Hoppa till innehåll
Äldre par dansar i sitt hem

Snart är det dags för de årliga brukar­undersökningarna inom äldreomsorgen

Snart är det dags för de årliga brukarundersökningarna inom äldreomsorg. Socialstyrelsen kommer, med start i mars 2024, att genomföra två undersökningar: ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och ”Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård”.

Syftet med undersökningarna är att ge enskilda en röst, och att ta fram kvantitativa mått på vad individen tycker om verksamheten för att få ett kunskapsunderlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Undersökningarna möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. Undersökningen är även av stor vikt för feedback till medarbetarna och första linjens chefer.

En del av öppna jämförelser

Undersökningen är en del av Öppna jämförelser som är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla Socialtjänstens verksamheter på̊ lokal, regional och nationell nivå.

Vårdföretagarna finns med på den nationella arenan

Vårdföretagarnas Rikard Johansson finns även med i den nationella samverkansgruppen för Öppna jämförelser där just denna undersökning ingår. Just nu pågår ett strategiarbete för att anpassa mätbar kvalitet till den nya Socialtjänstlagen.