Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Webb­utbildningen om välfärdsteknik och etik för verksamma inom socialtjänsten

Etik och teknik fungerar ofta väl ihop, men vi behöver reflektera över etiska dilemman som kan uppstå när vi inför nya arbetssätt. Socialstyrelsens webbutbildning, som Vårdföretagarna varit delaktiga i att ta fram, erbjuder inte bara ökad kunskap om vad välfärdsteknik är och nyttan av densamma, utan rör också vid etiska dilemman som kan uppstå. Det är jag glad över.

Webbutbildningen ”E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten” ger dig som arbetar inom socialtjänsten ökad kunskap om vad e-hälsa och välfärdsteknik är. Du får kunskap om vilken nytta det leder till i verksamheterna och vilka verktyg du kan använda och förutsättningarna för att arbeta med digitalisering. Utbildning har tagits fram genom ett samarbete mellan Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Famna och Vårdföretagarna.

Nya arbetssätt och etiska perspektiv

Jag har haft förmånen att delta i arbetet och har varit noga med att föra in de etiska dimensionerna. Vid införande av nya arbetssätt – med eller utan tekniska inslag – är det viktigt att reflektera över frågeställningar av mer etisk karaktär. Diskussioner om dessa frågor är ett sätt att skapa trygghet på arbetsplatser runt om i landet, i synnerhet bland de många medarbetare som ska utföra tjänsterna. Att se införandet av nya arbetssätt ur flera aspekter kan också skapa större förståelse för att exempelvis välfärdsteknik och digitala lösningar – rätt använt – kan komma med stora vinster också ur etiska perspektiv.

Utbildningen E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

Jag rekommenderar alla som arbetar inom socialtjänstens områden att ta del av den uppdaterade versionen av webbutbildningen ”E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten”. Utbildningarna är fritt tillgängliga efter en enkel registrering.