Bra stoppa välfärdsfusket

Regeringen har tillsatt en utredning för stoppa ekonomisk brottslighet i välfärden. Det är bra och något Vårdföretagarna länge efterfrågat. Det är en fråga om förtroende för vår gemensamma välfärd. Skattemedel ska gå till det de är avsedda för. Men det är uppenbart att samarbetsregeringen bör öka sitt interna samarbete. Morgan Johansson bedriver å sin sida ett viktigt arbete för att begränsa och rensa ut kriminella och icke-etiska väldfärdsföretag. Samtidigt har civilminister Ardalan Shekarabi tillsatt en utredning som ska föreslå hinder för de välfungerande företagens möjligheter att verka.

Regeringen vill nu stoppa ekonomisk brottslighet i välfärden. Det är bra och något Vårdföretagarna länge efterfrågat. Det är en fråga om förtroende för vår gemensamma välfärd. Skattemedel ska gå till det de är avsedda för. Varje fall av fusk urholkar förtroendet för alla aktörer i branschen, även de seriösa. Dessutom drabbar detta i förlängningen framförallt dem människor som är i behov av insatserna och stödet.

Varje fall av vanvård är i första hand en mänsklig tragedi och varje initiativ som bidrar till att minska förekomsten av detta är mycket välkommet.

Vårdföretagarna har sedan länge ett löpande arbete för ett säkra kvaliteten hos våra medlemmar, se våra etiska riktlinjer. Vi gör grundliga efterforskningar innan vi accepterar nya medlemmar och från och med i år har man som medlem hos oss en skyldighet att vara transparent med sin verksamhet och ekonomi.  Vårdföretagarna bedriver också ett aktivt arbete med andra aktörer i frågan. Senast i förra veckan träffade Vårdföretagarna Rikspolisen för samtal om antikorruptionsarbete och vi talar årligen om vårt medlemsarbete på SKL.

Men det är uppenbart att samarbetsregeringen bör öka sitt interna samarbete. Morgan Johansson bedriver å sin sida ett viktigt arbete för att begränsa och rensa ut kriminella och icke-etiska väldfärdsföretag. Samtidigt har civilminister Ardalan Shekarabi tillsatt en utredning som ska föreslå hinder för de välfungerande företagens möjligheter att verka. Samma företag som i kraft av sitt medlemskap i Vårdföretagarna bidrar i det arbete Morgan Johansson initierat. Missa inte Vårdföretagarnas sammanfattande skrivelse kring Reepalu-utredningen.

Avslutningsvis tycker jag det är viktigt att påpeka att man inte ska ge de fuskande aktörer oproportionerligt utrymme. Johansson skriver att ”exemplen är otaliga på hur falska företag och andra aktörer i brottsligt uppsåt mjölkar system på stora belopp” (min fetning). Jag tycker det är en onödigt alarmerande beskrivning av situationen, man bör i sammanhanget påpeka att de allra flesta privata vårdgivare faktiskt är seriösa och ger en mycket god kvalitet. Igår uttalade sig Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, intressegruppen för assistansberättigade om den fuskdelegation Stefan Löfvén har annonserat, och sa att ”det finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att tappa proportionerna.”