Ds 2016:28 Driftsformer för universitetssjukhus

Dnr:S2016/05390/FS.

Läs Vårdföretagarnas remissvar.

Detta ärende

Status


Från

Socialdepartementet


Svar senast

25 november 2016


Länk till remiss

Ds2016:28

Kontaktperson