Hoppa till innehåll
Avtackning av Etikrådets Olof Edhag. Fr v Kjell Kallenberg, ledamot, Inger Nyström, ordförande, Olof Edhag, avgående ledamot och Etikrådets sekreterare Rikard Johansson.

Efter mångårigt uppdrag i Vård­företagarnas etikråd ser Olof Edhag fram emot att spendera mer tid med barn och barnbarn

Olof Edhag har bakgrund som läkare och docent vid Karolinska Institutet. Han var under 1990-talet verksam på Socialstyrelsen och del i dess ledning, bland annat med ansvar att utveckla tillsynen av svensk sjukvård med kvalitet och patientsäkerhet som ledord. Han var även ansvarig för att starta sex regionala tillsynsenheter i landet. Under tiden på Socialstyrelsen bildade Olof även ett etikråd.

Med detta i bagaget kände Olof att han hade bra erfarenheter från arbetet på Socialstyrelsen som han kunde ta med sig då han fick frågan om han ville ingå i etikrådet.

– Jag kunde kanske tillföra en del till privat vård och samtidigt lära mig mer om en sektor jag inte hade haft så stor inblick i hittills. Som tillsynschef hade jag naturligtvis granskat privat vård men inte mer än så. Jag kände att det var attraktivt att få komma till etikrådet då det startade, stödja Vårdföretagarnas medlemsföretag i att ge en god vård och omsorg och med ett etiskt förhållningssätt i arbetet.

Vid årsskiftet 2021/22 valde Olof att lämna etikrådet och leva livet som pensionär istället.

Vad har gjort att du stannat kvar i etikrådet under så många år?

– Det är flera saker som gjort att jag velat stanna kvar så länge, dels för att det känts meningsfullt och dels för att jag upplevt att jag kunnat bidra aktivt i rådets alla uppgifter. Sedan har det varit spännande eftersom man aldrig vet vad som dyker upp. Det har aldrig varit någon stagnation utan händelserika år. Han fortsätter:

– Det har även varit värdefullt att få vara med på Vårdföretagarnas årsmöten och andra nationella möten och få möta den entusiasm och tillfredsställelse med arbetet som många chefer inom Vårdföretagarna visat på.

Hur tycker du att vård- och omsorgsbranschen och privata vårdgivare utvecklats under de här åren?

– Att mäta utveckling kan vara svårt men man kan ha en känsla och ha synpunkter för det. Under mina drygt två decennier i etikrådet har vården och omsorgen i större utsträckning än tidigare arbetat utifrån evidens, alltså där det finns vetenskapliga belägg för att bedriva en god vård och omsorg. Jag har vidare en känsla av att etiken har fått en större plats i arbetet.

Vidare berättar Olof att han också kan se problem som växt under den här tiden. Ett av dessa anser han är dokumentationskraven. Han skulle gärna se att uppdragsgivarna och myndigheterna ser efter vad de i fråga om dokumentation kan dra ner på.

– Dokumentation är viktig och den behövs för att allt ska fungera, men det kan bli för mycket. Den kan stjäla utrymme från den verkliga vården och omsorgen. Att arbetstagaren hela tiden tvingas dokumentera kan ge en känsla av att man inte har tilltro till att jobbet utförs på ett pålitligt sätt. Tillit tror jag är viktig för att man ska känna arbetsglädje i jobbet.

Hur tycker du att etikrådets arbete utvecklats under din tid?

– Man kan säga att det har varit olika faser. När vi började 1999 då lade vi ned ganska mycket arbete på att ta fram grunddokument som bland annat lyfter fram vad som är unikt för företagsetik i relation till annan etik. Det har sedan varit ett policydokument som vi kunnat använda när vi har utvecklat andra dokument och haft olika tankar i vårt arbete.

Nästa fas berättar Olof handlar mycket om att rådet tagit fram riktlinjer för hur man ska hantera medlemsansökningar så att det finns en stringens i hanteringen av dessa. Rådet har även tagit fram underlag för vad som ska göras när ett företag tex inte följer Vårdföretagarnas uppförande kod. Och de senaste åren under 2010-talet berättar Olof att styrelsen och etikrådet hittat en balans och bra rutiner som känts tryggt i etikrådets arbete.

Är det någon period som har varit särskilt minnesvärd?

– Om jag ska peka på någon enskild händelse så måste jag nämna ”Caremaproblemet” 2011/2012. När detta dök upp lade vi mycket arbete på analys av företaget som resulterade i att vi framförde viss kritik. Men analysen visade framförallt på att ett påtagligt förbättringsarbete pågick. Han fortsätter:

– Det som kallades för en vårdskandal ville vi i etikrådet istället kalla för en medieskandal, vilket framgick av vår analys. Beskrivningen i media var oseriös, vinklad. Vi lärde oss att om media beskriver något som en skandal utan att vara det, så är det väldigt svårt att ändra på den bilden.

Olof beskriver att det som varit svårast med arbetet i etikrådet har varit att möta och komma åt dem som utnyttjar vård- och omsorgsverksamheter på olika sätt. Exempelvis när kriminella tar över ett vårdföretag och driver det på ett kriminellt sätt, att komma åt den delen har varit både jobbigt och tungt. Det är viktigt att vårt välfärdssystem värnas så att det inte kommer i fel händer och utnyttjas, avslutar han.

På frågan vad Olof är mest stolt över från tiden i etikrådet svarar han att det enkla svaret är att han har fått vara med i rådet i alla dessa år och fortsätter:

– Jag har aldrig fått frågan om det inte är dags för mig att sluta och det kan man väl se som ett bevis på att jag ändå varit med och gjort nytta.

Nu när Olof slutar hos oss kommer han att träffa barn och barnbarn, läsa böcker, odla på landet och promenera en hel del. Han har även just släppt en bok (Dolda gudar av Nils Håkansson) och är på gång med nästa.

Vi vill tacka Olof för en trogen och värdefull tjänst i Vårdföretagarnas etikråd och önskar dig allt gott.

Bildtext: Avtackning av Etikrådets Olof Edhag. Fr v Kjell Kallenberg, ledamot, Inger Nyström, ordförande, Olof Edhag, avgående ledamot och Etikrådets sekreterare Rikard Johansson.