Hoppa till innehåll
Covid test

SVT bekräftar Vård­företagarnas bild av sjukvården under pandemin

I två program har SVT:s Uppdrag Granskning granskat den svenska sjukvården. Med mindre än ett halvår till valet har programmen gett viktig fördjupning i en av de svenska väljarnas viktigaste frågor; möjligheten att få vård i tid.

Vårdföretagarna följer löpande tillgängligheten i vården såväl nationellt som regionalt, med hjälp av data från SKR:s Väntetider i vården.  I februari 2022 väntade cirka 642 000 patienter på vård. 226 000 av dem hade då väntat längre än lagstadgad vårdgaranti. Detta är delvis ett resultat av pandemin, som har satt sjukvården under stor press, men redan före våren 2020 var köerna långa.

I sin granskning har SVT slagit samman statistik från åren 2016-2020. Siffrorna visar på stora regionala skillnader, där Stockholm, följt av Halland och Jönköping, ligger bäst till.

Dessa siffror kan läsas som handfasta råd om vad som kan göras för att korta köerna. God dialog mellan regionen och privata aktörer gör skillnad. Detta syntes inte minst under pandemin, där Stockholm drabbades hårt i den första vågen. Samverkan mellan privat och offentlig vård fungerade väl, mycket tack vare etablerade kommunikationsvägar och en vana att samarbeta.  

Mer vård för pengarna och kortare köer

Vårdföretagarna ser att ett utökat samarbete, med fler branschråd och dialogforum mellan regionerna och privata vårdgivare kan bidra till kortare köer. Genom samverkan får vi ett mer effektivt nyttjande av hela sjukvårdssystemet, såväl i vardag som i kris.

Genom att upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare kan regionerna korta väntetiderna. Det oberoende analysföretaget Sirona har på uppdrag av Vårdföretagarna gjort en studie som visar att om regionerna skulle använda privata vårdgivares fulla kapacitet skulle de få mer vård för pengarna. För exempelvis höftproteser kan nästan 50 procent fler patienter få sin operation hos privata vårdgivare, jämfört med kostnaden för samma operation hos regionen. För gråstarrsoperationer är siffran ännu högre.

Men mer kan göras för att korta köerna. Patienter måste få rätt att söka slutenvård över regiongränserna, och det måste bli lätt att som patient själv se och jämföra väntetider och kvalitet hos samtliga vårdgivare.

Planera för nästa kris

Redan i dag måste vi planera inför nästa kris. Vårdföretagarna har låtit Grant Thornton sammanställa den privatdrivna vårdens erfarenheter från pandemin. Studien visar att privata vårdgivare har avlastat akutsjukhusen och att samverkan har stärkts mellan den regiondrivna vården och privata vårdgivare. Men studien visar också att regionernas arbetssätt har sett olika ut under pandemin, vilket har inneburit att exempelvis arbetet med vaccinationer och testning kommit igång tidigare på vissa håll och genomförts mer effektivt i vissa regioner än i andra. Vårdföretagarna ser även här att samverkan och god dialog med privata aktörer har gett positiva resultat för regionernas invånare.

Samverkan måste prioriteras

Som tydliggjorts i SVT:s viktiga program finns viktiga lärdomar och goda exempel som kan bidra till kortare köer. Under våren besöker Vårdföretagarna flera regioner för att utbyta erfarenheter och goda exempel. Genom samverkan kortar vi köerna!