Hoppa till innehåll

Efter ett antal veckors intensiv politisk debatt verkar det nu efter söndagens val stå klart att Sverige får ett regeringsskifte. Förhandlingar pågår och det är ännu för tidigt att säga vilka av de fyra partierna som kommer att kliva in i Regeringskansliet eller vilka reformer som den nya koalitionen M, Kd, Sd och L kommer att prioritera.

Det som däremot går att slå fast är att sjukvård till slut korades till väljarnas viktigaste fråga i detta val. Det är nu dags för de politiska partierna att svara upp på detta. För den tillträdande regeringen finns det goda möjligheter att snabbt få på plats viktiga reformer för att stärka vården och omsorgen.

Stöd för viktiga reformer inom vården och omsorgen

Det finns redan stöd för flera viktiga reformer i riksdagen, det visar svaren på Vårdföretagarnas enkät till partierna. Till exempel anser 6 av 8 riksdagspartier att patienter ska få en laglig rätt att söka sjukhusvård utanför regiongränserna. 7 av 8 partier i riksdagen tycker att det är ett mycket eller ganska bra förslag att ta fram kvalitetsindikatorer för äldreomsorgen och att de redovisas för både äldre, kommuner och medborgare. Det här är exempel på två viktiga reformer som den tillträdande regeringen direkt kan sjösätta ett arbete kring. Något vi förstås kommer att påminna regeringen om så snart den är plats.

Det återstår förstås en resa, kanske lite krokig, innan allt är klart. Vid regeringsskiften finns det ett antal stationer längs med vägen som är bra att ha koll på. Utöver statsministeromröstning och upprop av nya ledamöter i Riksdagens socialutskott är regeringsförklaringen om några veckor och budgetpropositionen som lämnas senast i mitten av november två dokument att sätta sig in i. De kommer att visa vilken riktning och vilka prioriteringar den nya regeringen väljer.

Vårdföretagarna kommer att fortsätta att arbeta för att det i de dokumenten finns ambitioner på vården och omsorgen områden och en positiv inställning till privata vård- och omsorgsgivares viktiga arbete.