Hoppa till innehåll

Så tycker riksdagspartierna om Vård­företagarnas reformförslag

Vårdföretagarna har i en enkät tagit tempen på riksdagspartiernas inställning till våra reformförslag för att stärka vården och omsorgen. Resultatet redovisas i en debattartikel i Dagens Samhälle och visar att det finns goda möjligheter för en tillträdande regering – oberoende av färg – att omgående få stöd i riksdagen för viktiga reformer som skulle gynna patienter, äldre och människor som omfattas av LSS.

Resultatet visar bland annat att:

  • 7 av 8 riksdagspartier svarar att det är ett mycket bra eller ganska bra förslag att patienter som väntar på behandling ska guidas till vårdgivare med kortast kö och att patienter själva ska kunna se aktuella väntetider och jämföra kvalitet hos alla vårdgivare.
  • 6 av 8 riksdagspartier anser att patienter ska få en laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna.
  • 7 av 8 partier i riksdagen tycker att det är ett mycket eller ganska bra förslag att ta fram kvalitetsindikatorer för äldreomsorgen och att de redovisas för både äldre, kommuner och medborgare.
  • Det finns en riksdagsmajoritet för nationella kvalitetskriterier inom personlig assistans

I enkätens avslutande fråga prövas partiernas inställning till privata aktörer. Trots den polariserade debatt som föregått valet visar det sig finnas en samsyn kring att privata alternativ är en viktig del av välfärden, vilket är positivt. 6 av 8 riksdagspartier, eller motsvarande strax över 60 procent av mandaten i riksdagen, anser att privata vård- och omsorgsgivare är viktiga för att sjukvården och omsorgen ska fungera.

Vårdföretagarna kommer att fortsätta vända oss till politiken för att få gehör för våra prioriterade reformer så snart valet är över och en ny konstellation av politiker tar plats i våra folkvalda församlingar.

Läs vidare om de olika partiernas inställning till Vårdföretagarna reformförslag nedan. Längst ner finns en länk till partiernas fritext kommentarer till frågorna.

Privata vård- och omsorgsgivare

Sjukvård

Omsorg

Personlig assistans

LSS

Ladda ned svaren som PDF här.

Ta del av partiernas fritextsvar på frågorna här.