Hoppa till innehåll
Rikard Johansson

Ny specifikation för socialtjänsten som stödjer Vision e-hälsa 2025

Vår välfärd utsätts för såväl sociala påfrestningar som för systemkritik. Över tid har dock staten, forskare och den lokala praktiken sökt studera och hitta lösningar för en förbättrad socialtjänst.

Den senaste trenden i detta arbete handlar om statens försök att kunskapsutveckla socialtjänsten. I forskningspropositionen (2016/17:50) konstaterar regeringen att kunskapen behöver öka om hur arbetssätt, processer, styrning, driftsform och organisation kan främja en kunskapsbaserad och innovativ socialtjänst utifrån ett nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

I syfte att påskynda kunskapsbyggandet och digitaliseringens möjligheter ingår Vårdföretagarna i Socialstyrelsens nationella e-hälsoråd sedan flera år tillbaka.

Ny informationsspecifikation

En informationsspecifikation över alla gemensamma informationsmängder inom socialtjänstens breda verksamhet har tagits fram. Syftet med den är att stödja utvecklingen av strukturerad dokumentation och enhetlig informationshantering inom socialtjänsten. Framtagandet av informationsspecifikationen ingår i genomförandeplanen 2020-2022 för Vision e-hälsa 2025.

Vårdföretagarna och våra medlemmar är drivande för att kvalitetsfrågor och transparens alltid ska vara i fokus därför är välkomnar vi den nya informationsspecifikationen som tagits fram.