Hoppa till innehåll
Antikorruptionsskolan

Antikorruptionsskolan lanseras inom ramen för Överenskommelse för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans

Idag lanserar Vårdföretagarna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Fremia och Institutet mot mutor Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare inom vård, omsorg och personlig assistans lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen.

Förebyggande och kunskapshöjande insats för medarbetare

Hur gör du egentligen om en brukare erbjuder dig en trisslott? Om du skrivs in i ett testamente eller erbjuds en sommarstuga av en patient?

Du med personalansvar kanske inte ställs inför den typen av korruptionsrisker, men för de som kan hamna i en svår sits är det viktigt att känna trygghet i hur de ska agera. För dig som arbetsgivare är det än viktigare med förebyggande och kunskapshöjande insatser för att stötta medarbetare i hantering av svåra situationer.

Sveriges Kommuner och Regioner, Vårdföretagarna och Fremia har med stöd av IMM tagit fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom vård, omsorg och personlig assistans. Överenskommelsen skapar en ram inom vilken aktörer kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet uppstår. Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att sprida kunskap om och verka för att aktörer i sektorn tillämpar den.

Antikorruptionsskolan lanseras för att underlätta kompetensutvecklingen

För att underlätta kompetensutvecklingen och förebygga korruption inom vård, omsorg och personlig assistans lanseras Antikorruptionsskolan; en kostnadsfri e-learning där medarbetare lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen. Antikorruptionsskolan är framtagen inom ramen för överenskommelsen för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans.

– Att leda i tider av förändring ställer höga krav på ledarskapet. Ju mer kunskap man har desto större chans är det att man gör hållbara val. Vår förhoppning är att Antikorruptionsskolan bidrar till detta och att vår unika samverkan fortsätter, säger Antje Dedering, Förbundsdirektör vid Vårdföretagarna.