Hoppa till innehåll

Politiker som har bra svar i sjukvårds­frågor får väljarnas röster

Sjukvård är en viktig fråga för väljarna. De politiker som har bra svar i sjukvårdsfrågorna kan få väljarnas röster. Det visar en ny undersökning från Ipsos, på uppdrag av Vårdföretagarna. Vårdköer är röstdrivande och politiker behöver fokusera på de verkliga problemen i sjukvården istället för på den i valtider alltid återkommande diskussionen om vinster. Den utvecklar inte svensk sjukvård.

På den inrikespolitiska arenan visar de flesta undersökningar att svenska folket rankar sjukvården som en av de viktigaste valfrågorna. På S-kongressen 2019 lanserade Lena Hallengren ”Sjukvårdsresan”. Budskapet var att fokus måste ligga på ”köer, köer, köer”. ”Sjukvårdsresan” syftade bland annat till att kapa de långa och kostsamma vårdköerna. Tre år har gått. Det räcker inte att politikerna säger sig vilja prioritera sjukvården – de måste också kunna leverera konkreta svar på de viktigaste problemen.

När Ipsos frågade väljarna om sjukvårdens problem angav 82 procent att långa väntetider till operation är det största problemet. På andra och tredje plats kommer långa väntetider på akuten och att remisser tar för lång tid. Det är uppenbart att det största problemet inom svensk sjukvård handlar om tillgänglighet.

På frågan om vilka problem inom sjukvården som skulle vara viktiga för valet av parti i riksdagsvalet 2022 svarade 80 procent att långa väntetider till operationer var en avgörande fråga för partivalet. Här finns goda möjligheter att få väljarnas stöd för det eller de partier som kan presentera seriösa lösningar för att korta köerna.

Ett kanske oväntat resultat i undersökningen är att frågan om vinst inte är en avgörande faktor. När väljarna rankar de problem de ser med sjukvården hamnar frågan om att privata vårdgivare tillåts gå med vinst långt ner på listan. Vinstfrågan är inte heller avgörande vid valet av parti. Det skiljer sig från den bild som målas upp i den politiska debatten.

Allmänhetens svar stämmer väl överens med hur verkligheten faktiskt ser ut. Vårdköerna är rekordlånga. Pandemin har försvårat en redan ansträngd situation för Sveriges patienter. Idag väntar drygt 640 000 svenskar på en vårdinsats. Delvis för att politikerna skrivit ut fel medicin. Det har nämligen funnits en felaktig uppfattning om att det råder en omfattande kapacitetsbrist i svensk sjukvård, när det i stället är så att flera privata vårdgivare ofta kan utlova operation inom ett par veckor.

Flera regioner har börjat upphandla mer vård från privata aktörer som ett sätt att komma till rätta med köerna, inte minst efter pandemin. Det är en klok strategi. Analysföretaget Sirona har jämfört kostnader för höftleds- och starroperationer. Slutsatsen är att om regionerna använder privata vårdgivares kapacitet får de cirka 50 procent fler operationer till samma kostnad.

Men mer behöver göras. Vårdföretagarna rekommenderar de politiker som tänker gå till val på sjukvårdsfrågor att titta närmare på ett par tänkbara vallöften:

  • Regionernas vårdgarantikanslier måste från politiskt håll ges uppdraget att skyndsamt hitta en vårdgivare, offentlig eller privat, i den egna regionen eller på annat håll i Sverige som kan utföra behandling eller operation.
  • Upphandla vård långsiktigt så får alla parter bättre möjlighet att planera sin verksamhet. I många regioner får vårdgivarna inte göra fler än ett visst antal operationer trots att det finns ledig kapacitet.
  • Genomför en nationell kampanj så att patienter informeras om sina rättigheter att söka öppenvård i hela landet och vidareutveckla 1177.se så att patienter kan hitta väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare.
  • Ändra lagen så att patienter får rätt att söka slutenvård i hela landet.

Det är fullt möjligt att avskaffa de svenska vårdköerna – om Sveriges politiker vill. Tillsammans kan vi uppnå en nollvision för väntetider.

Antje Dedering

Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Sabina Joyau
Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

Läs debattartikeln i sin helhet på DI här.

Lada ned Ipsos-undersökningen här.