Hoppa till innehåll

Fyra ministrar med möjlighet till fokuserat reformarbete

Fyra statsråd på Socialdepartementet i stället för ett. Efter tisdagens presentation av regeringens ministrar står det klart att ansvaret för de områden som Vårdföretagarna bevakar och påverkar delas upp. Sabina Joyau, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, är positiv till den nya strukturen.

– För Vårdföretagarna och våra medlemsföretag innebär det fler möjliga kontaktytor. Både vad gäller statsråden och deras närmaste tjänstemän. Jag tror att alla aktörer inom vården och omsorgen vinner på att ansvarsområdena för ministrarna är överblickbara. Det tillåter förhoppningsvis att det kan bli verkstad i fler viktiga frågor.

Jakob Forssmed (KD) blir ny socialminister efter Lena Hallengren. Han får bland annat ansvar för folkhälsa och idrott. Acko Ankarberg Johansson (KD), som varit ordförande i socialutskottet sedan 2018, blir ny sjukvårdsminister. Camilla Waltersson Grönvall (M), också hon känd från Socialutskottet, blir socialtjänstminister och Anna Tenje (M), kommunpolitiker från Växjö, blir äldre- och socialförsäkringsminister.

– Det handlar om rutinerade politiker med stora kunskaper inom sina ansvarsområden. Att vi nu får en minister som kan ha fullt fokus på de stora utmaningar som äldreomsorgen står inför är välkommet. Fokus bör ligga på resultat i stället för snäv detaljreglering som riskerar att hämma utveckling. Verksamheterna behöver få långsiktiga förutsättningar att ge äldre omsorg av hög kvalitet. Vårdföretagarna har tidigare kommenterat innehållet i överenskommelsen om sjukvård, ett av sju samarbetsprojekt i Tidöavtalet som Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna presenterade i slutet av förra veckan. Där har partierna enats om ett antal insatser, bland annat för att korta vårdköerna i specialistvården, öka tillgängligheten i primärvården och förbättra möjligheterna att jämföra vårdgivare.

– Flera av reformerna har Vårdföretagarna arbetat för under lång tid. Inte minst den om att det måste bli lättare för var och en att jämföra kvalitet på utförarnivå för att kunna göra informerade val. Men också att patienter som står i kö ska kunna välja att få sin vård utförd där det finns ledig kapacitet. Våra medlemsföretag är en självklar del av lösningen på problemen med vårdköer i specialistvården och bristande tillgänglighet i primärvården. Här har vi flera konkreta förslag som är effektiva och skulle göra verklig skillnad för patienter som väntar på vård.

Andra planer i avtalet med bäring på Vårdföretagarnas medlemmar är att språkkrav för personal i äldreomsorgen ska utredas och nyheten om att den personliga assistansen ska få ett statligt huvudmannaskap – också det något som Vårdföretagarna förespråkat under lång tid. Men mycket politik återstår att forma på de områden som inte avhandlas i Tidöavtalet.

– Det finns flera saker som regeringen skulle kunna göra på en gång. Dit hör att ta bort ändringsavgifterna för tillstånd hos IVO, införa en övergångsreglering för skyddad yrkestitel för undersköterskor och sätta stopp för förslag som förhindrar privata sjukvårdsförsäkringar att bidra till kortare vårdköer.

– Jag ser fram emot konstruktiva samtal med de nya ministrarna och få tydliggöra våra medlemmars betydelse för samhället.