och bra förutsättningar att göra sitt jobb. 

Stort intresse hos regioner och kommuner för handlingsplaner

Sedan lansering av den nationella handlingsplanen, Agera för säker vård, har genomslaget varit stort. Samtliga regioner har en egen handlingsplan eller motsvarande och fler än hälften av kommunerna arbetar med handlingsplane­­r. Det visar en uppföljning som Socialstyrelsen nu har gjort. Den nationella handlingsplanen för
ökad patientsäkerhet har också haft stort genomslag
i hur regioner och kommuner utformar sina handlingsplaner.

Digitalisering för en säker vård och omsorg

Parallellt med detta arbetar Vårdföretagarna med hur digitalisering kan verka som möjliggörare för professionen och bidra till en säkrare vård – allt för att garantera trygghet och säkerhet för individen.

Vi vill att Vårdföretagarnas, och våra 2000 medlemmars, röst fortsatt ska vara självklar och trovärdig i utvecklandet av vår gemensamma välfärd.

Ta del av uppföljningen på Samlat stöd för patientsäkerhet här.