Hoppa till innehåll
Patienter i väntrum

Vikten av att använda patienten och närstående som medskapare för säkrare vård

På söndag, 17 september, uppmärksammar vi internationella patientsäkerhetsdagen. Dagen är en årlig påminnelse om det ständiga arbetet kring en säker vård och omsorg.

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som patientsäkerhetsdag. Syftet är att arbeta för en säker vård. Fokus är att bygga internationella hållbara nätverk och stödja strategiska initiativ som syftar till att undvika vårdskador inom vården och omsorgen globalt. Temat i år är att uppmärksamma patientens och närståendes roll för en säker vård.

Det är av högsta vikt att vi ger en säker vård och att vi använder våra gemensamma resurser på ett hållbart sätt. OECD lyfter fram att bristande patientsäkerhet årligen kostar cirka 15 procent av sjukvårdsbudgeten, förutom det personliga lidandet.

WHO pekar även ofta på Sverige som ett gott exempel och ett land där det finns en nationell handlingsplan.

Vårdföretagarna vill se en systematisk uppföljning av patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet och att beställarna efterfrågar resultat från utförarna. Framgångsfaktorer och grundläggande förutsättningar för en säker vård är:

– Engagerad ledning och tydlig styrning

– God säkerhetskultur

– Använda bästa möjliga kunskap och kompetens

– Använda patienten och närstående som medskapare

Att dela information är ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet. Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och lär dig mer om deras arbete här och för att sprida informationen vidare.