Hoppa till innehåll

Enkäten genomförs årligen och följer upp hur nöjda landets patienter är med primärvården. Årets enkät omfattar 1157 vårdcentraler i alla regioner.* Resultaten visar likt tidigare år att en majoritet av de vårdcentraler som uppskattas mest är privat drivna.

  • 75 av de 100  vårdcentraler i Sverige som har mest nöjda patienter är privat drivna.
  • I  18 av 21  regioner är det en privat driven vårdcentral som uppskattas mest
  • De privat drivna vårdcentralerna har nationellt i snitt  något högre patientnöjdhet på samtliga kvalitetsparametrar än de offentligt drivna vårdcentralerna.

*Totalt 1187 vårdcentraler har ingått i undersökningen men 30 av dessa har ansetts ogiltiga på grund av för få svar.