Hoppa till innehåll

Idag den 17 september har Världshälsoorganisation, WHO, initierat internationella patientsäkerhetsdagen. Rikard Johansson, kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna, har varit med i arbetet att ta fram den första nationella handlingsplanen för patientsäkerhet. Ett uppdrag Socialstyrelsen har från Regeringen. Vi har frågat Rikard om det arbete som bedrivs och hur Vårdföretagarna bidrar till att stärka patientsäkerheten.

Idag uppmärksammar WHO den internationella patientsäkerhetsdagen och Sverige är med och stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål: ingen ska skadas i vården. Kan du berätta om kampanjen?

– WHO ser Sverige som ett gott exempel på hur en nation samverkar för en säkrare hälso- och sjukvård. Tidigare i våras fick Sverige och vår projektledare, Charlotta George, Socialstyrelsen, möjligheten att vara moderator för en internationell konferens i ämnet. I Sverige är vi generellt duktiga på patientsäkerhetsarbete, men det är fortfarande för stora variationer i landet. Det är varken hållbart eller jämlikt.

En av tio patienter i Sverige, vilket motsvarar fler än 100 000 individer, drabbas varje år av en vårdskada enligt Socialstyrelsen. På vilket sätt är Vårdföretagarnas medlemmar med och förebygger vårdskador?

– Över 105 000 medarbetare går varje dag till jobbet på något av våra 2 000 medlemsföretag, för att ge en säker och trygg vård till patienterna. Våra medlemmar finns med från vaggan till graven. Med många människor i komplexa verksamheter inträffar det ibland allvarliga händelser, oavsett driftform. Våra medlemmar är med och utvecklar det förebyggande arbetet och arbetar kunskapsstyrt. Flera av företagen är attraktiva utomlands då de ligger i framkant med tydlig ledning, styrning och delegerat ansvar. Omvärlden ser Sverige som ett föregångsland, där våra medlemmar har mycket att lära ut vad gäller hög tillgänglighet, hög kvalitet och kompetensen att möta innevånarna i den nära vården.

Du sitter med, på nationell nivå, i arbetet med nationella handlingsplanen för patientsäkerhet som leds av Charlotta George, Socialstyrelsen. Berätta om din roll och ert arbete?

– Jag företräder Vårdföretagarnas medlemsföretag i arbetsgruppen. Mitt uppdrag från våra medlemmar är att visa upp goda exempel, föra fram vikten av ledarskap och transparens. Men även att lyfta de etiska frågorna, liksom vikten av att digitaliseringen tar fart så vi får tillgång till data i realtid. Uppdraget från Regeringen är att ta fram en nationell handlingsplan för åren 2020 till 2024, som slår fast att säker vård förutsätter att det finns tillräckligt med sjukvårdspersonal med relevant kompetens och bra förutsättningar att göra sitt jobb. Handlingsplanen är just nu ute på remiss.

Förutom det du just nämnt, är det något annat Vårdföretagarna gör för att arbeta för ökad kvalitet och säker vård?

– Vårdföretagarna vill bidra till att nationella kvalitetsjämförelser genomförs. Utifrån patientperspektivet är det viktigt att få en säker vård och ur medarbetarperspektivet vet vi att snabb återkoppling och feedback är viktigt. Där kan våra medlemsföretag göra skillnad som goda exempel.

Att dela information är ett sätt att uppmärksamma och stärka medvetenheten om patientsäkerhet.