Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Omvärlden ser Sverige som det goda exemplet när det kommer till patient­säkerhet

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som internationella patientsäkerhetsdagen. Syftet är att arbeta för en säker vård. Fokus är att bygga internationella hållbara nätverk och stödja strategiska initiativ som syftar till att undvika vårdskador inom vården och omsorgen globalt.

WHO pekar ofta på Sverige som ett gott exempel på hur en nation samverkar för en säkrare hälso- och sjukvård. Vårdföretagarna, har varit med i arbetet att ta fram den första nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Ett uppdrag Socialstyrelsen har från regeringen.  Temat i år är säkrare läkemedelsbehandling.

Nationell infrastruktur

För att kunna styra, mäta och följa upp vården och omsorgens resultat behöver det finnas en nationell infrastruktur. Vårdföretagarna driver sedan många år denna viktiga fråga och vill även bidra till att nationella kvalitetsjämförelser genomförs. Utifrån patientperspektivet är det viktigt att få en säker vård, och ur medarbetarperspektivet vet vi att snabb återkoppling och feedback är viktigt. Där kan våra medlemsföretag göra skillnad som goda exempel. Vårdföretagarna vill se en systematisk uppföljning av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet samt att beställarna efterfrågar resultat från utförarna.

Att dela information är ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet. Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida Internationella patientsäkerhetsdagen – Patientsäkerhet (socialstyrelsen.se) och lär dig mer om deras arbete och för att sprida informationen vidare.