Hoppa till innehåll

Att inte få vård i tid oroar många. I en undersökning genomförd på uppdrag av Svensk Näringsliv svarar 6 av 10 att de är ganska eller mycket oroliga över att inte få vård i tid när de eller en anhörig behöver det. I en Ipsos-undersökning som Vårdföretagarna låtit göra svarar hela 80 procent av de tillfrågade att långa väntetider till operationer var en avgörande fråga för partivalet.

Vad tycker partierna?

Vad är då partiernas lösningar på de långa vårdköerna? Professor i statsvetenskap Henrik Ekengren Oscarsson konstaterade nyligen i Svenska Dagbladet att partierna saknar skarpa förslag och handfasta vallöften kring sjukvård och vårdköer. Detta trots att det är en mycket viktig fråga för väljarna.

Vårdföretagarna har länge fört fram konkreta förslag för att minska vårdköerna och har inför valet bett samtliga riksdagspartier att tycka till om några av dessa förslag. Enkätsvaren visar att en överväldigande majoritet stödjer våra förslag:

  • 7 av 8 partier tycker att patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast vårdkö, något som idag görs i vissa regioner
  • 7 av 8 partier tycker att patienter själva ska kunna se aktuella väntetider i vården och kunna jämföra kvalitet hos alla vårdgivare, något som inte är möjligt idag
  • 6 av 8 partier tycker att patienter ska få laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna, något som inte är tillåtet idag

Det här är tre mycket viktiga förslag för att öka tillgängligheten för patienterna. Det möjliggör för patienter att själva kunna se och välja vård där det finns tid men också att tvinga regioner att hjälpa patienter att hitta vård i tid. För att förslagen ska kunna genomföras behöver utvecklingen av väntetids- och vårdkapacitetsdatabaser påskyndas avsevärt. Det behövs även genomföras en lagändring för att patienter ska kunna söka sjukhusvård utanför sin egen region. Sedan krävs det att alla regioner har vårdlotsar eller annan typ av organisation som hjälper patienter vidare när de har väntat på vård. I januari i år tilldelades regionerna riktade statsbidrag för att korta vårdköerna. Enligt Läkartidningen visar Socialstyrelsens uppföljning att 17 av 21 regioner har valt att bland annat satsa på vårdlotsar. För Vårdföretagarna är det inte viktigt vilket exakt medel som används för de olika insatserna utan målet i sig, att patienter får hjälp att hitta vård i tid.

Vårdföretagarna har ytterligare reformförslag för att korta vårdköerna i vår reformagenda.

Privata vårdgivare har outnyttjad vårdkapacitet

En viktig faktor för att korta vårdköerna här och nu är att öka samarbetet mellan regionerna och privata vårdgivare. Det finns outnyttjad vårdkapacitet hos privata vårdgivare. Som exempel kan nämnas Aleris som bedömer att de på kort sikt kan öka sin kapacitet med 20-30 procent med befintlig personal. Men det finns även exempel från den regiondrivna vården. I somras upphandlade exempelvis Region Norrbotten operationer av Karolinska Universitetssjukhuset.

En delorsak till att det finns vårdkapacitet hos privata vårdgivare är en hög effektivitet. Enligt en jämförande studie som Sirona har gjort på uppdrag av Vårdföretagarna skulle exempelvis uppemot 50 procent fler patienter få en höftprotesoperation om de, för samma peng, utförs av privata vårdgivare istället för i regionernas egen regi. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter. Studien visar även att detta görs med bibehållen eller något högre kvalitet.

Nollvision för väntetider

För att korta väntetiderna behöver vårdgivare även jobba smartare och hitta nya vägar. I den kampanj om en nollvision för väntetider som Vårdföretagarna har haft under våren ges flera exempel på hur våra medlemsföretag har jobbat på nya sätt för att korta väntetiderna. Modigo som jobbar med barn- och ungdomspsykiatriska utredningar har exempelvis valt att ha färre men längre möten med patienter. De har på det sättet hjälpt flera regioner att minska väntetiderna inom BUP och vuxenpsykiatrin. Doktor24 samarbetade med Region Jämtland Härjedalen med att korta kön till psykolog. Genom att identifiera vilka patienter som var lämpliga att ha ett videosamtal med kortades en ettårig kö på bara några veckor. Praktikertjänst Ortopedi Stockholm som jobbar med axlar- och knäoperationer har i princip inga väntetider. Organisationen bygger på hög effektivitet där man snabbt avgör vilka diagnoser som man kan behandla. Arbetssättet är avgörande för väntetiderna.

Genom att hela sjukvårdssystemets kapacitet används så bra som möjligt kan vårdköerna arbetas bort snabbare.

En riksdagsmajoritet kan gå från ord till handling för att korta vårdköerna

En överväldigande majoritet av riksdagspartierna säger ja till Vårdföretagarnas förslag som skulle kunna göra skillnad på väntetiderna. Det är därför fullt möjligt att oavsett regeringsalternativ gå från ord till handling. Vi hoppas därför att en ny regering omgående inleder arbetet med att korta väntetiderna. Låt oss jobba tillsammans – offentlig vård och privat vård. Privata vårdgivare står redo för att bidra till kortare vårdköer. Vårdföretagarnas vision borde vara varje politikers, varje partis, varje regerings vision – noll vårdköer.