Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Vård­företagarna större än någonsin: Tillsammans når vi en högre kvalitet i välfärden

Vi har aldrig tidigare haft så många årsarbetare hos våra nära 2000 medlemsföretag. När vi formulerade målet för 2023, 105 500 anställda, visste vi att vi siktade högt och att det skulle bli ett utmanande mål att sträva efter. När vi nu gör bokslut för året så har våra medlemmar 107 287 årsarbetare. Det är 4 000 fler än för ett år sedan.

Lagkänsla som skapar lysande resultat

Jag vill ta en stund för att reflektera över det enastående arbete mina medarbetare på kansliet, och Almega, har utfört som ett team. Den glädje, engagemang och uthållighet om genomsyrar vårt rekryteringsarbete är smittsam och har gjort varje möte med er alla till något som bidrar till värdeskapandet. Att få vara en del av detta team är verkligen en förmån, och jag uppskattar det vi har byggt upp tillsammans.

En stor utmaning är att hela tiden hålla sig relevant för sin omvärld. Vi är det förbund inom Almega som har de mest nöjda medlemmarna (NMI 78), vilket verkligen visar på att Vårdföretagarna är vård- och omsorgsgivarnas självklara branschorganisation och medlemmarnas bästa partner.

Samarbeten med fokus på kvalitet

Vi är även ödmjuka inför det faktum att vi uppfattas som en kompetent och efterfrågad samarbetspartner för relevanta beslutsfattare och myndigheter. Vi vill, och kommer fortsätta kroka arm med relevanta samhällsaktörer för att värna patienters och brukares rätt till vård och omsorg av god kvalitet.

Tack alla medlemmar för förtroendet – ni leder vägen mot ett samhälle där människor känner trygghet i att välfärden lever upp till högt ställda krav på kvalitet och tillgänglighet.