Hoppa till innehåll

Vikten av att involvera patienter och närstående.

Vad är viktigt för dig? – Frågan som kan ge oväntade svar.

Den 6 juni varje år uppmärksammas internationella ”Vad är viktigt för dig-dagen” i över 50 länder. Syftet är att uppmuntra och stödja meningsfulla samtal mellan medarbetare inom skola, vård och omsorg och personer de möter.

Vad är viktigt för dig?

Frågan är central i omställningen till god och nära vård, hälsa och omsorg. Med hjälp av den och liknande frågor kan du som medarbetare eller chef på ett bättre sätt anpassa insatserna efter personens individuella förutsättningar och behov. Genom att ställa frågan skapar du en relation till personen du har framför dig vilket hjälper dig att se och förstå personen på ett bättre sätt. Då kan ni tillsammans skapa bra förutsättningar att arbeta ihop och hitta en gemensam väg fram. Valfriheten är viktigt, då den leder till att patienten själv kan välja bort vård- och omsorgsgivare som levererar mindre bra tjänstekvalitet.­

Involvera patienterna, och bygg förtroende

I ett nordiskt perspektiv har Sverige stor utvecklingspotential kring att involvera patienter och närstående. Många av våra medlemmar arbetar systematiskt med ämnesområdet och kan fungera som goda exempel när de bygger förtroende för sina verksamheter.

Nedan finns några punkter som kan vara hållbara framgångsfaktorer i din verksamhet:

● Styrning och ledning behöver prioritera de mjuka värdena och det som är viktigt för individen.

● Patient-, brukar- och närståendeperspektivet behöver vara en integrerad del i verksamheten.

● Uppföljning och återkoppling till patienten, brukaren eller den närstående är viktigt för att synliggöra arbetet som görs.