Hoppa till innehåll

Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende” SIS 12412

Status
Besvarad

Från
SIS, Swedish Standards Institute

Svar senast
10 oktober 2014

SIS_12412_Kvalitet_i_äldreboen_A.doc

Kontaktperson

Rikard Johansson

Kvalitets-/etikrådgivare

Stockholm

+46 8 76 269 83 +46 70 652 69 83 E-post

Läs mer