Hoppa till innehåll

Mer nationell styrning av sjukvården – nya regeringen ger besked

Idag har de fyra partierna som samlar flest mandat i Riksdagen presenterat en överenskommelse med besked om reformer. Hälso- och sjukvården är ett av sju gemensamma samarbetsprojekt. En ökad statlig styrning går som en röd tråd genom förslagen på vårdområdet.

Moderaterna, Liberalerna och Krisdemokraterna med Sverigedemokraterna som samarbetspart har idag presenterat ”En överenskommelse för Sverige” som stakar ut de reformer som partierna tillsammans vill genomföra de kommande fyra åren. Partierna har enats om en relativt detaljerad plan för de kommande fyra åren. Dokumentet innehåller såväl den politiska riktningen som hur partierna ska arbeta och kommunicera. Än så länge vet vi inte vad det kommer att betyda för Vårdföretagarnas medlemmar inom alla våra fyra branscher, men ett av de gemensamma samarbetsprojekten i överenskommelsen är sjukvård.

Den nya regeringen kommer att fokusera på att få bort vårdköerna. Idag väntar cirka 740 000 patienter på åtgärd. Genom att införa en nationell vårdförmedling kommer det att bli lättare för den enskilde patienten att få hjälp att få vård där finns kapacitet, i en annan region eller på en privat driven verksamhet. Statliga medel för detta kommer att tillföras enligt överenskommelsen. Det är välkomna nyheter för Sveriges patienter.

Något Vårdföretagarna länge drivit är att det ska finnas möjligheter för patienter att kunna välja en vårdgivare som har god tillgänglighet, samtidigt som den har goda medicinska resultat. Det ska nu bli verklighet och bli tydligt på en nationell webbsida. En seger för Vårdföretagarnas långsiktiga påverkansarbete i frågan.

Ett annat löfte är en kraftig utbyggnad av primärvården de kommande tio åren.

På omsorgssidan meddelas att en utredning ska tillsättas för att utreda språkkrav för personal i äldreomsorgen. Här märks också en glädjande nyhet om att den personliga assistansen ska få ett statligt huvudmannaskap. Något Vårdföretagarna drivit under lång tid.

Den kanske största och svåraste punkten för en tillträdande socialministern blir att genomföra utredningen om ett nationellt, istället för som idag regionalt, huvudmannaskap för vården. För och nackdelar ska övervägas och ett ”hur” tas fram. Glädjande är att överenskommelsen särskilt lyfter att synpunkter även ska tas in från privata vårdgivare i detta arbete.

Överhuvudtaget märks mer av nationell styrning på vårdområdet, något som går att känna igen från valrörelsen i synnerhet från Kristdemokraterna. Den ambitionen återkommer såväl i skrivningar om uppföljning av vården, planer och styrning av kompetensförsörjningen liksom planer för vårdplatser och förlossningsvården. Exakt vad det här får för betydelse för privata vårdgivare är ännu svårt att säga.

Ännu återstår en resa innan arbetet med reformerna kan komma igång. I nästa vecka väntas en statsministeromröstning hållas i Riksdagen. Först därefter kan Ulf Kristersson presentera ministerposter och en budget för kommande år.

Vårdföretagarna följer förstås utvecklingen och ser som vanligt till att fylla på med fakta och inspel om viktiga reformer.