Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Hur vet du om du möter individens förväntningar?

Det är dags för nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten 2024. Syftet med undersökningarna är att ge individen en röst och att lyssna in dem vi finns till för. Genom att ta fram kvantitativa mått på vad individen tycker om verksamheten så får vi även kunskapsunderlag för förbättrings- och utvecklingsarbete. Att arbeta med kvalitet innebär även att många humana värden fångas in. Det senare är en etisk viktig fråga.

Insatser kan mätas och jämföras

Undersökningarna möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. Undersökningen är även av stor vikt för feedback till medarbetarna och första linjens chefer.

I år samordnar SKR fem undersökningar, två om myndighetskontakten och tre för utförarverksamheter, där en av dem under 2023 var en pilotundersökning om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård. Privata aktörer är välkomna att delta i undersökningarna som omfattar utförarverksamheter. Anmälan öppnas den 25 mars.

Analysera verksamheter på lokal, regional och nationell nivå

Undersökningen är en del av Öppna jämförelser som är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla Socialtjänstens verksamheter på̊ lokal, regional och nationell nivå.

Frågorna handlar om självbestämmande, bemötande, kommunikation, trygghet och trivsel. Undersökningen genomförs digitalt och har anpassats till olika kommunikationsbehov hos den enskilde.

Vårdföretagarna har varit drivande i att ta fram metod och digitala verktyg för brukarundersökningarna. Tillsammans med SKR arrangerade vi workshops och detta ledde fram till att vi sedan 2015 har nationella brukarundersökningar.

Vårdföretagarnas Rikard Johansson finns även med i den nationella samverkansgruppen för Öppna jämförelser där just denna undersökning ingår.

Välkommen på kostnadsfritt uppstartsmöte

Den 8 april hålls ett kostnadsfritt uppstartsmöte för privata aktörer som vill delta i årets brukarundersökningar. SKR och Vårdföretagarna kommer att berätta om undersökningstjänsten vi använder och vad ni själva behöver göra inför, under och efter genomförandet av undersökningarna. Det kommer också att finnas utrymme för frågor.

Genom att delta i undersökningarna bidrar utförare med utveckling och kunskapsstyrning av vår gemensamma välfärd. Vi är så glada att vi gör det tillsammans med SKR.