Hoppa till innehåll
Rikard Johansson, Kvalitets-/etikrådgivare Vårdföretagarna

Misstag du aldrig behöver göra om du har koll på Antikorruptionsskolan

Vad gör du om du blir erbjuden en trisslott eller en bjudlunch så här inför helgen? Något som vid första anblick kan verka oskyldigt kan i själva verket vara olagligt. Det ska vara lätt att göra rätt. Därför är vi glada att Antikorruptionsskolan lanserades under förra veckan. Rikard Johansson är Kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna, i intervjun nedan berättar han mer om arbetet mot mutor och korruption, och syftet med nylanserade Antikorruptionsskolan.

I början av 2018 tog Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Fremia, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) fram en överenskommelse för att motverka mutor och korruption i verksamheter inom vård, omsorg och personlig assistans. Nu tar parterna överenskommelsen vidare genom att lansera Antikorruptionsskolan för att ytterligare bidra med kunskap och stöd för att göra rätt i praktiken. Ambitionen är att öka medvetenheten om vilka korruptionsrisker som finns i branschen och att det ska vara lätt att göra rätt.

Vad är Antikorruptionsskolan?

– För att underlätta kompetensutvecklingen och förebygga korruption inom vård, omsorg och personlig assistans har vi tagit fram Antikorruptionsskolan. Det är en kostnadsfri e-learning där medarbetare lär sig om korruption, korruptionsrisker och varför det är viktigt att förebygga förekomsten av korruption inom branschen. Vår förhoppning är att denna utbildning ska vara en naturlig utbildning för nya medarbetare och för förtroendevalda. När man har sitt första jobb inom branschen är det idag inte självklart att arbetsgivaren utbildar medarbetarna i ämnet.

Kan du mer om samarbetet som lett fram till Antikorruptionsskolan?

– Antikorruptionsskolan är framtagen inom ramen för den unika överenskommelse som finns mellan beställar- och utförarsidan i vårt land. Sedan 2018 samverkar vi parter; Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna och Fremia, med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) för att motverka korruption inom vård, omsorg och personlig assistans.

Varför är e-learningen och förebyggande arbete mot korruption viktigt?

– När förtroendet minskar för myndigheter är det extra viktigt att vara proaktiv och bygga förtroende. Vi behöver våga ta ansvar och vara transparenta när vi har uppdrag i välfärden. I detta fall innebär det att öka kunskapen och att forma organisationer som vill utvecklas och kontinuerligt lära sig nya saker. Här har vi parter krokat arm och gått före och ser möjligheter att samverka i ett viktigt ämne. Framgångsfaktorn här har varit att vi är många personer som varit med från början och är drivande i förbättringsarbetet – och vi gör det som visat sig funka. Förhoppningsvis kan vi inspirera andra branscher till motsvarande överenskommelser.

Hur kan man tänka för att få det att fungera i det dagliga arbetet och på lång sikt?

– Det är viktigt att sätta in överenskommelsen i våra system och strukturer så att det inte står och faller med att en person tar rätt beslut. Detta är en ledarskapsfråga. Att börja hos dig själv och insikten om att det är ledningen som sätter tonen.

– Förhoppningsvis kan detta inspirera ledare att skapa utrymme för dessa dilemmafrågor. Samtalen behöver föras löpande i ledningsgrupper och bland medarbetare på arbetsplatsen.